Nikah Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Nikah Duası Okunuşu ve Anlamı

Nikah duası, Dinimize göre her çift dini nikahlı olması gerekir. Öncelikle Allah herkese hayırlı bir eş nasip etsin. Dini nikah, resmi nikahın tamamlanmasından sonra yapılmalıdır. Hanefi mezhebinde Müslüman olan iki erkeğin şahitliğinde yapılır. Diğer mezhepler de ise Müslüman bir erkek şahidin önünde damat geline "Seni Hanım olarak aldım" der. Gelin de "Ben de seni koca olarak kabul ettim" der. Yapılan bu nikah uygun olsa da sünnete uygun olan nikah da nikahı kıyacak olan kişi gelin ve damada bazı sorular yöneltir bu sorular Allah'ın sıfatları, İslam'ın şartları olmaktadır. Cevaplar alındıktan sonra bir kâğıda önce gelinin daha sonra damadın ismi yazılır, şahitlerinde ismi kâğıda eklenir ve daha önceden anlaşılmış olduğu mehr-i müecceli de ilave eder. Mehr-i müeccelin çok olması gelin için çok önemlidir. Çünkü mehr-i müecceli çok yüksek olursa damat gelini kolay kolay ve ufak sebeplerden dolayı boşayamaz. Boşarsa geline belirlenen miktarları vermek zorundadır. Nikah gelin, damat ve şahitlerin kabullerini aldıktan sonra duaya geçilir.

Nikah Duası Arapça Okunuşu

"Elhamde lillahi vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammed'in ve ala alihi ve ashabihi ecme'in ve ne'uzü billahi min şurüri enfüsina ve min seyyiati a'malina ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammed'in addühu ve Rasulühü Allahümmec'al hazel akde meymunen mübaraka Ve'cal beynehüma üfleten ve mahabbeten ve karara. Vela tec'al beynehüma nefraten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüme kema ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammed'in sallallahü aleyhi ve selleme ve Haticetel kübra radiyallahü anha ve beyne Aliyyin radıyallahü anhü ve Fatımetez Zehra radıyallahü anha. Allahümme a'tı lehüma evladen saliha ve umran tavila ve rizkan vasi'a. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a'yünün vec'alna lil müttekine imama. Rabbena atina haseneten ve fil ahırati hesaneh ve kına azaben nar. Sübhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfün ve selamün alel mürselin. Vel hamdü lillahi Rabbil lemin. "

Nikah Duasının Türkçe Anlamı

"Allah'a hamd olsun. Hz. Muhammed'e ve ashabına salat ve selam olsun. Kötü amellerimizden ve nefsimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'tan başka ilah olmadığına, ortağının olmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed'in O'nun resulü ve kulu olduğuna şahadet ederiz. Allah'ım! bu evlilik akdini mübarek kıl. Bu çiftlere geçim, sevgi ve sebat eyle, nefret, ayrılık ve geçimsizlik eyleme. Allah'ım! Çiftlerin arasında dem ve Havva, Hz. Muhammed ve Hatice, Hz. Ali ve Hz. Fatıma arasındaki geçimi var eyle. Allah'ım! bu çifte uzun ömür, Salih çocuklar ve bol rızık ihsan et. Ey Rabbimiz! Eşimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı ver, bizleri Allah'a karşı gelmeyenlerden eyle. Rabbimiz! Bize hem dünyada hem de ahirette güzellik, nimet, iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Senin Rabbin, şeref ve kudret sahibi olan Rab, yücedir ve onların nitelendirdiklerinden uzaktır. Peygamberlere selam olsun, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. "

Nikah Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezandan Sonra Okunan Dua Okunuşu ve Anlamı

Ezandan Sonra Okunan Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Sınava Girerken Okunacak Dualar

Güncel

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Güncel

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Muharrem Ayı Duası Okunuşu ve Anlamı

Muharrem Ayı Duası Okunuşu ve Anlamı

Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dualar

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Baş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Baş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Zengin Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Zengin Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6