Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı


Yatarken okunacak dua, Dua, sadece Allah için Allah'a yapılır. Gönülden tüm kalbimiz ve ruhumuzla edilen dualar inşallah kabul olur. Öyle dualar vardır ki Allah'ın çok hoşlandığı bu dualar, herkesin başka işlerle uğraştığı veya uykuda olunan saatlerde yapılan dualardır. Gece yapılan dualardan biri de yatmadan önce okunan dualardır ve bu duayı okuyup yatan kimse manevi bir huzurla rahat bir şekilde yatar. Müslüman bir kimse yatağa geldiği zaman;

"Ayet 'el-Kürsi"

Bismillahirrahmanirrahim

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. Ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

Bu sureyi okuduktan sonra Allah Teâlâ bir melek görevlendirerek bu duayı okuyan kişiyi sabaha kadar onun koruması olur. Şeytanın şerrinden ve vesveselerinden korur. Bu duaları okumak sünnettir ve çoğu felaket gelmeden önceki emniyetidir. Ayrıca uykusundan korkan ya da başka korku nedeniyle uyuyamayan kimselerede;

"Kurayş Suresi"

Bismillahirrahmarirahim

Li'ilafi Kureyş'in. İlafihim rıhleteş'şitai ves'sayf. Fel'ya'büdü Rabbehazel Beyt. Elleziy et'amehüm mincüiv veamennehüm min havf

Okuyarak sıkıntı ve korkularından kurtularak rahatça uyurlar.

Yatarken okunacak dua

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü veçhi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. La melce'e, vela mencee minke illa ileyke. Amentü bi-kitabikellezi enzelte ve binebiyyikellezi erselte. "

Türkçe meali

"Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, sende başka dayanacak melce' ve mence'de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendedir, sana mahsustur. Allah'ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum. "

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Elhamdü lillahi rabbil'alemin. Errahmanir'rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budü ve iyyake neste'in, İhdinessıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve leddallin

Türkçe meali

"Hamd, alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım! Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

Hadis-i Nebi Salla'llahu (A. S.) şöyle buyurmuştur; Sizin biriniz yatağına yatacağı vakit adem bilmez ki, dünden beri ona hangi mahluk halef olmuştur, sonra yatsın ve şöyle dua etsin; Rabbim! Ancak Sen'in isminle yan tarafımı yatağıma koydum. Sen'in isminle de kaldırırım. Rabbim! Eğer canımı alacaksan bana rahmetini ihsan et, eğer hayatta bırakacaksan hayatımı Salih kullarını muhafaza ettiğin himayenle muhafaza buyur!.

Hz. Peygamber (A. S. V.) geceleyin yatmak üzere yatağına girdiği zaman, sağ elini sağ yanağının altına koyardı ve şu duayı okurdu; "Bismikellahümme ehya ve emutü. " "Allah'ım! Senin isminle diriliyor, senin isminle ölüyorum. "
Cin, şeytan, karanlık, yalnızlık gibi her türlü korku için okunacak çok etkili dua şudur;

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Euzü bi kelimatillahit-tammeti min gadabihi ve ıkabihi ve min şerri ıbadihi ve min hemezatiş-şeyatini ve en yehdurun. "

"Rahman ve Rahim Olan Allah (C. C.)'ın adıyla

"Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüğünden, şeytanların vesveselerinden ve bana yakın olup zarar vermelerinden Allah'ın mübarek ve mükemmel kelimelerine sığınırım. "
"Allah kabul eylesin" Amin.

Yatarken Okunacak Dua Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Sıkıntı Anında Okunacak Dua

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Nikah Duası Okunuşu ve Anlamı

Nikah Duası Okunuşu ve Anlamı

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Türkçe Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Türkçe Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cuma Günü Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Cuma Günü Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kurban Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Ödeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Bol Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgiliye Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevgiliye Dua Okunuşu ve Anlamı

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Kesme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurban Kesme Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı ve Duası Okunuşu ve Anlamı

İstihare Namazı ve Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6