Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası, bereket duası olarak da bilinen bu dua işlerin açılması ve helal yoldan kazanç elde etmek için okunur. Bu duayı okuyan kişinin maddi olarak sıkıntısı kalmaz ve Allah o kişiye kendi hazinesinden verir. Okunmasında son derece faydalar olan dualardan bir tanesin de karınca duasıdır. Hayırlı kazançlar elde etmek için dükkân veya işyerlerine bu duayı yazıp asmak gerekir. İşyerinin dört köşesinde de bulunmasında fayda vardır.

Karınca Duası Arapça Okunuşu

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyum ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr. “

Karınca Duası Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allah'ım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz. Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (Azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

Karınca Duası Fazileti

Her kim yukarı da verilmiş olan karınca duasını ayrı ayrı beş adet kâğıda yazıp her birini iş yerinin veya dükkânın dört köşesine asar ve içlerinden bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin dükkanına veya iş yerine kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle rızık (Bereket) ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi bu durum karşısın da hayrette kalır. O kişinin dükkanına giren kişi alışveriş yapmadan çıkmaz. Hakk Teâlâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.

“Satılmayan bir meta'ın (Malın) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah'ın izni ile o eşya veya meta birkaç dakika veya saat içinde satılır'

Karınca Duası Hikayesi

Allah Teâlâ Hayvanlarla konuşma özelliği verdiği Hz. Süleyman (R. A) bir kıtlık döneminde bir toplulukla şehrin dışına yağmur duasına doğru çıkmaktadır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman Karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca şöyle dua etmektedir;

“Allah'ım bizi Sen var ettin ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir. ”

Hz. Süleyman (R. A) gözleri yaşarır ve az sonra Cebrail (R. A)'ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir. ”
Peygamber yanındaki topluluğa döner:
“Dönün der Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız. '

Bir rivayete göre

Yapılan bir rivayete göre bir karınca ordusu kış hazırlığı yapmaktadır. Karıncaların içlerinden başı olan baş karınca ilerledikleri ve izledikleri yolun ilerisinde Hz. Süleyman ve askerlerinin üzerlerine doğru kervan ile yol aldıklarına şahit olurlar. Baş karınca diğerlerine komut verir ve buradan hemen bir an önce çekilmelerini için duyuru yapar. Hayvanlarla konuşma yetkisi verilen ve onlar ile iletişim kurabilen peygamber Hz. Süleyman karıncanın bir bağırış içerisinde olduğu duyar. Karıncaların seslerini duyan Süleyman peygamber kervandakilere hemen durmalarını söyler. Kervandakiler aldıkları emir ile bulundukları yerde kalırlar. Kervandakiler karıncalara herhangi bir rahatsızlık vermezler ve karıncalar kaldıkları işlerini sürdürmeye devam ederler. Hz. Süleyman'ın göstermiş olduğu bu tavır karşılığın da karıncalar hediye olarak ona bir çekirge budu verirler. Hediye olarak verilen bu çekirge budu Hz. Süleyman ve kervanın da bulunan askerlerini günlerce hatta aylarca doyurur. Yedikleri o but sayesinde askerler hiç aç kalmazlar. Nedeni ise karıncaların o verdikleri budun üzerine sürekli karınca duasını okumalarından kaynaklandığı belirtilmiştir.

Karınca Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Tevbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bir Şeyi Çok İstediğinde Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Bir Şeyi Çok İstediğinde Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tüncina Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tüncina Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Güncel

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Asker Duası Okunuşu ve Anlamı

Siğil Duası Okunuşu ve Anlamı

Siğil Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Günü Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Cuma Günü Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıda Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıda Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı

Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı

Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğine Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğine Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6