Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası, Rabbimiz bize türlü türlü nimetler bahşetti, Türkiye'nin coğrafi yapısı ise tarım alanın da muazzam bir yapıya sahip. Tüm bu nimetlere karşı bizim de yediklerimize karşı şükretmemiz gerekiyor. İşin aslı kul her an Rabb'ine karşı şükretmeli ve bunun için hiçbir sebebi atlamamalı. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'den bize nakledilen sofra adabı ve duaları mevcut, bunların bazılarını size hatırlatacağız.

Yemeğe sağ el ile başlanmalı: Ömer İbni Ebi Seleme'den Radıyallahu Anhuma rivayet edilmiştir ki; Rasulullah (S. A. V.) şöyle buyurdu; Allah'ın İsmini an ve sağ elinle ye (Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davut, Tirmizi, İbni Mace, Nesai)

Yemeğe Başlamadan Önce Besmele Çekilmeli: Hazreti Aişe (R. A.) rivayet edildiğine göre O Rasulullah (S. A. V.) in şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Sizden biriniz yemek yiyeceği zaman başında Alalh'u Teâlâ'nın ismini ansın. (Bismillah) desin. Eğer başta Allah'ın ismini anmayı unutursa, şöyle desin. Bismillahi, evvelehu ve ahirehu Anlamı, Hem başında hem sonunda allah'ın ismini anarım. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

Yemek Yedikten sonra Dua Yapmak: Güzel bir isnadla Tabi'ilerden Abdurrahman İbni Cübeyr'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimize sekiz yıl hizmet eden bir adam şöyle anlatmıştır. Peygamber (S. A. V.) yemek takdim ettiğim zaman "Bismillah Derdi, yedikten sonra da Allahümme et'amte ve sakayte ve ağnayte ve akneyte ve hedeyte ve ahsente, feleke'l-hamdü ala ma a'teyte" Anlamı; Allah'ım yedirdin, içirdin müsteğni kıldın, muhtaç bırakmadın, hidayet ettin ve ihsan ettin; Bütün verdiğin nimetlere karşı hamd Sana mahsustur. (Nesai, İbni Sünni)

Sofra Duası

El-Hamdü lillahi sümme ve sümme el-Hamdü lillah. El-Hamdü lillahillezî et'amenâ ve sekânâ ve eşbe'anâ ve ervânâ ve kefânâ ve âvânâ min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ ve kem mimmen lâ kâafiye lehü ve lâ me'vâ. El-Hamdü lillahillezi en'amena aleynâ ve efdale ve ce'alenâ ni'amehü zâhiraten ve bâtineh. El-Hamdü lillahi hamden yuvâfî ni'amehü ve yükâafiü mezîdeh. Allahümme ecirnâ mine'n-nâr. Vahfeznâ an şürûri'l-eşrâr ve elhıknâ bi ıbâdike'l-ebrâri bicâhi'n-nebiyyi'l-muhtâri indeke ve âlihi'l-ahyâr. Allahümme innâ nes'elüke temâme'n-ni'meh ve devâme'l-âfiyeh ve husne'l-hâtimeh ve ilâ şeref'n-nebiyyi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihıne'l-fâtiha. "

Anlamı

" Bizi yediren, içiren, doyuran, kandıran (Suya kanmak gibi), bize kâfi gelen, yorulmadan ve bir kuvvet harcamadan barındıran Allah'a tekrar tekrar hamd-ü senalar olsun. Kendilerine yetecek bir şeyleri ve barınacak yerleri olmayan nice insanlar vardır. Bize rızık veren, üstün yapan ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamt ederiz. Bize görünen ve görünmeyen nimetlerini tastamam veren Allah'u Teâlâ'ya hamd ederiz. Nimetlerini karşılayacak ve fazlasına da denk gelecek şekilde yüce bir hamdle Allah'a hamd olsun. Ey Allah'ım, bizi cehennem ateşinden ve şerlilerin şerrinden muhafaza eyle ve bizi senin katında seçilmiş olan Efendimiz (Salallahu Aleyhi ve Sellem) ve hayırlı olan ailesinin hürmetine Ebrar (İyi) kullarının arasına kat. Ey Allah'ım! Nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve Ahirete hüsn-i hâtime ile gitmeyi Sen'den istiyoruz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in aziz ruhuna, Al'ine ve Ashabına ve Meşayıhımza Fatiha okuyun. "

Türkçe sofra Duası (Kolay Sofra Duası)

“Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym.

Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, El hamdü lillâhillezî et'amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimiyn.
“Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah, Şefaat ya Rasülullah, Sofra bolluğu, nimet doluluğu için, Allah'ım bu nimetleri ekenlere, biçenlere, hazırlayıp önümüze getirenlere ömür bereketi, İman selameti ver.

Aştır, taştır bu sofra sahiplerini Mekke'ye Medine'ye ulaştır. Arafatta vakfeler de buluştur. Allah'ım artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Bu sofra sahipleri darlık, yokluk görmesin. Cümlesi Mekke'yi Medine'yi görsün. Yiyenler iyilik ve şifa bulsun. Tüm belalardan, kazalardan kurtulsun. AMİN

Sofra Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Atina Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir?

Güncel

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duası

Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duası

İstihare Namazı ve Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı ve Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayetel Kürsi Duası Okunuşu ve Anlamı

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Dua Nedir? Okunuşu ve Anlamı

Dua Nedir? Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hastaya Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6