İş Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı
19 Haziran 2024

İş Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

İş yerinde bereket ve bolluk için okunabilecek dualardan biri olan İş Bereket Duası, Arapça yazılarak iş yerine asıldığında da faydalı olduğu söylenir.

Allahümmerzukna rizkan halalen tayyiben bila keddin vestecib duaena bila reddin ve neuzü bike anil fedihateynil fakri ved dini sübhanel müferrici an külli mahzunin ve ma'mumin sübhane men ceale hazainihu bi kudretihi beynel kâfi ven nuni İnnema emruhu izaerade şeyen enyekulelehu kün feyekun. Fesübhanellezi biyedihi melekutü külli şeyin veileyhi türceun. Hüvel evvelü minel evveli vel ahirü ba'del ahiri vez zahirü vel batınü vehüve bikülli şeyin alim. Leyseke mislihi şeyün fil ardı vela fis semai vehüves semiul alim. La tüdrikühül ebsarün vehüve yüdrikül ebsara vehüvel latifül habir. Vel hamdülillahi rabbil alemin.

Hesapsız Rızık Duası

Hesapsız bir rızık için, her gün 15 defa okunması tavsiye edilir. Allah Teala, bu duayı okuyan kişiye hesapsız bir rızık verir.

Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahü ennehu lailahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lailahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine indallahil islam, vemah telefellezine ütül kitabe illa min badima caehümül ilmu bağyen beynehüm, vemen yekfur biayatillahi feinnallahe seriul hisab.

İş Bereket Duası ve Amenerrasulü

Bu dua, maddi ve manevi her türden sıkıntılar için okunabilir. Amenerrasulü duası özellikle zenginlik, başarı ve iş bulma konularında yardım sağlar.

Allahü latifün bi ibadetihi yerzuku men yeşaü ve hüve kaviyyün aziz.

Amenerrasulü duası ile manevi ve maddi her müşkül için istifade edilir.

Bilinenden fazla bilinmeyen ve sırlarını koruyan en güzel ve özel dualardan biri Amenerrasulü duasıdır. Her kim bilhassa zenginlik olmak, başarı ve iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsa bu yöntemi özenle uygulaması önerilir.

Amenerrasulü Duasının Türkçe Okunuşu

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beynehadin min rusülih ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amenerrasulü Duasının Uygulanması

Öncelikle güzel bir abdest alarak lüzumu olan özeni gösterip, niyet edilmelidir. Başladığımız gün okuyabildiğimiz kadar (minimum 41 defa) okunmaya gayret edilir. Ertesi gün okunmaz. Bir sonraki gün yine gücünüz yettiği kadar okunur. Zaten birkaç gün geçince yaşamınızdaki değişiklikler ve olumlu gelişmeler fark edilir. Bu uygulamayı anlatan esas kaynağında gün sayısı verilmemiştir. Ancak kimi kimseler 7 gün vs. önerisinde bulunmuşlardır. Bir sakınca yoktur. Zaten birkaç gün içerisinde fayda görülmeye başlanınca, bu duayı bırakmak istemeyecek ve istediğiniz amaca ulaşana dek devam edilecektir.

Normal şartlarda her dua için ciddi bir teslimiyet ile şüphesiz inanç gerekir. Bu duanın uygulamasında, inan ya da inanma, okuyan kişinin yaşamında güzel şeyler çekildiği söylenir. Hayatımıza bolluk, bereket ve rızkı bir mıknatıs gibi çeker.

İş Bereket Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Duası Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hasta Duası Okunuşu ve Anlamı

Hasta Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hz Yunus' un Duası ve Fazileti

Hz Yunus' un Duası ve Fazileti

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlilik Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz. Ali'nin Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz. Ali'nin Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sağlık İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Yunus Duası Okunuşu ve Anlamı

Yunus Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6