Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası; Hatalar biz insanlar içindir. Rabbimiz Tebarake Süresi 2. Ayeti kerimesinde "O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır" buyurmuştur. Yani biz insanlar dünyaya imtihan için gönderildik ve nefes alıp verdiğimiz sürece imtihana tabiyiz. Ayeti Kerimesinde de buyurduğu gibi Rabbimiz kıyamet gününde kimin daha güzel amel işlediğini görmek istiyor. Evet geçmişte hatalar işlemiş olabilir, fakat Rabbimiz ben bağışlayıcıyım buyuruyor. Geçmişteki hatalarımızdan dolayı ümitsizliğe düşmeden bir daha kesinlikle işlememeye karar verip Rabbimizden af dilemeliyiz.

"Sonra Allah, bunun ardından dilediğine tövbe nasip eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir" (Tevbe /27)

"Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah, onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir" (Maide/ 39)

Kur'an'ı Kerim'de ve bazı Hadisi Şerifler de nasıl tövbe edeceğimiz bize bildirilmiştir. Unutmamak gerekir kii tövbenin aslı kalbin pişman olup, işleneni bir daha yapmamaya karar vermesidir.

Tövbe Duası İlgili Hadisi Şerifler
 • El-Eğğaru'l-Müzenni'den (R. A.) rivayet edilmiştir ki; Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurdu. "Benim kalbime bir dalgınlık gelir. Ben de günde yüz defa Allah'a istiğfarda bulunurum. (Müslim, Ebu Davud)
 • Ebu Hureyre (R. A.)'dan rivayet edilmiştir ki; O Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurduğunu işitmiştir. "Allah'a yemin ederim ki ben, günde yetmiş defadan çok Allah'tan mağfiret dilerim ve O'na tövbe ederim. (Buhari, Tirmizi)
 • Şeddad İbni Evs'den (R. A.) rivayet edilmiştir. Peygamberimiz (S. A. V.) şöyle buyurmuştur. Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente. Halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî. Fağfirlî. Zünûbî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente" (Buhari, Müslim, Nesai)
 • Ma'nâsı: “Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (İbâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! Işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (Günahlarımı bağışla), zira senden başka günahları bağışlayacak (Mağfiret edecek, af edecek) yoktur. ”
 • Peygamber Efendimiz “Her kim, bu duayı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da sabah olmadan (Sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir). ” buyurdular.
 • İbni Mesud'dan (R. A.) rivayet edildiğine göre Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurmuştur. Kim bunları söylerse Savaştan bile kaçmış olsa günahları dökülür. "Estağfirullâhellezî lâilâhe illâ huvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh. "(Ebu Davud, Tirmizi, Hâkim) Hayat sahibi olup her şeyi idare ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tan mağfiret dilerim.
Gelin Hep Beraber Tövbe Duası Yapalım
 • Tövbe ya Rabbi estağfurullah.
 • Tövbe ya Rabbi estağfurullah.
 • Tövbe ya Rabbi estağfurullah.
 • El Azim El kerim ellezi ella ilahe illallahu Tövbeten vel mağfireten.
 • Lenna innehu Tevvaburrahim.
 • Ya Rabbi ilahi ya Rabbi eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve sair azalarımdan.
 • Berru buaniye gelinceye kadar.
 • Kelime-i Küfür Sefeyli küfür, Şirk, hata, Yalan dolan her ne türlü nemumeyse ben onların cümlesine tövbe ettim pişman oldum, Pişman-in nadim oldum.
 • Bir dahi günah işlememesine azm-ü kasdi cast eyledim.
 • Peygamberlerin Evveli Hz. Dem Ahiri Muhammed Mustafa s. A. V. Senin gıbbelin her ne getirdiyse ve her ne getirip haber verdiyse dilim ile İkrar, Kalbim ile Tasdik, Boynum ile engıyad eyledim.
 • Haktır ve sadıktır haktır ve gerçektir.
 • Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve Resulihi velyevmilahiri ve bil Kader-i hayrihi ve şerrihi minellahi Teâlâ vel beasu bağdel mevti hakkun.
 • Eşhedü enla ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu.
 • Rızayı Resul için şevk ile bir daha:
 • Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu.
 • Tövbemizin kabulü için Aşk ile bir daha:
 • Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
Rabbim Tövbe Duamızı Kabul Buyursun İnşallah.

Tövbe Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

Kunut Duaları Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ders Duası Okunuşu ve Anlamı

Ders Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşure Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşure Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir?

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışma Duası Okunuşu ve Anlamı

Karı Koca Duası Okunuşu ve Anlamı

Karı Koca Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri İçin Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri İçin Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıda Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıda Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6