Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih duası, bu duada İslam dünyasının elde edeceği başarı ve zaferden bahsedilir ve bu nedenle fetih adını almıştır. Bu dua hicretin altıncı yılında Hudeybiye antlaşması dönüşünde Mekke ve Medine arasında inmiş olan dualardan biridir yirmi dokuz ayetten oluşur. Fetih duasının mealine ayet ayet bakacak olursak.
 1. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik
 2. Böylece Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını bağışlar sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir
 3. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder
 4. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah bilendir her şeyi hikmetle yapandır
 5. Mümin erkekle mümin kadınların içinde ebedi kalacakları altlarında ırmaklar akan cennetlere koyması onların günahlarını örtmesi içindir işte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur
 6. Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir kötülük onların başlarına gelmiştir Allah onlara gazap etmiştir lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır orası ne kötü bir yerdir
 7. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah çok güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir
 8. Şüphesiz biz seni şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik
 9. Ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz
 10. Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur kimde Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük mükafat verecektir.
 11. Yakında a'rabilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki "mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile" onlar kalplerinde olmayanları dilleri ile söylerlerdeki Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya fayda etmenizi isterse O'na kim karşı kimin gücü bir şeye yetebilir hayır Allah yaptıklarınızdan haberdardır
 12. Aslında siz Peygamber ve müminlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz
 13. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır
 14. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır O dilediğini bağışlar dilediğini azaplandırır Allah çok bağışlayan çok merhamet edendir
 15. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar bırakın bizde arkanıza düşelim diyeceklerdir onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterlerdeki siz bizimle gelemeyeceksiniz Allah daha önce öyle buyurmuştur onlar size bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir
 16. Arabilerin geri bırakılmış olanlarına deki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız onlarla savaşırsınız ve Müslüman olurlar eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır.
 17. Köre vebal yoktur topala da vebal yoktur hastaya da vebal yoktur bununla beraber kim Allah'a peygambere itaat ederse Allah onu altında ırmaklar akan cennetlere sokar kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır
 18. Ant olsun o ağacın altında sana bey'at ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur kalplerinde olanı bilmiş onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetih ile mükafatlandırmıştır
 19. Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı Allah çok güçlüdür hüküm ve hükmet sahibidir
 20. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin
 21. Bundan başka sizin gücünüzü yetiremediğiniz ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır Allah her şeye kadirdir
 22. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlardı sonra bir dost bir yardımcı bulamazlardı
 23. Allah ın öteden beri gelen kanunu budur Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın
 24. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan çekendir Allah yaptıklarınızı görendir
 25. Onlar inkâr eden ve sizin Mescidi haramı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerine ulaşmasını men edenlerdir eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ile mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı Allah savaşı önlemezdi dilediklerine rahmet etmek iççin Allah böyle yapmıştır eğer onlar birbirinden ayrılmış olsaydı elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptırırdık
 26. O zaman inkâr edenler kalplerine taassubu cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdir Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi Allah her şeyi bilendir
 27. Ant olsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz Allah sizin bilmediğinizi bilir işte bundan önce size yakın bir fetih verdi
 28. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din olarak gönderen odur şahit olarak Allah yeter
 29. Muhammet Allah'ın elçisidir onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin kendi aralarında merhametidir onları rükua varırken görürsün Allah'tan lütuf ve rıza isterler yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır İncil deki vasıfları da şöyledir onlar filizini yarıp çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu ziraatçıların da hoşuna gider Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir

Fetih Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Borçtan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Borçtan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Dualar Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezandan Sonra Okunan Dua Okunuşu ve Anlamı

Ezandan Sonra Okunan Dua Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6