Baş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Baş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Baş ağrısı için dua, baş ağrısı toplumda çok sık karşılaşılan ve yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bir sağlık problemidir. Baş ağrısına karşı çoğu kişi zaman zaman çaresiz kalarak bu sorundan kurtulmak için farklı alternatifler arayabilir. Baş ağrısı farklı birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Uzun süre aç kalmak, stres, migren, kafa damarlarında oluşan rahatsızlıklar, uzun süre uyumak ya da uyanık kalmak baş ağrısına neden olan sadece birkaç faktördür. Baş ağrısından kurtulmanın birçok yöntemi vardır ve bu yöntemlerden biri de dualardır. Baş ağrısı çok şiddetli ise tıbbi tedaviye destek amacıyla ya da direkt şifa olması için Allah'a sığınarak Allah'tan yardım istemek faydalı olur. Bağ ağrısı İçin Peygamber Efendi'mizin tavsiye ettiği birkaç tane dua vardır.

Baş Ağrısına Karşı Okunabilecek Dualar

'Bismillahirrahmanirrahim'

Bismillahi erkike vallhu yeş fike min külli dain fike min şerrin neffasati fil ukadi ve min şerri hasidin iza hased.

Anlamı: Allah'ın adı ile, sana okuyorum, sende olan hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin şerrine, haset ettikleri zaman hasetçilerin şerrine karşı Allah şifa versin.

"Bismillahirrahmanirrahim"

Bismillahil kebir. Neüzü billahil azimi min şerri ırkın na'ar ve min şerri harrin nar.

Anlamı: "Büyük Allah'ın adıyla, zonklayan her damarın şerrinden ve cehennem ateşinin hararetinin şerrinden yüce Allah'a sığınırız. "

Resulullah (S. A. V.) buyurdular; Bir uzvun ağrıdığı zaman ağrıyan yerin üzerine elini koy ve Önce 3 kere Bismillahirrahmanirrahim ve 7 defa da;

'Bismillahirrahmanirrahim'

'Euzü billahi ve kudratihi min şerri ma ecidü ve ühaziru'

Anlamı: Hissetmekte olduğum ve sığınıp, sakınmaya çalıştığım şeyin şerrinden Allah'a sığınırım ve O'nun kudretine sığınırım. ' okunur.

'Bismillahirrahmanirrahim'

Bismillahi erkike min külli şey'in yü'zike min şerri külli nefsin ev aynü hasidin. Allahümme yeşfike bismillahi erkike.

Anlamı: Sana ıstırap veren her şeyden, her kıskanç nefisten, her hasetçi gözden Allah'ın adıyla şifa dilerim. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana şifa dilerim.

'Bismillahirrahmanirrahim'

Allahümme rabbi'n-naşi ezhibi'lbe'se işfi. Ente'ş-şafi. La şifae illa şifaüke. Şifaen la yüğadiru sekamen. Allahümme işfi abdeke yenke'leke adüvven ev yemşi leke ila salatin.

Anlamı: Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Şifa ver! Şifa veren yalnızca Sen'sin. Sen'den başka şifa verecek kimse yoktur! Allah'ım! Şu kuluna şifa ver ki, senin bir düşmanına acı versin ya da senin rızanı kazanmak için namaz kılmak için yürüsün.

'Bismillahirrahmanirrahim'

Üizüke billahi'l-ehadi's-samedi ellezilem yelid ve lem yuied ve lem yekun lehu küfüven ehadün min şerri ma tecidü.

Anlamı: Duyduğun hastalığın şerrinde, doğmayan, doğrulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan, her şey kendisine muhtaç olan eşsiz bir Allah'a seni sığındırdım.
'Bismillahirrahmanirrahim'
Lev enzelnâ hâzel kur'âne alâ cebelil-leraeytehû khâşian (M)-mütesaddian (M)-min haşyetillâh ve tilkel emsâlü nadribuhâ linnâsi leallehum yetefekkerûn. 22. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. âlimül ğaybi veş-şehâdeti hüver-Rahmân-ür-Rahîm. 23. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El Melik'ül Guddûs-üs-Selâmü'l Mü'minül Müheyminül Azîzül Cebbârül Mütekebbir. Sübhânallâhi ammâ yüşrikûn. 24. Hüvallâhül khâligul bâriül musavviru lehul esmâül hüsnâ. Yüsebbihû lehû mâ fis-semâvâti vel'ard ve hüvel Azîzul Hakîm.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile;
Biz Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah'ın korkusundan onu baş eğmiş, parça, parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.

Bu dua Haşr Suesinin 21-24. Ayetleridir. Peygamber Efendi'miz, Hz. Ali'ye buyurmuştur: Başın ağrıyınca elini başına koyarak, Haşr Suresinin sonunu yani 21-24. Ayetlerini oku.

Baş Ağrısı İçin Dua Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Nasıl Dua Edilir?

Nasıl Dua Edilir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Muharrem Ayı Duası Okunuşu ve Anlamı

Muharrem Ayı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Zengin Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Zengin Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı ve Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı ve Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Duası Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Doğumu Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Aşure Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşure Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Rabbena Duası ve Anlamı Okunuşu ve Fazileti

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

En Etkili Dua Okunuşu ve Anlamı

En Etkili Dua Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6