Namazdan Sonra Okunacak Dua
15 Mayıs 2024

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan sonra Okunacak Dua; Namaz Rabbimizin biz Müslümanlara verdiği en büyük nimettir. Zira orada temizlenir, arınır, kulluk vazifemizi yapmış olur ve Rabbimizi tesbih etmiş oluruz. Bu güzel ibadeti yerine getirdikten sonra herhangi bir müşkülümüzü dile getirip Rabb 'imizden yardım dileyim. Zira Rabb 'imiz "Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir. "(Bakara Suresi, 153) buyurmuştur. Rivayetlerde gelen Hadis-i Şeriflerden derlediğimiz dualar ise şunlardır.

Günlük Olarak Namazdan Sonra Okunacak Dualar

Farz namazlarda selam verdikten sonra "Allahümme entes-selamü ve minkes-selamü tebarekte ya zelcelali vel ikram. “(Manası: Ey Allah'ım, sen selam isminin sahibisin. Selamet de ancak sendedir. Ey Celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen mübarek ve mukaddessin.) denir.

Sünnet namazlara selam verdikten sonra ; "Sübhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.“(Manası: Allah'ın şanı ne yücedir. Hamd, ancak O"nadır. O"ndan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve büyük olan Allah"dan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur.) denir.

Farz namazlardan sonra bu istiğfarın üç kez okunması güzel görülmüştür. Estağfirullâh'ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyh: Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim' diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır. ”
Bu istigğar duası hakkında İbni Mesud Radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki; Her kim bu duayı okursa savaştan kaçmış bile olsa, affedilir. (Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)

Sonra Ayetel Kursi Okunur ve

Ebu Hureyre (R. A.) rivayet edilğine göre Rasulullah (S. A. V) şöyle buyurdu. Her kim namazın arkasında 33 kez SubhanAllah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez Allah'u Ekber der. sonrasın da ise.

"La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. “(Manası: Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız O vardır. O"nun ortağı ve dengi de yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla kadirdir.) diyerek 100. Sayıyı tamamlarsa günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa affedilir. (Müslim)

Ebu Zer (R. A.) rivayet edilmiştirki; Rasulullah (S. A. V.) öyle buyurmuştur. Herkim sabah namazından sonra hiç konuşmadan iki ayağını bükerek Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü Lehü'l-mülkü ve lehû'l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi yoktur. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Diriltir ve öldürü ve O her şeye müktedirdir. Derse ona on sevap yazılır ve ondan on günah silinir. Son derece yükseltilir ve o gün tüm nahoş şeylerden emin olur. Şeytandan korunur. Allah'a ortak koşmaktan başka hiçbir günah ona kavuşmaz. (Çünkü Allah şirkten başka günahları dilediğinde af eder. Şirki ise tövbe ve istiiğfar ile bağışlanır. (Tirmizi)

Müslim bin El-Haris et-Temimi'den (R. A.) rivayet edilmiştir ki; O Allah Rasulu (S. A. V.) kulağıma fısıldayarak bana şöyle dedi. Akşam namazını bitirdiğinde şu duayı yedi kez oku. Allahümme ecirni minen-nar. Allah'ım beni cehennem azabından koru. Zira o gece ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacip olur. Sabah namazını kılıp okurda o gün ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacip olur. (Ebu Davud, Nesai)

Kişi kendine özel duasını yapar.

Vakit Namazlarından sonra Okunacak Dualar

Sabah Namazın da; Haşr Süresi son üç ayet. (La yestevi) Bakara süresinin son iki ayeti (Amenerrasulu) ve Yasin Süresi okunur.

Öğlen Namazın da; Mümkünse Fetih Süresinin tamamı, mümkün değilse Lagad Sadagallahu'dan sonrası.

İkindi Namazında; Amme Süresi.

Akşam Namazında; Vakia süresi, Haşr Süresinin son iki ayeti.

Yatsı Namazında; Tebareke Süresi ve Bakara Süresinin Son iki ayeti (Amenerrasulu) okunur.

Bütün bu yazdığımız sürelerin okunma amacı vardır. Fakat burada zikretmek uzun olacaktır. Sabah namazlarından sonra Esma'ül Hüsna da okunmalıdır.

Not: Biz burada duaların Türkçe okunuşunu yazdık. Bilmeyenler de okusun diye. Mümkünatı olan mutlaka Arapça metinden okumalıdır.

Namazdan Sonra Okunacak Dua Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Dua Okunuşu ve Anlamı

Dua Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kısmet Açan Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açan Dua Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Büyük Dualar Okunuşu ve Anlamı

Büyük Dualar Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duası

Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duası

Miftahul Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Miftahul Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Kumeyl Duası Okunuşu ve Anlamı

Kumeyl Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Kesme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Kesme Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastalık Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastalık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı

Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6