sifaduasi.gen.tr https://www.sifaduasi.gen.tr Şifa Duası, Meali, Tefsiri ve Okunuşu tr-TR hourly 1 Copyright 2020, sifaduasi.gen.tr Tue, 13 Oct 2015 00:00:00 +0000 Fri, 21 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Sağlık İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/saglik-icin-dua.html Fri, 14 Sep 2018 05:12:01 +0000 Sağlık için dua; beden ve ruh sağlığı insanlar için Allah'u Teâlâ tarafından bahşedilen başlı başına bir nimettir. Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetin kıymetini bilmek, manevi ve maddi her türlü tehlikelerden, z Sağlık için dua; beden ve ruh sağlığı insanlar için Allah'u Teâlâ tarafından bahşedilen başlı başına bir nimettir. Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetin kıymetini bilmek, manevi ve maddi her türlü tehlikelerden, zarar verici şeylerden ve günahlardan korunmak bir Müslümanın başlıca görevlerindendir. Sağlık için dua, beden ve ruh sağlığının korunması için en önemli manevi unsurların başlarında gelir. Biz insanlar olarak, sağlığımızı korumak amacıyla kendi üzerimize düşen görevlerimizi elimizden geldiğince yaptıktan sonra, Allah'a (C.C ) dua edip sığınarak tevekkül etmeliyiz. Bunların haricinde Kur'an-ı Kerim'de beden ve ruh sağlığı üzerine Şifa Ayetleri olarak adlandırılan dört tane ayet mevcuttur. Abdülkerim el-Kureyşî'den nakledilen bir keşfe atıfla bu şekilde isimlendirilmiştir. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in tabiri ile " Size..... göğüslerdeki hastalıklara şifa olarak Kur'an geldi." (Nahl, 69) Yine Kur'an-ı Kerim'de Hz İbrahim'in sözü nakledilerek: "Hastalığımda O bana şifa verir." (Şuarâ, 26) ayetlerinde de görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim sağlığın korunmasında ve hastalığa şifa konusunda ilk başvurulacak dua kaynağıdır. Bunlarla birlikte Rasûlullâh Efendimiz (S.A.V)'den de nakledilen sağlık için dualar mevcuttur.

Sağlık İçin Dua; Abdullah İbn Ömer'den (r.a.)  nakledildiğine göre; Rasûlullâh'ın (S.A.V) sağlık için dualarından biri şu idi: "Allah'ım! Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin ceza ve Senin gazabını üzerime çekecek her şeyden Sana sığınırım." (Müslim, Zikir 96; Ebu Davud, Salât, 367). 

Sağlık için duaya başka bir örnekte Enes Bin Malik'den (r.a.) rivayet ile Rasûlullâh Efendimiz Aleyhisselam kendisine hitaben, herhangi bir yeri ağrıdığı zaman, ağrısından şikayet ettiği yerin üzerine elini koyup, Besmele ile şu duayı okumasını tavsiye eder: "'Allah'ın adı ile, şu çektiğim acının şerrinden Allah'ın gücü ve kudretine sığınırım' de ve sonrasında elini kaldırıp bu duayı üç beş defa tekrar et." 

Bunların haricinde başka türlü kaynaklardan da farklı sağlık için dualar bulunabilir. Tabii ki, Allah'a (C.C.) yapılacak en güzel dua en samimi ve kalpten yapılan duadır. Görülen ve bilinen şu ki, bize her türlü nimeti veren Allah'u Teâlâ, bu nimetleri nasıl güzel kullanıp muhafaza edeceğimizin yollarını da bize öğretmiştir.
]]>
Zikir Duaları https://www.sifaduasi.gen.tr/zikir-dualari.html Fri, 14 Sep 2018 05:53:37 +0000 Zikir duaları, her insanın günlük olarak çektiği zikirler vardır ve olmalıdır.  Kulluk vazifesini tam anlamıyla yerine getirmek için zikir gereklidir. Günlük yapılacak zikir duaları Allah c.c sevgisine mazhar olur. Her gün zik Zikir duaları, her insanın günlük olarak çektiği zikirler vardır ve olmalıdır.  Kulluk vazifesini tam anlamıyla yerine getirmek için zikir gereklidir. Günlük yapılacak zikir duaları Allah c.c sevgisine mazhar olur. Her gün zikir dualarını alışkanlık haline getirmeliyiz. Zikir, kalb ve dil ile yapılmamalıdır. Asıl ve esas olan kalbin zikretmesidir. Çünkü dil ile yapılan zikir, kalp ile dayandırılmadıkça makbul olmaz. Çünkü dilin zikri, Allah ile kalp arasında bir irtibat olduğunun tercümanıdır. 

Zikir duaları ve faydaları 

Günlük Kur’an-ı kerim okunmalı; Evimizde Kur’an-ı Kerim’i çok okumalıyız. Kur’an okunmayan evin bereketi azalır, şer ve kazaları çoğalır. İçinde bulunanlara ev dar gelmeye başlar. Kuran'dan her sabah 100 okunduğu zaman işlediği hayır ameli kadar sevabı Allaha “Her kim sabah namazını kıldığı vakit, Kur’an-ı açar da 100 ayet okursa, bütün  dünya ehlinin işlemiş  olduğu hayırlı amel kadar güzel ameli, sevabı işler.

"La İlahe illallahul melikül hakkul mübiyn" duası: Bu zikri kim günde 100 defa okurds rızkı genişler ve işleri kolaylaşır fakirlikten halas olur.

Felak ve Nas süreleri: Bu süreleri çok okuyan kişilere, Cenab-ı Hak kolay yollardan çok kazanma imkanı nasip eder. İnsanların hasedinden, dedikodusundan ve her türlü şer ve kötülüklerinden de muhafaza eder. Kendisine nazar değen kimse için, nazardan kurtulur. Hastalık varsa şifa bulmasına vesilesi olur.

"La ilahe illallah–Elhamdulillah-Allah-u ekber" duası: Günde 100 defa okunduğunda kıyamet günü mahşere, yüzü parlak olarak gelir.

Besmele çekmeli: Bismillah her hayrın başıdır. Yaptığımız her işte bismillah çekip başlamamız gerekir. Bismillah kelimesinin rahmet olarak tükenmez bir hazine gibidir. Her işe başlamadan söylenirse o işte suhulet peyda eder yani kolaylık sağlanır.

Salavat-ı şerife okunmalı: Hem zikir duası hemde sadaka niteliğindedir. Peygamber efendimiz s.a.v'e selam göndermektir. Hayatında bir kere bu kelimeyi söyleyen kişi cennete gireceği belirtilmiştir ve her cuma gecesinde 100 defa okunursa kaza ve belalardan kurtulur ve günahları bağışlanır. 

"Subhanallahi vebihamdihi subhanallahil aziym" duası: “Kim bu duayı günde 100 defa okursa, günahları denizlerin köpüğü kadar olsa affedilir. Bu zikri bir defa okuyan için cennette bir hurma ağacı dikilecektir şeklinde belirtilmiştir. Allah'en en çok hoşuna gittiği zikirdir. 

"Bismillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil ardı vela fissema, ve hüves semiy’ul aliym" duası: Bu duayı günde 3 kez okuyan kişiye kaza ve belalardan kurtulur.

Hacet duası; Günde “Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm,Yâ Kâdir, Yâ Kavî, 70 kez okuyan kişinin dilekleri kabul olunur muradına erer.

Fatiha süresi: Fatiha, rutin olarak kılınan namazlarda ayakta eller bağlandıktan sonra Allah' yapılan zikir duası niteliğindedir. Doğruluğa, dine, Allah’a c.c yönelmeye, başarılı olmaya, düşmana karşı galip olmaya, ibadette ve itaatte muvaffak olma, merhametli kalmaya, kötülüklerden korunmaya, huzur içinde kalmaya, mal ve mülk edinmeye, ilim sahibi olmaya, malın bereketlenmesi, makam sahibi olmaya, iyi bir hayat sürmeye, hane halkının korumaya, zararlardan ve fesattan uzak olmaya, ilmin detaylarını anlamaya ve  marifet sahibi olmaya yardımcı olur.

Bakara ve Al-i İmran süreleri: Süre-i Bakara’yı okumak bereket, terketmek ise hasarettir. Onu okuyana sihir tesir etmez. Kim Bakara ve Al-i İmran’ı gündüzleri okuma imkanı olursa akşama kadar münafıklıktan şerrinden korunur. Gece okursa sabaha kadar münafıklıktan bela ve musibetlerinden kurtulur.

Ayet el Kürsi ayeti: Her kim farz namazlarından sonra okursa öldüğünde cennete gideceği bildirilmiştir.]]> Sevdiğinin Araması İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/sevdiginin-aramasi-icin-dua.html Fri, 14 Sep 2018 09:01:25 +0000 Sevdiğinin araması için dua, biz insanların istekleri maalesef hiç bitmez. Paramız olsun diye dua ederiz, evimiz olsun diye dua ederiz, arabamız olsun diye dua ederiz, sağlık için dua ederiz, evet yani sürekli bir şeyler ister ve a Sevdiğinin araması için dua, biz insanların istekleri maalesef hiç bitmez. Paramız olsun diye dua ederiz, evimiz olsun diye dua ederiz, arabamız olsun diye dua ederiz, sağlık için dua ederiz, evet yani sürekli bir şeyler ister ve ardından dua ederiz. Acaba bu isteklerimiz olsun diye sadece dua etmek yeterli mi Tabi ki de hayır. Duanı edersin fakat gereken çabayı göstermeli ve yapılması gerekenleri de yapmalısın ki duaların kabul olsun. Düşünsenize sadece dua ederek ev sahibi, araba sahibi yada ne bileyim mal mülk sahibi olunsaydı bu kadar insan neden ekmek peşinde koşup çalışsın değil mi ama. Boşuna mı söylenmiş onca anlamlı söz, emek olmadan yemek olmaz. Şimdi gelelim konumuza sevdiğinin araması için dua et et tabi de önce bir kendini sorgula, acaba suçlu ben miyim, çok mu kırdım diye önce hatalı taraf kim araştır. Sen hatalı değilsin ve buna rağmen baktın aramıyor, sen ara. Hem artık sadece telefon da değil iletişim aracı mesaj at, facebookdan yazış yani bir çok yol var ulaşmak için sevdiğine. Ama durum vahimse aradın ama dönmediyse, mesajlarına da cevap yoksa işte o zaman dua etmeye başlayabilirsin. Peki böyle durumlarda sevdiğin seni arasın diye hangi dua okunmalı şimdi beraber bakalım.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme salli ala seyyidine muhammedin nüriz-zati ve sırrış-şerri fi cemiıl esmai ves-sıfati ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Bu dua nın 100 defa okunması gerekiyor, sevdiğin kişi seni hemen arasın diye. Abdestini alıp namazını kıldıktan sonra duanı edersen daha makbul olur. Birde insanları kırmayan özünde iyi niyetli bir insan isen Yüce Allah dualarını daha çabuk kabul edecektir. Tabi duayı ederken inanmakta çok önemlidir. Eğer gerçekten inanarak dua edersen Rabbim hiç bir kulunun açtığı eli ettiği duayı geri çevirmeyecektir. Ama eğer inanmayarak dua edip belki olur dersen o dua zaten kabul görmeyecektir. O yüzden tüm dualarınızı içtenlikle ve inanarak yapın. Sen sen ol sevdiğin insanı kırmamak için elinden geleni yap. Çünkü artık günümüzde gerçek sevgi, gerçek aşk çok zor bulunuyor. Bulunca da değerini bilip kaybetmemek gerekiyor. Bu duayı sadece aşık olduğunuz birinin araması için değil, kırgın olduğunuz, küs olduğunuz yada uzakta olup sizi unuttuğunu düşündüğünüz yakınlarınız, arkadaşlarınız, dostlarınızın sizi aramaları içinde okuyabilirsiniz.
]]>
Dil Bağlama Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/dil-baglama-duasi.html Sat, 15 Sep 2018 08:52:23 +0000 Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını ki Dil Bağlama Duası, Namaz abdesti aldıktan sonra üç defa Ayetel kürsi okuyup, ardından Ya Hayyu Ya kayyum Ya Bediassemavati Ya Zelcelali Vel İkram okunur, sonra ey Allah'ım; filan kişinin bana karşı dilini bağla, ağzını kilitle hakkımda hayır ve iyi iyilikten başka şey konuşmasın diye dua edilir. Bakın neler göreceksiniz. Her gün okumanız lazım, birde “filan” yerine “kişinin ismi” gelecek. Zorda kaldıysanız diğer duaların yerine yalnızca bunu yapabilirsiniz. Ancak bu dua keyfi olarak yapılmamalıdır. Zira günahı çok büyük olur.

Dil Bağlama Duası: Birlikte yaşamak zorunda kaldığınız, hayatınızı paylaştığınız, eş, sevgili veya aile fertlerinin size karşı dilini bağlar. Dilini bağlamak istediğiniz bu kişi patronunuz ya da size rızk verdiğine inanıp, kasılan işvereniniz de olabilir.

Böyle insanların dilini bağlamak, ancak dil bağlama duası ile mümkündür. Bunu temin etmek için, bu “Fe se Yünğidüne İleyke Ruusehüm” Dil bağlama duası 2419 defa okunur.

Ağız, Dil Bağlama Duaları: Karşınızdaki kişi ya da konuşmak istemediğiniz birini engellemek, başka bir deyişle ağzını ve dilini bağlamak amacıyla onun yüzüne karşı 7 defa içimizden şu aşağıdaki ayeti okursanız, Allah'in izniyle o kişinin dili bağlanır. Size karşı konuşamaz.
Bismillahirrahmanirrahim “Summün bükmün umyün fehüm la yakilun" (bakara 171.ayet)
Bu ayetin Anlamı:  onlar; kör, sağır, dilsizdirler ve onlar akılda etmezler.
"Bismillahirrahmanirrahim “Summün bukmün umyün fehüm lâ yerciun (yerciüne)"
Bu ayetin Anlamı: Onlar; dilsiz, sağır, kördürler ve artık onlar (Rab'lerine) dönmezler.

Dil Bağlama Duası: bu dua bir kişinin dilini bağlamak için okunacak en etkili dualardan birisidir. Ülkemizde dil bağlamak isteyen kaynanaların kötü niyetli düşüncesinden bıkmış olan evli çiftlerin, kocaların gerek iş hayatından dolayı yaşadığı stresten, gerekse sıkıntılarından ve eşlerinden baskı görmekten dolayı, dil bağlama duası okunur ve bu dualar güçlü bir vefk ile yapıldığı zaman uzun bir süre etkisini görebileceğiniz bir uygulamadır.

Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhıye ileyye ennehüsteme’a neferun minelcinni fekalu inna semı’na kur’anen ‘aceben. (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir) Yehdiy ilerruşdi feamenna bihi ve len nuşrike bir abbina ehaden. Ve ennehu teala ceddu rabbina mettehaze sahıbeten ve la veleden Ve ennehu kane yekulu sefiyhuna ‘alellahi şetatatan. Aksemtü aleyküm eyyühel mülukün nariyyeti vel havaiyyeti vel maiyeti vet türabiyyetil ardıyyetil ulviyyeti ves süfliyyeti bi hakkil kevakibis sebatis seyyarative bihakki suretil cinni ve bi hakki ahiyyen serahiyyen edunayi (Burada dili bağlancak kişinin adı söylenir). Esbautin ali seddayi ve bi hakki mehilin lamisin tamisin abisin vasikın gabisin vesevekin yabisin vesihabin kabisin Aksemtü aleyküm en tüsahhirali fülan ibni fülanete hatta ye’ti ileyye bil mehabeti vel meveddetivel ülfeti bila ihtiyarin ve la kararin bi ızzi ızzillahi ve bi nuri vechillahi ve bi hurmeti seyyidina Muhammed in sallallahü aleyhi ve selemle ve bi hurmeti bi elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve bi hurmeti Hazal ayatis serifeti vel esmail azimeti elvahan (3 defa okunacak) elacele(3 defa okunacak)  essaate(3 defa okunacak)  ve sallallahü ala seyyidinave nebiyyina ve Mevlana venuri ebsarinave kurrete uyunina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein.

]]>
İç Sıkıntısı İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/ic-sikintisi-icin-dua.html Sat, 15 Sep 2018 14:08:20 +0000 İç Sıkıntısı İçin Dua, Her sıkıntıdan sonra bir kolaylığın olduğu bir doğa yasasıdır. Zor iş artık kolaylaşır. Demek ki, güçlükle beraber kolaylık da vardır. Sabreden insan her güçlükten sonra bu kolaylığı İç Sıkıntısı İçin Dua, Her sıkıntıdan sonra bir kolaylığın olduğu bir doğa yasasıdır. Zor iş artık kolaylaşır. Demek ki, güçlükle beraber kolaylık da vardır. Sabreden insan her güçlükten sonra bu kolaylığı elbette görecektir. Çünkü Allah (c.c.)'in ilahi kanunları şaşmaz ölçülerde verir. Özellikle bazı zikirler iç sıkıntıları açısından çok büyük sırları vardır. Bunlar içerisinde; La havle vela kuvvete illa billahil Aliyyül Azim zikridir. Anlamı; Yüce ve büyük Olan Allah'tan başka güç ve kudret sahibi yoktur. Peygamber efendimiz de çok büyük sırları olduğunu bildiren 99 derde deva olduğunu söylemiştir. Konumuz açısından bu zikrin önemi ise, bazı şerli ve güçlü insanların  zarar vereceği gibi, makam ve mevki konusunda da kaygı yaşayanlara bu zikir büyük yararlar sağlar. Bu zikirde Kelime-i tevhidin de en büyük sırrı gizlidir. Hadis-i şerife göre; Dünya müminin zindanıdır. Yine bir hadis-i şerife göre, Hz. Adem'in (a.s) yaratılacağı toprak için kırk gün keder ve üzüntü yağmuru ile ıslanmış olup, bir gün de sevinç yağmuru ile olduğunu bildirmiştir. Buna göre bazı günlerde insanların sıkıntılı geçmesine, bazen de neşeli olmasına sebep olur. İç sıkıntısı için dua edilirken Allah Teala'nın kaderine razı olmak dışında başka bir seçenek ise, dualar içerisinde en etkilisi hiç şüphesiz ki; Allah'ın Kur'an'daki Esma-ül Hüsna'dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir. Bu nedenle yüzyıllardır en fazla tercih edilip okunan duadır. Allah katında büyük bir değeri vardır. Bu isimle yapılan dualar ile yazımızı okurken, böyle durumlardan korusun. Allah (c.c.), bütün sıkıntıları ferahlığa çevirsin. Amin. 

İç sıkıntısı için dua olan Esma-ül Hüsna'da yer alan Allah'ın isimlerinin anlamı nelerdir
 • Kerim; Rahman ve Rahim olan, kudreti daima üstün gelen demektir. Zikredildiğinde keremi bol olan kuluna istemeden karşılıksız verendir. Okuyan için sıkıntı, keder, gam ve kasavet kalmaz.
 • Kabid; Büyüklük ve ululuk anlamına gelir. Hiçbir varlık tarafından bilinmeyen demektir. Hikmeti ve adaleti ile kullarına darlık verir, savaşlarda, evlerinden, işlerinden, aşlarından ve en sevdiklerinden men eder. Okuyana dünyada ve ahirette huzur verir.
 • Nafi; Menfaat veren, yararlı şeyler yaratan demektir. Bu esmayı okuyana maddi ve manevi bütün sıkıntılarından kurtulur.
 • Basit; Bu isim ruhsal hastalıklara iyi gelir. Çünkü bütün sıkıntıların ve üzüntülerin kaynağı ruhanidir. Bu amaçla ruhi yönden sıkılan, depresyon geçiren, bunalıma düşen, sebepli veya sebepsiz yere sürekli içi sıkılan kimselere bu esma çok faydalıdır.
 • Muğis; Sıkıntıyı gideren, üzüntüyü yok eden demektir. Bu nedenle her kim sıkıntılı anında üzüntülü ve keder halinde dua eden bir kimsenin çağrısına karşılık olarak o kimseye yardım etmeye koşar.
Hak Teala'nın o güzel ve kusursuz isimlerini ifade eden Esma-ül Hüsnalar; Esma-ül Hüsna'yı okuyan Allah'a sığınmalıdır. İşte o zaman Allah'ın izni ile kudreti ile içleri ferahlar ve kalpleri nurla dolar. Duanın esmalarını bir defa okumak kabul edilir. Ancak önemli duaları Hz. Peygamber efendimizin 3 defa okuduğu konusunda bildirmiştir. Duada Yüce Allah'tan iç sıkıntısını gidermesi için, kalbinde sıkıntı ve daralma olan kimseler bu Ayet-i Kerime'yi günde 10 defa okumaya devam edilir ise, kalbindeki sıkıntı sevinç ve muhabbete dönüşür. Büyüklüğünde ve güzelliğinde dengi olmayan Yüce Allah katında, tanımı ifade edilemeyen bir heybet meydana gelmeye başlar. Bu arada okumaya devam edenlere manevi bir güç verilir. Bu Esma'ları okuyan kimselere karşı asla kötülük yapılamaz. Esma-ül Hüsna okuduktan sonra ellerini açarak dua eden bir kimse Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.
]]> Rızık Açma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/rizik-acma-duasi.html Sun, 16 Sep 2018 01:39:30 +0000 Rızık Açma Duası, Alimler yüzyıllar boyunca birbirinden farklı birçok istek ve dilek duası bildirmişlerdir. Ancak bunların içerisinde bazı dualar daha fazla etkilidir. Bu yazımızda değerli okuyucularımıza rızık açma Rızık Açma Duası, Alimler yüzyıllar boyunca birbirinden farklı birçok istek ve dilek duası bildirmişlerdir. Ancak bunların içerisinde bazı dualar daha fazla etkilidir. Bu yazımızda değerli okuyucularımıza rızık açma duası ile ilgili Allah'ın Esma'ları ve sureleri olduğu için en etkili dualar içerisinde yer alır. Kutsal kaynaklarda çeşitli ayetlerde ve hadislerde Cenab-ı Hakk'ın pek çok güzel isimleri olan Esma-ül Hüsna'sı vardır. Bu Kur'an-ı Kerim ayetleri ve sureleri için de geçerlidir. Esma-yı Hüsna'nın Allah tarafından görevlendirilmiş ruhanileri vardır. Gerçeği şudur ki; Bu Esma bittikten sonra Yüce Allah'ım bu Esma'nın ruhanilerini bana musahhar kıl ve işlerime yardımcı ver, diye dua eden kişiye; Allah tehlikesiz bir şekilde ruhanileri gönderir. Kişiye yardımcı olmak için akın akın gelirler. Bunlar gece boyunca kişiyle irtibata geçmeye başlarlar. Özellikle ruhuna, vücuduna, evine ve sesine sinerler. Ruhanilerden cinnilerden ve meleklerden oluşan bu görevliler, Esma'nın tecellisine göre okuyana yardımcı olurlar. İnsanların rızık konusunda veya iş konusunda bazı nedenlerden dolayı engel olur. Bu sebeple bizleri yaratan Yüce Rabbimiz her insana dertte verir, dermanda verir. Bu yüzden insanların istekleri daha hayırlı olması için, rızık açma duası ile Allah'tan istenecek olan her şeyde Kur'an-ı Kerim-in her harfi dilekler için deva niteliğindedir. Bunun için rızkımızı yerde ve gökte az veya çok her ne ise, onu Yüce Allah'tan istiyoruz. Rızık açma duası, rızkın çoğalması ve sıkıntıların geçmesi için okunmasında yarar bulunan bir duadır. Bu vesileyle yapılan duaların karşılığı için Peygamber efendimiz der ki; "Allah de ötesini bırak" duasını yapan kişinin mutlaka bir olma zamanı vardır. Hiçbir zaman acele etmeden, niyet edilir ve Allah'a bırakılır. Bu dua ile ilgili birçok rivayetler bulunmaktadır. Ayet-i kerimede geçen; Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette çoğaltırım, diye buyurmuştur. Yüce Rabbimizden dileriz ki, darda kalmışlara, yolda kalmışlara, borcu olanlara, işi olmayanlara, bu yazımızı okurken, tüm sıkıntı çekenlerin duasını kabul etsin. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Allah işinizi ve gücünüzü rast getirsin. Amin.

Rızık duası olan Esma-ül Hüsna'da yer alan Allah'ın isimlerinin anlamı nelerdir
 • Rahim; Allah'ın bütün yarattıkların rızkını veren olduğunu ifade eder. Bol rızık için okunur. Kapalı kapıları açılır ve rızkı artar.
 • Şekur; Şükür olarak yapılan duaların fazlasıyla karşılığını veren, insanlara nimetlerini artırarak şükür muamelesi yapandır.
 • Mukıyt; Hükmünde, iradesinde ve iktidarında istediği gibi tasarruf eder. Dilediğine rızık bolluğu, dilediğine güç ve iktidar verir.
 • Afüvv; Allah'ın mağfiretine nail olur. Allah'ın rızasını kazanan kullardan olur. Rızık bolluğu ve kalp huzuru için okunur.
 • Vasi; Rahmeti geniş ve sonsuz olan anlamına gelir. Arzu edilen her şeyi çoğaltıcı ve imkanları sonsuz olan demektir.
 • Ğaniyy; Çok zengin ve hiç bir şeye muhtaç olmayan demektir. Büyük servet ve geniş rızık için okunur.
 • Kayyum; Allah'tan başka ilah yoktur. O kudretin kaynağıdır. Her işte yardımı Allah'tan beklemek için okunur.
Hak Teala'nın o güzel ve kusursuz isimlerini ifade eden Esma-ül Hüsnalar; İçerisinde birçok sırlar vardır. Özellikle yıldızların esrarı kendisine açılır. Bu hakikat ayet-i kerimede şöyle bildirmektedir; Eğer şükrederseniz, elbette size olan nimetimi artırırım, diye buyurulmaktadır. Rabbimizin birbirinden güzel ve anlamlı isimlerini zikredenlere ilim ve şifaların olduğunu bildirmektedir. Bu öyle geniş bir rahmettir ki, bütün varlıkları kaplar. Çünkü bu isimlere göre, her gayret bir mükafatla karşılanacaktır. Yüce Allah'a rızık için dua ederken, tüm nimetler okuyanın ayağına gelir. Rızkı ve bereketi artar. Genellikle sabah ve akşam okunmalıdır. Bu dualara en az 3 kez okunmaya gayret edilir. Bu takdirde Allah'ın isimleri zikredildikten sonra, Ona sığınılır ve yardım istenir.

]]>
Evlenmek İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/evlenmek-icin-dua.html Sun, 16 Sep 2018 05:14:25 +0000 Evlenmek İçin Dua, her şeyde dua edilebileceği gibi evlilik için de bir çok dua var, buda onlardan bir tanesidir. Evlenmek isteyen kişiler bu duayı yapabilir. Hatta bekar bir kişi için de bir başkası dua edebilir. Evlenmek için du Evlenmek İçin Dua, her şeyde dua edilebileceği gibi evlilik için de bir çok dua var, buda onlardan bir tanesidir. Evlenmek isteyen kişiler bu duayı yapabilir. Hatta bekar bir kişi için de bir başkası dua edebilir. Evlenmek için dua öncesi abdest ve namaz da önemlidir. Dua etmeden önce abdest alınmalıdır. Abdest bedeni ve ruhu arındırır. Tesiri ise bizim bildiğimizden daha çoktur. Namazda dinin direğidir ve evlenmek için dua etmeden önce 4 rekat namaz kılınır. Namaz insanı hem manevi hem de maddi olarak koruyan, güçlü, kuvvetli bir zırhtır ve yardımcıdır. 

Dua yapılacağı zaman mutlaka yalnız bir yer tercih edilmeli. Allah özel hayatın ulu orta konuşulmasını sevmez. İnsan kendi mahremi ile ilgili durumlarda ketum olmalıdır. Onun içinde bu duayı yaparken yalnız okunmalıdır. Kurallarına uyum sağlanmalıdır. Dua sırasında yüz kıbleye dönülmeli, diz çökmüş ve de ellerin avuç içi semaya açılması gerekir. Dua bitince de eller yüze sürülüp "amin" denilir. Şayet dua lafızları bittikten sonra Kur'an-ı Kerimden bir kaç sure ile Fatiha suresi okunursa yaptığınız dua daha tesirli olacağı da bilinmiş bir gerçektir. Dua etmeyi belli bir vakit, süre ile sınırlandırmak doğru olmaz. Günün her saati her türlü dua etmek için uygundur. Lakin duaların daha makbul olduğu ve kabul edildiği durumlarda vardır. Bu durum da göz ardı edilmemelidir. Evlenmek için yapılacak duanın en uygun vakti yatsı namazı sonrasıdır. Uyku zamanı öncesinde yapılacak bir dua, Allah'ın izni ile daha tesirli olur. Şayet bu zaman içerisinde dua edilmemiş ise sabah namazını müteakiben de dua edilir. Zira sabah vakti hem bereket açısından hem de ilim açısından kapıların açık olduğu zamandır. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Evlenmek için yapılacak olan duanın hitap kısımları Esmalar dan oluşuyor. Geriye kalan bölümleri ise insanın kendi ana diline uygun lafızlardır. 

Evlenmek İçin Dua, "Ya Ey el-Mütekebbir, sen var olan ve var olacağın tüm mevcudatın en büyüğüsün. Senin eşin benzerin yoktur. Her şey var olabilmek için sana muhtaç. Lakin sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen mekanın ve vakit'in de sahibisin ve sen yargı günü hakkımızda hüküm verecek olansın. Beni ve meshebimi hayırlara ulaştıracak bu izdivacı hakkımda hayırlı eyle Yüce Allah'ım." 

"Ya Ey el-Latif, sen kainatta gizli saklı ve açık her şeyi bilensin. Sen her türlü nazardan gizli olan hiçbir şey senin iktidarından gizli değildir. 
Şüphe yok ki içimizden geçenleri de sen bilirsin. Niyetimin akıbetini de benden daha iyi bilensin. Bu evlilik hakkımda hayırlı olacak ise bunu bana nasip eyle Yüce Allah'ım."  

"Ya Ey el-Mucib, sen hamd' u senaya layık duaları kabul eden yegane varlıksın. Sen duaları duyan, işiten ve bize rızık verensin. Bana nasip edeceğin ailemi de helal ve hayırlı nimetler ile rızıklandır Yüce Allah'ım." 

"Ya Ey en-Nafi, sen kulun hayrına olanları kuluna yakınlaştıran ve kulun menfaatine olmayanları da kulundan uzaklaştıransın. Sen alemleri nuru ile nurlandıran ve Hz. Muhammed Mustafa (sav)'i bize kılavuz olarak gönderen kadiri mutlaksın. Kısmetim hayırlı olacak ise bana yakınlaştır, eğer hayırsız bir kısmet ise onu benden uzaklaştır Yüce Allah'ım. 

"Ya Ey el-Berr, sen ihsanı bol olan ve iyiliği çok olan Yüce Yaratan ve Mevlamızsın. Bana nasip edeceğin ailemi Salih kullarının arasına koy. Bizleri yüzü kirlenmiş, kararmış insanlardan eyleme Yüce Allah'ım. 

Dua bitince ardından Haşr suresi ve Taha sureleri okunur ise inşallah dua eden kişinin duası işitilecektir. Zaten Yüce Allah duaları bolca duyan ve cevap verendir. Bu konuyla ilgili Kuran'da şöyle denilmiştir. "Allah buyurdu ki; Bana dua edin, sizin duanıza karşılık vereyim." (Mümin suresi 60. ayet) 
]]>
Sınavda Okunacak Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/sinavda-okunacak-dua.html Sun, 16 Sep 2018 13:35:09 +0000 Sınavda Okunacak Dua, Sınava girecek olan kişilerin başarılı olması için Allah'tan yardım istemek dinimizce caizdir. Sınav zamanının yaklaşması ile beraber hem aileler de, hem de çocuklar da başarılarının yüksek olmasını Sınavda Okunacak Dua, Sınava girecek olan kişilerin başarılı olması için Allah'tan yardım istemek dinimizce caizdir. Sınav zamanının yaklaşması ile beraber hem aileler de, hem de çocuklar da başarılarının yüksek olmasını, eğitimlerinin iyi olmasını istemektedirler. Sınav öncesinde ne kadar fazla çalışılsa dahi, bazı durumlarda heyecanın etkisi ile başarılı olmak zorlaşabilmektedir. Bu durumda Allah'tan yardım istemek için, mutlaka gönülden dua edilmesi gereklidir. Başlanılacak her işte başarı sağlayıp, görevi başarı ile tamamlayabilmek için çalışmak ve işin gereklerine uymak gereklidir. Bunun için Allah'tan samimi bir şekilde istemek ve dua etmek gereklidir. İsteyerek ve umut ederek dua edin ki, Rabbiniz size yardımcı olsun buyrulmuştur. Dualarınızın kabul eyleyen Allah-u Teala her zaman duaları kabul edendir.

Sınavda Okunacak Dualara, örnek verecek olur isek;

 • Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu, Ya Kayyum, Birahmetike estegisuMeali ise; "Allah'ım!  Hayyu ve Kayyum ismin ile ve rahmetin ile senin yardımını diliyorum" Bu duayı sınava girecek kişiler okumalı ve Allah'tan yardımcı olmasını istemelidirler.
 • Sınav zamanına kadar her gün 184 defa "Ya Mukaddim" esması okunması çok faydalıdır.
 • Sınava kadar her gün 37 defa "Ya Evvel" esması okunması sınav stresini azaltarak kişiyi manevi olarak güçlendirir.
 • Sınav zamanına kadar her gün 305 defa "Ya Kadir" esması okunabilir. 
 • "Ya Mukaddim" esmasını bir bardak suya 184 defa okuyup, her gün içmeye devam edilir ise sınavda başarılı olunacağı bildirilmiştir.
 • "Allahümme rabbizitni ilmen ve fehmen ve imanen." Meali ise şöyledir.  Allah'ım! Sen zihnimi aç, algılamamı açarak ilmimi yükselt, imanımı arttır. Bu dua sınava girmeden önce okunur ise, Allah'ın izni ile başarılı olunmaktadır.
 • "Rabbi adhılni müdhale sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve'c'al li min ledünke sultanen nasira." Bu dua İsra suresi 80. ayet Meali anlamı ise şöyledir; "Ya Rabbim! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru çıkış ile çıkart. Katından bana yardımcı olan kuvvet ihsan eyle!" Bu duanın sınav başlamadan önce okumak gereklidir.
 • "Rabbi' şrah li Sadri ve yessir li emri, va' hlül ukteden min lisani, yefkahü kavli." (Taha 25/26) Meali ise; "Ya Rabbim! Göğsümü ve gönlümü genişleterek yapacağım işimi kolaylık ver dilimin bağının çözülmesine yardımcı ol, sözümü anlaşılır eyle." Bu dua ise sınav yerine oturulduğu zaman okunması caizdir.
 • "Ya Hayyu, Ya Kayyum, Bi Rahmetike" Anlamı ise; "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, ben senin rahmetine sığınıyorum."  Bu duayı ise sınav başladığı zaman okumak daha iyi olacaktır.
 • "Keyfe feddalna ba' zahüm ala baz." Meali ise; "Biz nasıl bazılarını diğerlerine üstün kıldık." Bu dua sınava girilmeden bir önce gece  İsra suresinin 21. ayetini 2970 defa okuyup uyumak, sınavda başarılı olmayı sağlayacak dualar arasında yer almaktadır

]]>
4444 Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/4444-duasi.html Mon, 17 Sep 2018 04:28:15 +0000 4444 duası, Makalemize konu olan 4444 duası aslında salatı tefriciyye duasıdır. Çok önemli işlerin gerçekleşebilmesi için, bu salatı tefriciyye yani  4444 duası okunur. Gelecek musibetlerden korunmak 4444 duası, Makalemize konu olan 4444 duası aslında salatı tefriciyye duasıdır. Çok önemli işlerin gerçekleşebilmesi için, bu salatı tefriciyye yani  4444 duası okunur. Gelecek musibetlerden korunmak ve kurtulmak için de 4444 defa okunur. Baş edilemeyen musibetlerin gitmesi için de okunur.

Salatı Tefriciyye okumak isteyenlere, ilmi adabına uygun olarak gerçek anlamda havasını yazacağız. Hayırlı bir dilek ve murat için, niyet edildiği zaman muhlis bir kalp, iyi bir niyetle ilk olarak normal bir namaz abdesti alınır. Sonra hemen gusül abdesti devamında tekrar namaz abdesti alınır. Arabi ayın ilk haftasında, perşembeyi cumaya bağlayan bir gecede, yani herhangi Arabi ayın ilk perşembe gecesinde yatsı namazından sonra olan bir saat dilimini seçilir. Ancak daha güzel olsun istenirse, gece yarısından sonra başlamasını öneririz.

4444 Duası Okuma: Salatı Tefriciyye okunmasına başlamadan önce misk, amber ya da gül yağından bir tütsü yakılması güzel olur. Bir de dua okunacak yerin temiz olması ve güzel kokması lazımdır. Ayrıca bunlara riayet edilmesi salavatı Tefriciyye’nin adapları arasındandır. Okuma sırasında temiz ve beyaz giysiler giyilmesi ve misvak kullanılması ağzın temiz olması, karnın çok tok olmaması gerekir. Bütün bunların yapılması isteğin kolay bir şekilde yerine gelmesi için büyük katkı sağlar. İlk olarak Allah c.c Rızası iki rekat için namaz kılınır. Tövbe ve istiğfar ettikten sonra, kalpten niyet edilir ve dil ile kendi kulağı duyulacak şekilde söylenerek tekrar edilir. Bu işlemleri kıbleye karşı oturularak yapılır.

4444 Duası; Salatı Tefriciyye'yi okurken tesbih kullanmaya özen gösterilir. Tek bir oturuşta en 400 adetten aşağı okumayın. Gücü yeten günlük 1000 kere okusun. 5. günün gecesi 444 defa daha okunur ve dilek 3 kere tekrar edilir. 4444 duası yani Salavatı Tefriciyye iki ucu keskin bir kılıç benzeri olmasına dikkat edilmelidir. Kötü bir şey için ve olmayacak bir şeyin gerçek olmasını direterek okunması, okuyanı manevi hayal kırıklığına ve maddi zarar verir. İstenilen dilek gerçekleşmeyebilir.

4444 Duası, Salat-ı Tefriciye Okunuşu; Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihilükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükda bihil’havaicü, ve tünalü bihir’regaibü, ve hüsnülhavatimi, ve yüsteskalğamamü bivechihil’ kerimi, ve ala alihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli ma’lumin lek.

Salat-ı Tefriciyye Anlamı: Allah'ım Bizin Efendimiz Hazreti Muhammed’e kusursuz salat ve rahmet, mükemmel bir selam ve selamet vermeni dileriz. O peygamber ki, onun hürmeti ve bereketine düğümler çözülür, sıkıntılar, bela ve kederler yine onun hürmetine açılıp dağılır. Hacet ve istekler onun hürmeti için yerine getirilir. Amaç ve maksatlara onun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar onun hürmetine görülür. Hazreti Muhammedin şerefli yüzü hürmetine buluttaki yağmur istenir, Allah'ım, Hazreti Muhammed'in ehli beytine, ashabına her göz kırpacak kadar bir zamanda, her nefes alacak zamanda, sana malum olan varlıklar sayısı kadar salat et.

4444 Duası Faydası: Bir mümin çok önemli bir işinin yapılması veya devamlı bir belanın ortadan kalkması için Salatı Tefriciyye’yi 4444 defa okur. Hiç şüphesiz Cenabı Allah kulunun niyet ettiği o şeyi o kişiye nasip eder, muradına eriştirir. Günlük 41 defa okuyanın kalbinden Allah-ü Teala derdi giderir. Gelecek belaları ondan uzaklaştırır. İşlerini kolaylaştırıp, rızkına bol eder.

 4444 Duası tam bir niyetle

 • Günlük 100 defa okuyan maksadına ulaşır arzu ettiği şeye sahip olur.
 • Günlük 100 defa okumaya devam eden kimse, hatır ve hayalinde olmayan şeylerin sahibi olur.
 • İdam mahkumu bile olsa her gün 4444 kere okuyanı Allahü Teala’nın izniyle idamdan kurtulur.
 • Hastaya için okunmaya devam edilse, Allahü Tealanın izniyle şifa bulur.
 • 4444 Duası Allah’u Teala’nın izniyle, her türlü dü]]> Hayırlı Dualar https://www.sifaduasi.gen.tr/hayirli-dualar.html Tue, 18 Sep 2018 02:38:01 +0000 Hayırlı dualar, Dua, basit anlatımla Allah'a (cc) sunulan dilekçedir. Dua Arapça bir kelimedir. Dua kelime karşılığı olarak, birine mesaj vermek, birine seslenmek, birini davet etmek anlamlarına karşılık verir. Öze Hayırlı dualar, Dua, basit anlatımla Allah'a (cc) sunulan dilekçedir. Dua Arapça bir kelimedir. Dua kelime karşılığı olarak, birine mesaj vermek, birine seslenmek, birini davet etmek anlamlarına karşılık verir. Özel kullanım anlamı ise, Allah'a (cc) yalvarmak, halini arz etmek, ihtiyaçlarını iletmektir. Yaşamımız her aşamasında dua ederiz. Dua etmek insan fıtratında vardır. Özellikle zor anlarında insanlar dua ederler. Yaşamamız içinde bir musibetten kurtulmak, yapılan bir işin iyi sonuçlanması, hastalıktan kurtulmak gibi durumlarda fazlaca dua ederiz. İnsan, kendi hali ve beklentileri dışında da çevresindeki insanlara dua eder. Çevresindeki insanların sağlığı, huzuru, başarısı için dua eder. Özellikle ana babanın evladı için ettiği dualarda bu kategori en hayırlı dualardır.

  Hayır, Arapça bir kelimedir, kelime karşılığı "iyi" manasına gelmektedir. Hayır dilemek, kişinin çevresindeki insanların içinde bulunduğu durumdan iyiye çıkmasını beklemek, istemektir. Hayır istemek, iyi olanı istemektir. İnsan, kendisi, çevredeki insanlar ve gelişen olayların iyi sonuçlanmasını ister ve bekler. Bu beklentisini dua ile dile getirirse hayırlı dua etmiş olur. Peygamberlerin hayır için ettiği dua örneklerini Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. Hz. Musa'nın (a.s.) Taha Suresi 25'ten 35. ayette kadar olan bölümdeki “Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver! Ve işimi bana kolaylaştır! Dilimden de düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar! Ve ailemden kardeşim Harun’u bana yardımcı kıl! Onunla gücümü takviye et ve onu vazifeme ortak yap ki, seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim! Muhakkak ki sen, bizi hakkıyla görensin.” duası örneklerden biridir.

  Allah'tan (cc) kendimiz ve çevremizdeki insanlar için dua ederken hep hayır dilemeliyiz. Duanın makbulü, bir başka mümin için yapılandır. Hayırlı işler, hayırlı günler, Allah işini rast getirsin, Allah kolaylık versin, Allah sağlık ve sıhhat versin gibi daha bir çok hayır duasını her gün onlarca kez söyleriz ya da duyarız. Çünkü, Allah cc bir müminin bir başka mümine yaptığı duayı kabul edeceğini bize Kur'an-ı Kerim'de belirtmiştir. Furkan Suresi 77 ayetinde “(Ey Resulüm!) De ki: Eğer duanız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin” Buyuran yüce yaratıcıya her daim dua edebiliriz.
  İnanmış bir mümin, dua ederken bir başkası için akıbeti kötü olacak ifadelerden ve isteklerden kaçınmalıdır. Bu tarz duaların kabul edilmesi de beklenmemelidir. Dualarımızın kabul edilecek dualardan olması, kendimize ya da bir başka mümin için hayır istemekle olur.
  ]]>
  Anne Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/anne-duasi.html Tue, 18 Sep 2018 05:23:04 +0000 Anne duası, Allah cc bizlerin annelerimiz vasıtasıyla dünya gelmemizi dilemiştir. Anne, dünyaya gelmesine vesile olduğu çocuğunu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar sıkıntılarla doğurur. Doğum sonrası da doğum kaynakl Anne duası, Allah cc bizlerin annelerimiz vasıtasıyla dünya gelmemizi dilemiştir. Anne, dünyaya gelmesine vesile olduğu çocuğunu kelimelerle ifade edilemeyecek kadar sıkıntılarla doğurur. Doğum sonrası da doğum kaynaklı günlerce rahatsızlığa katlanır. Bebek yaşına gelinceye kadar geceler gündüzlere, gündüzler de gecelere karışan günler geçirilir. Bir ömür boyu, yemez yedirir, giymez giydirir, uyumaz uyutur, hastalanma pahasına tüm hastalıklarına karşı mücadele eder. Allah'ın (cc) annelere verdiği analık duygusuyla çocuğunun tüm gelişim aşamalarında en az zarar görmesi için çırpınır durur. Fiziken her şeyi yapmak için "gözünü budaktan esirgemez.'' Anne, çocuğun gelişimi ve yetişkinlikte karşılaşabileceği ve elinden bir şey gelmeyeceği durumlarda da dualarıyla yardıma koşar. Dua, insanların Allah'a (cc) beklentilerini ve isteklerini ilettiği olaydır. Allah cc, kullarından dua etmelerini istemiştir. Kul sıkışınca ilk işi dua etmektir. Anne de evladı için gece gündüz hayır dualar eder. Allah cc anneye, öyle şefkat ve merhamet duygusu vermiştir ki anne çocuğundan gelecek her türlü cefaya katlanır. Tabii kişi çocukluktan çıkınca annesine gereken saygıyı ve sevgiyi göstermelidir. Aksi durumlar, kul için hiçte kolay olmayacak süreçlere gider.

  Anne duasına ihtiyacı olmayan bir kul yoktur. Annenin hayır duasını almak, girişilen işin yarısını yapmaktır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed  (s.a.v.) "Cennet annelerin ayağı altındadır" demişlerdir. Peygamberimizin sözünden de anlaşılan bir mümin, cennete girmek için önce annesinin gönlünü hoş tutmalıdır. Bir gün sahabelerden birisi Peygamber Efendimize, "dünyada sizden sonra en çok kimi sevmeliyiz" diye sormuş. Hz. Muhammed (s.a.v.), "anne" cevabını alınca, sonra "kimi" diye sormuş. İkinci kez "anne" cevabını alınca, "peki daha sonra" sorusuna, üçüncü kez "anne" cevabını almış. Dördüncü soruda ise"baba" cevabını işitmiş. Yani üç kere "anne" daha "baba" cevabını almış. Bu olaydan da anlaşılacağı üzere insan annesine ne kadar ihtimam gösterirse göstersin onun hakkını ödeyemez. Öyle ise ana gibi değerin hayır duasına hepimizin ihtiyacı vardır.
  ]]>
  Yol Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/yol-duasi.html Wed, 19 Sep 2018 04:26:05 +0000 Yol duası, yola çıkmadan önce başımıza kaza bela gelmemesi için hayırlı bir şekilde yolculuğu tamamlamamız için okuduğumuz duadır. Dualar inanarak okunduğunda inşallah kabul olacaktır. Kaderimizde ölüm yoksa kazalardan ve Yol duası, yola çıkmadan önce başımıza kaza bela gelmemesi için hayırlı bir şekilde yolculuğu tamamlamamız için okuduğumuz duadır. Dualar inanarak okunduğunda inşallah kabul olacaktır. Kaderimizde ölüm yoksa kazalardan ve belalardan korunmuş olacağız. Duayı kendimiz için yada başka bir yakınımız için okuyabiliriz. Yolculuk bir yerden başka bir yere vasıta ile gitmek olarak algılanmaktadır. Yürüme mesafesinin dışında işe giderken geçen yolda yolculuk sayılır ve bu dua okunabilir. Farklı şekillerde yol duaları mevcuttur. Sonuç itibariyle burada niyet önemlidir. Bu duaları ezberleyip okumayı alışkanlık haline getirdiğimizde  inşallah güzel sonuçlar alacaksınız. Yol duaları aşağıdaki şekillerdedir.

  Yol duası: Allahumme bike esta’înü ve aleyke etevekkelü, Allahumme zellel lî su’ûbete emrî, ve sehhel aleyye meşakkate seferi, verzuknî minel-hayri eksere mimmâ atlubu, vasrif annî külle şerrin, Rabbişrahlî sadrî ve yessirli emri. Allahumme innî estahfizuke ve’stevdi’uke nefsi ve dînî ve ehli ve ekaribî ve küllema en’amte aleyye ve aleyhim bihi min âhiretin ve dünyâ fehfeznâ ecmeîne min külli sûin yâ Kerîm.

  Anlamı: Allah’ım, Sana sığınırım. Sana dayanırım. Allah’ım, işlerimin zor olanlarını kolaylaştır, yol boyu sıkıntılarımı gider. İstediğim şeylerin daha hayırlısı ile rızklandır. Kötülüklerin hepsini benden yok et. Göğsümü geniş tut ve işlerimi kolaylaştır Allah’ım, senden korunma ister, nefsimi, dinimi, çocuklarımı ve tüm akrabalarımı sana teslim ederim. Üzerime gönderdiğin ve onlara verdiğin dünya ve âhiret nimetlerinin tümünü bize ver. Bütün kötülüklerden hepimizi koru ey kerem sahibi.

  Yol duası: Sübhanellezi sehhara lena haza vema künna lehü mukrinin ve inna ila Rabbina lemunkalibün. Allahümme inna neselüke fi seferina haze'l birra ve't takva ve mine'l ameli ma ter da. Allahümme hevvin Aleyna seferina haza vatni anna bu'dehü. Allahümme ente's sahibi fi's seferi ve'l halifetü fi'l ehli. Allahümme inni euzü bike min va'saisseferi ve keabeti'l manzari ve süi'l münkalebi fi'l mali ve'l ehli.

  Anlamı: O her türlü noksandan münezzehtir. O Allah ki, bunu hizmetimize verdi, yoksa buna bizim gücümüz yetmez. Mutlaka Rabbimize geri döneceğiz. Allah'ım yolculuğumuz esnasında senden takva, iyilik ve rızanı diliyoruz. Allah'ım yolculuğumuzu kolaylaştır ve uzağı yakınlaştır. Allah'ım yolculuğumuz boyunca beni ve ailemi koruyan ve gözeten sensin. Yolculuğun sıkıntılarından, üzüntülerinden, benim ve ailem hakkındaki kötü akıbetlerden sana sığınırım." Bu duayı yola çıktığımızda bineceğimiz araçlardan zarar gelmemesi için sürekli okumaya devam etmeliyiz.     

  Yol duası: Allahümme inni e'uzü bike min va'sais seferi ve kabetil münkalebi vel'havri ba'del kevri ve da'veti'l mazlum.

  Manası: Allah'ım, yolculuğumun meşakkatinden, döndükten sonra kötü olaylarla karşılaşmaktan, yolda geri kalmaktan ve mazlum bedduası almaktan sana sığınırım.

  Yol duası: Allahümme ileyke teveccehtü ve bike itesamtü. Allahümme ekfini ma ehemmeni ve ma ta ehtemmü lehü. Allahümme zevvidni't takva, va'ğfir li zenbi ve veccihni li'l hayri eyne ma teveccehtü.

  Anlamı: Allah'ım! Sana sığındım. Sana yöneldim. Allah'ım benim önemli olan ve olmayan bütün işlerimde bana yardımcı ol. Allah'ım bana takva ve rızık ver. Beni doğruya yönlendir ve günahlarımı bağışla.

  Yol duası ile ilgili yazımız bu kadar. Her şey gönlünüzce ve hayırlı olsun.

  ]]>
  Dileklerin Kabulu İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/dileklerin-kabulu-icin-dua.html Wed, 19 Sep 2018 14:16:32 +0000 Dileklerin Kabulu İçin Dua, Dua kelime manası olarak Allah'a seslenmek, yardım istemek anlamına gelir. Bir kulun Allah'ın yüceliği karşısında aciz olmasını ifade etmektedir. Dua aynı zaman da bir ibadet şeklidir. S Dileklerin Kabulu İçin Dua, Dua kelime manası olarak Allah'a seslenmek, yardım istemek anlamına gelir. Bir kulun Allah'ın yüceliği karşısında aciz olmasını ifade etmektedir. Dua aynı zaman da bir ibadet şeklidir. Sıkıntıda iken yada daraldığımız zaman nasıl ki dua ediyorsak istediğimiz nimete kavuşunca sağlık ve rahatlık hallerimiz dede bol, bol dua etmemiz gerekir. Ettiğimiz duaların kabul edilip edilmediği peygamber efendimiz Resulullah (SAV)'e  sorulduğunda Bakara sureti 186. ayet ile cevap vermiştir. Bu ayete göre Rabbimiz, "Ben yakınım, biri benden bir şey istediğinde onun duasına karşılık veririm" buyurmuştur. Dua ederken mümkün olduğunca Rabbimize güzel isimleri ile seslenmek, abdestli olmak, kıbleye yönelmek, elleri semaya kaldırmak ve temiz bir kalple yalvararak dua etmek daha tesirlidir. Dua ederken sadece kendimize değil anne, baba, arkadaş, akraba, evlat ve bu dünyadan göçüp gitmiş ölülerimize de dua edersek, daha çabuk kabul edilir. Samimi bir inanç haliyle  yapılan duanın kişinin üzerindeki etkisi mutlaktır. Kendimizde oluşan rahatlamayı hemen anlarız.

  Dilek duaları genelde evlenmek isteyen, çocuğu olmayan, evinde geçimsizlik halleri bulunan, ya da bir işe girmek için çabalayan gibi örneklerle çoğaltılıp genelde istek ve arzu dualarıdır. Sizlere yol göstermesi amacı ile bu dualar dan en tesirli olanlara birlikte göz atalım. Yapacağımız duaya başlamadan önce istediğimiz şeyin iyi mi kötü mü olacağını biz bilemeyiz, bu suretle muhakkak "hayırlıysa olsun" demekte fayda var.

  Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; Allah' tan bir isteği bulunan güzelce abdest alıp, 2 rekat namaz kılsın! Sonra Allahü Tealaya hamd etsin, Resulüne selavat getirip şu duayı etsin! Bu duayı mutlaka usulüne uygun olarak islam harfleri ile yazıp doğru olarak telaffuz etmek gerekir, bu duanın etkisini artırır.  

  Dileklerin kabulu için dua

  Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.

  Türkçe olarak şu şekilde de dilek duası yapabiliriz,

  Ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin, sevgili peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı araya koyarak senden istiyorum.(İstemiş olduğumuz dileğimiz her ne ise bunu sözlü olarak ifade etmeliyiz) En çok sevdiğim peygamberim Muhammed Aleyhisselam! Seni vesile ederek rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!   

  Tabi ki dualarımızı yaptıktan sonra belli bir zamana ihtiyacımız var. Kesinlikle dualarım neden kabul edilmiyor diye isyan etmeden hayırlı zamanın gelmesi beklenmelidir. Belki duamızın kabulünün gecikmesinin belki daha hayırlı sebepleri vardır. Dilimizden duayı terk etmeden beklemeliyiz. 

  Dualarımızın en kısa zamanda ve en hayırlı şekilde kabul olması dileği ile.              

  ]]>
  En Etkili Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/en-etkili-dua.html Thu, 20 Sep 2018 05:30:01 +0000 En Etkili Dua, makalemizde en etkili dua olarak ismi azam duası isimli muhteşem duayı yazmayı uygun görüyorum. Bu dua birçok insanda üç gün içerisinde etkisini göstererek, güzel sonuçlar almışlardır. Allah’ ın En Etkili Dua, makalemizde en etkili dua olarak ismi azam duası isimli muhteşem duayı yazmayı uygun görüyorum. Bu dua birçok insanda üç gün içerisinde etkisini göstererek, güzel sonuçlar almışlardır. Allah’ ın izni ile ismi azam duası, sizin içinde aynı sonuçları verir ve amaca ulaşmana yardımcı olur. Sözün tam bu kısmında, bu en etkili duanın beş önemli özelliğini dile belirtelim;

  En Etkili Dua Olan İsmi Azam Duasının Beş Özelliği: Bu dua o kadar güçlü ve bereketli bir duadır ki her insan, istediği dilek ve istek için bu duanın bereketinden yararlanabilir. Bolluk berekete kavuşmak, aile huzuruna erişmek isteyen herkes bu duaya başvurarak, Allah’ın izniyle dileğine kavuşabilir. Bu dua türlü dileğin gerçekleşmesi için en etkili duadır.

  İsmi Azam duası, başka birinin yerine “vekaleten” yapılabilir. Mesela, çevrendeki insanlardan birinin fakir olduğunu görüp, onun bolluk ve berekete kavuşmasını istiyorsun, bunun için o kişinin yerine ismi azam duası okuyup, onun fakirlikten kurtulup, bolluk ve genişliğe kavuşmasına sebep olabilirsin.

  Alimler; ismi azam duası adı ile değişik dualar aktarmışlardır, ancak bunların etkili duasını aşağıda vereceğimiz duadır.

  İslam’ın en önemli tasavvufi erbabı Cüneyd-i Bağdadi, bu dua için şöyle buyurmuştur;

  “İsmi azam duası, şu ana kadar denk geldiğim her zorluk için çare olmuş, her sıkıntıyı atmama sebep oldu. Ne zaman darlığa düşsem, mutlaka mübarek olan bu duaya başvurdum. Ne zaman bir ihtiyacım olsa, bu mukaddes dua ile düze çıktım. Bu ismi Azam duası, Allah’ın biz aciz kulları için, lütuf hazinesi bir ihsan kaynağıdır.”

  Bu duayı hangi amaç için okunacaksa, o amaç için niyet getirmek gerekir. Ayrıca bu niyeti hem kalben dilemeli hem de dil ile söylemeliyiz.

  En Etkili Dua İsmi Azam Duasının Yapılması: Abdest alıp, gönlümüzü dünyevi kirlerden temizleyerek, kıbleye dönerek diz, üstü çökmeli, ellerimizi gökyüzüne çevirerek, dua vaziyetine geçeriz. Bu durumda iken; 3’er kere Fatiha Suresi, İhlas Suresi, bir defa Ayetel Kürsi okunur. Bunlardan sonra Ferd, Hay, Kayyüm, Hakem, Adl ve Kuddüs bu esmaları 33’er defa okuruz. Bundan sonra, ismi azamın esma boyutu “özel dualar” bölümüne geçeriz.

  En etkili Dua; İsmi Azam Duası Esmayı Hüsna;Bu aşamada her esmanın Türkçe anlamını ve özel duasını bir kez okuyacak, böylece duayı bitireceğiz. Her esmanın özel duası aşağıdaki şekilde:

  Ferd Esmaül Hüsnası: “Allah’ım, kainatı tek başına bina eden, sonra kainattaki mahlukatı yine bir başına inşa eden tek varlık, tek kudret sahibi Ferd’sin. Ferd ismi hatırına duamı kabul eyle Amin.”

  Hay Esmaül Hüsnası: “Allah’ım, bize hayat veren, bize hayatı ihsan ederek, bizi mutlulukla ve huzurla dolduran Hay isminin sahibisin. Ya Hay, esmaül hüsna yüzü suyu hürmeti için, duamı kabul eyle. Amin.”

  Kayyum Esmaül Hüsnası: “Allah’ım, kainata,tüm mahlukata hayat, can verdin, aynı zamanda evrenin daim olması için evreni sonsuz kudretin ile zaman ayakta tuttun. Ayeti kerimede bize Kayyûm ismin olmasaydı kainatın yıkılıp gideceğini bildirdin. Ya Kayyûm, bu mukaddes ismin hatırına duamı et. Amin.”

  Hakem Esmaül Hüsnası: “Allah’ım, her bir varlığa hikmet ile hükmeden sonsuz rahmetin, şefkatin sahibi, her nesneye hak ve hukuku veren, adaletin sahibi yine sensin. Hakem adındaki sonsuz hikmetin hürmetine duamı kabul et. Âmin.”

  Adl Esmaül Hüsnası: “Allah’ım, her varlığa kusursuz bir şekilde verdiğin azalar ve onların her ihtiyacına cevap veren eksiksiz duygular, senin adaletine, hikmetine tanıklık eder. Bu adaletin sahibi olan Adl ismin hatırı için duamı kabul et. Amin.”

  Kuddûs Esmaül Hüsnası: “Allah’ım, temizlik ve nezafetin evrene yerleşmesi ve her tarafta yeşermesine sebep olan Kuddûs ismin, gönüllerimizin kirlerini de temizleyip bize sonsuz ihsanlar bağışlar. Kuddûs ismin hatırı için duamı kabul. Amin.”

  ]]>
  İş Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/is-duasi.html Thu, 20 Sep 2018 07:26:13 +0000 İş Duası, Dua etmek, Allah-u Teala'nın izni ile kapanan bütün kapıların açılmasını sağlayan gizli bir anahtardır. Herkesin en büyük çektiği sıkıntılardan biri de iş bulma sıkıntısıdır. İş bulamamak depresyonlara v İş Duası, Dua etmek, Allah-u Teala'nın izni ile kapanan bütün kapıların açılmasını sağlayan gizli bir anahtardır. Herkesin en büyük çektiği sıkıntılardan biri de iş bulma sıkıntısıdır. İş bulamamak depresyonlara ve ardından bir çok sağlık problemlerine kadar bir çok sıkıntı ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Dua ise, müminin en büyük ilacıdır. Dua sayesinde maneviyat artar ve iş arayan kişinin kendine öz güveni gelerek bazı olayları daha net görmeye başlar. Ayrıca dua ile kapanan bütün kapılar Allah-u Teala'nın izni ile açılır. Aradığı iş en kısa zamanda karşısına çıkar. Yeni umutlar filizlenir. 

  İş Duası için, Öncelikle güzelce bir boy abdesti alınır. Ardından namaz abdesti alınır ve iki rekat nafile namazı kılınır. Ardından 7 kere Ayet-el Kürsü duası okunarak aşağıdaki şu dua okunur.

  İş Bulma Duası Arapça Okunuşu 

  "Allahümme inni es'elükes sebate fil- emri ve es'elü azimete'r ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente allamü'l guyub"

  İş Bulma Duası Türkçe Duası 

  Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa yönelmeyi de istiyorum. Nimetine şükre de bilmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet etmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğri olmaktan korkan ve uzak duran bir kalp istiyorum. Allah'ım! senin bildiğin ve benim bilemediğim her türlü şerden ancak sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları da senden ancak istiyorum. Bir İş ve Göreve Başlarken İse, İşlerin kolaylığı ve o işin kişiye hayır olarak dönebilmesi için yapılan dualardır. 

  İşe Başlarken Okunacak Dua Arapça Okunuşu :

  " Rabbi yesir vela tuasir Rabbi temmim bil hayr " "Allahümme hır li vehter li"

  Türkçe Okunuşu 
   
  "Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma! Rabbim! İşimin hayra dönüşmesini nasip eyle"  "Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle" şeklinde dua edilir. 

  Her türlü derdin dermanı olan dualar kuranı kerimde saklıdır. Aranan her sorunun cevabı kuran da her cevabın sorusu ise yine kuran da saklıdır. Dua ederek Allah-u Teala'ya yalvaran birinin sesinin arşa uzanmasını kim istemez. Bunun için rehber tuttuğumuz kuranı kerim yeter. Yusuf Suresinin 54. 55. 56. ayetleri iş bulmak için dua eden kişilerin okuması tavsiye edilmiştir. 

  İş Bulma Duası Arapça Okunuşu 

  Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlis hülinefsi felemme kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinun emin kalec ala hazainil ardi inni hafizun alim ve kezalike mekkennali yusufe fil ardı yetebevveü minha haysu yeşaü nusibe bi rahmetina men neşaü vela nuzlü ecrel muhsinin.

  İş Bulma Duası Türkçe Okunuşu:

  Kral, " Yusuf'u bana getirin, onu kendime özel danışman yapayım." Dedi. Onunla konuşunca " bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi itibarlı be güvenilir birisin."dedi. Yusuf dedi ki, "Beni ülkenin hazinedarı yap, kesinlikle ben güvenilir biriyim" dedi. İşte böylece o ülkede Hz. Yusuf'un Mısır'da dilediği gibi hareket etmesi için, o ülkede yetkiler verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi yetiştiririz ve güzel davrananların ihsan edicilerin emeklerini zayi etmez ve karşılıksız bırakmayız.   

  ]]>
  Tevbe Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/tevbe-duasi.html Thu, 20 Sep 2018 20:28:03 +0000 Tevbe duası, yapılan hata ve günahlara karşı Allah'tan af dilemeye tevbe denir. Yüce Allah kendisine yalvaran, af dileyen kullarını geri çeviremez.  İşlenilen günah, yapılan hata ne olursa olsun Allah kendisine yalvaran hiç bir Tevbe duası, yapılan hata ve günahlara karşı Allah'tan af dilemeye tevbe denir. Yüce Allah kendisine yalvaran, af dileyen kullarını geri çeviremez.  İşlenilen günah, yapılan hata ne olursa olsun Allah kendisine yalvaran hiç bir kulunu görmezden gelmez. Tevbe duası için, öncelikle güsul abdesti alınır. 2 rekat tevbe namazı kılınır ve duaya başlanılır. Tevbe etmenin zamanı yoktur. Kişi tevbeye geç kalmadan istediği zaman tevbe dualarını okuyup Yüce Allah'tan af dileyebilir.

  Tevbe duası; "Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağından ve bilerek veya bilmeyerek  meydana gelen bütün günah ve hatalarına karşı, tevbe ettim, pişman oldum. Sen tevbemi kabul eyle Ya Rabbim. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her türlü hal vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya tevbe ettim, kast ettim sen günahlarını bağışla, beni affet Ya Rabbim. "en kısa olarak edilen tevbe duasıdır. Tevbe duası edildikten sonra, tevbe eden kişi elini, gözünü, kulağını ve ayağını kısacası her şeyden uzak durması gerekir. Tevbe edildikten sonra aynı hataların, bir daha olmaması gerekir. İçten edilen Allah'a yalvarılan af dilenen her dua tevbe duasıdır. Önemli olan edilen tevbe içten ve kalp gözüyle olmalıdır. Tevbe duasına geç kapılmaması gerekir. Geç kalınır ise bunun içinde tevbe edilir. Bir çok tevbe duası vardır. Önemli olan içten edilen dualardır.

  Tevbe duası; "Allah'ım! seni noksan sıfatlarından tenzih ederim. Sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla. Kuşkusuz sen tevbeleri kabul eden ve pek merhametlisin."

  " Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Hakikat sen tevbeleri kabul eden,ve çok esirgeyensin."

  "Allah'tan af diliyor ve istiyorum. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve af edendir. Çünkü Allah bolca tevbeleri kabul edendir." diyerek tevbe duaları okunur. Kur-an mealleri okuyup Allah'ı daha çok zikir ederek, Allah'ı anarak tevbe edilir.
  ]]>
  Fakirlikten Kurtulup Zengin Olma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/fakirlikten-kurtulup-zengin-olma-duasi.html Fri, 21 Sep 2018 04:24:43 +0000 Fakirlikten kurtulup zengin olma duası, zengin olmak herkesin olmamakla birlikte birçok kişinin hayalleri arasında yer alır. Özellikle maddi açıdan çok sıkıntı çeken veya çok borcu olan kişiler için zenginlik en çok iste Fakirlikten kurtulup zengin olma duası, zengin olmak herkesin olmamakla birlikte birçok kişinin hayalleri arasında yer alır. Özellikle maddi açıdan çok sıkıntı çeken veya çok borcu olan kişiler için zenginlik en çok istenilen şey olabilir. Öyle ki allat teali zenginlerin en zengini ve isteyin buyurmuştur. Dualar ile Allah'tan niyazda bulunmak ve zenginliği sadece ondan istemek gerekir. Herkesin rızkı farklıdır ve Allah rızkları farklı sebeplere bağlamıştır. Rızkın artması için abdestli gezmek, abdestli yemek yapıp yedirmek ve manevi olarak da dualar etmek gerekir. Aynı zamanda Allah evlilerin rızklarını bir birileri arasında olan muhabbete bağlamıştır. Öyle ki ev içerisinde olan mutluluk ve huzur peşinden güzel rızk getirecektir. Peygamber efendimizi hadisi şerifinde zengin olmak isteyen kişilerin vakıa suresini okuması gerektiğini buyurmuştur. Her kim vakıa suresini alışkanlık haline getirip her gece yatmadan önce okursa asla fakirlik yüzü görmez buyurmuştur.

  Eğer kişinin duası kabul olmuyor ise veya işleri yolunda gitmiyor ise görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmesinde fayda olacaktır. Allah'tan bir şeyler istemeden önce mutlaka kişinin kendini gözden geçirmesi gerekir. Eğer kişi kulluk vazifelerini yerine getiriyor ve hayırlı işler yapıyorsa o kişinin duaları da Allah tarafından elhamdülillah yerine getirilir. Ancak günahkar kişilerin duaları kabul olur mu olmaz mı onu da sadece Allah bilir. Sonuç da hiç kimse göründüğü gibi de olmayabilir.

  Fakirlikten kurtulup zengin olma duası

  "Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey'in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab."

  Yukarıda verilmiş olan duayı fakirlikten kurtulmak isteyen kişiler veya manevi açıdan zengin olmak isteyen kişiler okuyabilir. Servetin çoğalması, malın artması ve manevi huzur için bu duanın her gün okunması gerekir. En az 4 defa ama en etkilisi 41 defa okunmasında fayda olacaktır. Bu duayı sürekli yapan kişilerde fakirlik sıkıntısı ortadan kalkar ve kişi Allah'ın izni ile kısa sürede zenginliğe kavuşur.

  "Ya ilahel alihetir - refiy-ı celalüh’’ Oldukça etkili olan bu dua da zengin için okunan dualar arasında yer alır. Her kim günde 20 defa bu duayı okumayı alışkanlık haline getirirse Allah'ın izni ile kişinin rızkı çoğalır ve bereketlenir.

  ‘’Ve barilenallahüme fi cem’ı kesbina’’

  ‘’Ve hulle ukudel usri biyayuhin irtehat’’

  Yukarı da ki beyti işlerin kolaylaşması, kazancın artması ve ticaretin yolunda gitmesi için her gün 7 defa okumak gerekir. Allah'ın izni ile bu duayı okuyan kişinin kazancı artar ve sıkıntılı geçen işlerin bağını çözülüp kişinin yolu açılır. Ancak duaların etkisini almak için sürekli ve hiç bırakmadan okumak gerekir. Birkaç defa okuduktan sonra fayda görmedim diye bırakmak tabi ki de olmaz. Bunun için fakirlikten kurtulup zengin olması duası da her gün ve düzenli olarak okunmasında fayda olan dualardandır. 

  ]]>
  Karı Koca Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kari-koca-duasi.html Sat, 22 Sep 2018 02:40:52 +0000 Karı koca duası, her aile de ve her çift arasında istenmedik sorunlar olması olağan bir durumdur. Ancak çiftlerin bir birini sevmesi ve saygı duyması her sorunun üstesinden gelecektir. Kişiler arasında olan muhabbet her çif Karı koca duası, her aile de ve her çift arasında istenmedik sorunlar olması olağan bir durumdur. Ancak çiftlerin bir birini sevmesi ve saygı duyması her sorunun üstesinden gelecektir. Kişiler arasında olan muhabbet her çiftte farklıdır. Muhabbetin az olması sorunların çok olmasına neden olan faktörler arasında yer alır. Muhabbetin kuvvetlenmesi için de tabi ki dua etmek fayda sağlayacaktır.

  Çiftler arasında olan sorun eğer konuşularak hal oluyor ise çiftlerin sakin bir şekilde konuşmaları fayda sağlayabilir. Ancak iş uç noktaya geldiyse ve konuşmakta fayda etmiyorsa mutlaka dua etmek ve dua istemek gerekir. Geçim sıkıntısı çeken çiftler için Kevser suresi çok etkili olmaktadır. Kevser suresini tatlı olan bir şeyin üzerine yaklaşık 70 defa okumak gerekir. ''İnna a'taynakel-kevser fe-salli-rabbike venhar inne sanı eke hüvel ebter'' Okunan tatlı eşe yedirilir ise geçim sıkıntısı ortadan kalkıp yerine muhabbet, sevgi ve aşk gelecektir. Ancak bunu bir kerte değil birkaç defa yapmak daha etkili olacaktır.

  Geçim sıkıntısı çok yaşanan evde muhabbet az olur ve adeta her konuşma kavgaya dönüşür. Bunun önlenmesi için eşlerden bir tanesinin sakin olması ve sürekli dua da bulunması gerekir. Eğer her konuşma öncesi kişi abdest alıp ‘’ya vedut’’ ismi şerifini okursa eşler arasına muhabbet gelir. Vedut, iyi kullarını seven, dostluğu kazanılmaya layık olan ve sevilmeye değer anlamına gelmektedir. Sevdiğini kaybetmek istemeyen veya kavuşmak isteyen kişilerin çok zikir etmesi gereken ismi şeriflerden biridir.

  "La Havle Veka kuvvete illa billahil aliyül azim" her sıkıntı halinde okunması gereken dualardan biridir. Özellikle bu duayı alışkanlık haline getirmek gerekir ve sürekli okumakta fayda vardır. Ferahlık veren bu dua aynı zamanda sıkıntıların hafiflemesi içinde okunabilir.

  Besmele-i Şerifi her gün akşam veya gündüzleri bir bardak suyun içerisine 86 defa besmeleyi şerifi okuyup üflemek, suyu da huysuz olan eşe içirmek fayda sağlayacaktır. Allah'ın izni ile eşler arasında olan muhabbet güçlenecektir ve sevgi artacaktır.

  Karı koca arasında sorunların azalması ve muhabbetin artması için Ta-Ha süresinin 39. Ayeti kerimesi 41 defa okunmalıdır. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni. Bu ayeti kerimenin her gün 41 defa okunması çifteler arasında olan sevgiyi çoğaltacaktır.  Muhabbet duası olan bu ayeti kerime abdestli ve ihlaslı bir kalp il okunursa daha çok tesir edecektir.

  Ya kaviyyü, Ya Ganiyyü, Ya Vefiyyü, Ya Azizü, Ya Rahimü. Ya Rabbi. Ya zel arşil mecid. Ya fa'alün lima yüridü bi'l hakkı e'ınna birahmetika Ya Erhamer-rahimin. Duasını abdestli bir şekilde bir bardak suyun içerisine okunur. Her okunduğunda nefes ile suya üflenir ve o okunmuş olan su eşe içirilir. Duanın etkisi ve Allah'ın izni ile eşler arasında olan sorun kalkacaktır ve sevgi, saygı artacaktır. 

  ]]>
  Kurban Bayramı Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kurban-bayrami-duasi.html Sat, 22 Sep 2018 20:47:56 +0000 Kurban Bayramı Duası: Bayramlar, milletçe, kardeşlik,  birlik ve beraberlik  içinde, toplumda sevgiyi saygıyı, yardımlaşmayı, pekişmeyi ve dayanışmanın  tesisine yardımcı olması ve kazanılmasına sebep olan kutl Kurban Bayramı Duası: Bayramlar, milletçe, kardeşlik,  birlik ve beraberlik  içinde, toplumda sevgiyi saygıyı, yardımlaşmayı, pekişmeyi ve dayanışmanın  tesisine yardımcı olması ve kazanılmasına sebep olan kutlu zaman dilimleridir. Bu zaman diliminde yapılan iylikler Allah katında karşılık görür yapılan dualar geri çevrilmez. Birbirlerini uzun zaman görmeyen eş, dost, akraba kim varsa bayram vesilesi ile birbirlerini arar sorarlar bu da akrabalık bağlarının kuvvetlenmesine sebep olur.

  Kurban Bayramı Duası            

  Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.

  Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi olan Rabbim. Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.

  Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i olan ey Celâl ve Kerem sahibi olan. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.

  Bayram günleri bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle duâ ederler:
  Tekabbellahü minnâ ve minküm.” Allah bizden ve sizden kabul buyursun.
  Muhatab olanlar da buna amin demekle karşılık vereceleri gibi.

  Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir. Allah bizi de, sizileri de mağfiret buyursun demektir. Beni sen koru, sen istikamette daim kıl. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle.

  Bizleri huzuruna kabul eyle, bizleri huzurundan boş çevirme. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi kılmış olduğumuz Kurban Bayramı namazını senin katında en sevimli amellerden biri olmayı nasip eyle. Kurbanlarınızı, okuduğumuz Kur'anları, hatmi şerifleri, yapmış olduğumuzun  zikir ve tesbihatları dualarımızı ve niyazlarımızı bütün ibadetlerimizi hayır ve hasenetlarımızı şu mübarek Kurban Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle.

  Bu mübarek Bayram sabahının yürekten itiraflarmız ve samimi tövbelerimizi senin sonsuz rahmetine ve mağfiretine iltica ediyor. Bizi gönüllere şifa dertlilere deva huzur ve barış kaynağı olan Kur'anı Kerim ile buluştur. Ey Allah'ım bize bahşettiğin en büyük sermaye olan ömrümüzü senin rızana uygun bir şekilde yaşamayı bizlere nasip eyle.

  Ey yüce Rabbim bizleri sana layık kul habibine layık ümmet eyle cennet ve cemalinle Müşerref eyle. Dinimizi, devletimizi, milletimizi her türlü bela ve musibetlerden sıkıntı ve kederden uzak eyle. Ya Rabbi bizleri anne babamıza hayırlı evlat olmayı evlatlarımızı da bize hayırlı olmayı nasip eyle. 

  Ya Rabbi bizlere eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl Allah'ım ailelerimize dirlik, düzen, huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı ailelerine ve vatanlarına hayırlı eyle, çocuklarımızı Salih ve Salihalardan olmayı nasip et. Ya Rabbi çocuklarının Kalbine iman ve Kur'an nuru ile doldur Ey merhametli olan Rabbim Şu mübarek Bayram hürmetine evimiz ve imtihan yurdumuz olan şu güzel dünyada savaşlar ve işgaller katliamlarla açlıkla inletme. Mümin kardeşlerimize merhamet eyle Allah'ım bizleri günahları düşmanlıkla değil, iyilik ve takva ile yardımlaşanlardan eyle. Ya Rabbi hak ve hakikat yolunda yarışanlardan eyle, bizleri  kin ve nefret duyan, buğuz eden, fitne çıkaranlardan eyleme.

  Rabbimiz gıybet ve iftiraya bulaşan, kulların hakkını yiyenlerden eyleme, bizleri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyen adaletli ve merhametli, şefkatli ve hakkaniyet icra eden mümin kullardan eyle.Ya Rabbi kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri merhamet etmeyi, kin ve nefretten uzak olmayı, aramızda sevgi, muhabbet ve kardeşlik köprüleri kurmayı nasip eyle. Allah'ım yalnız sana güvenip yalnız sana yöneldik senin huzuruna vacağımızı biliyoruz Hz İbrahim'in duasıyla sana yalvarıyoruz.Ya Rabbi huzuruna tertemiz bir yüzle gelmeyi hesabını vereceğimizi Salih amellerle işlemeyi bizlere nasip eyle. Peygamberimiz (sav) in dilinden hiç  düşürmediği 

  Allahümme afüvvün kerimün tuhıbbü]]> Arefe Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/arefe-duasi.html Sun, 23 Sep 2018 10:55:34 +0000 Arefe duası, Arefe, önemli bir günün öncesi olan güne, İslam Dininin bayramlarının önceki gününe verilen isimdir. Bir görüşe göre sadece kurban bayramı öncesi güne söylenmiştir; zamanla ramazan bayramı önc Arefe duası, Arefe, önemli bir günün öncesi olan güne, İslam Dininin bayramlarının önceki gününe verilen isimdir. Bir görüşe göre sadece kurban bayramı öncesi güne söylenmiştir; zamanla ramazan bayramı öncesi gün içinde kullanılmaktadır. Arefe günü ertesi gün için hazırlık yapma anlamına da gelir. Arefe gününü, günümüzde çoğu insan çalışma şartlarından dolayı temizlik ve alış verişle geçirmektedir.


  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurban bayramı arefesini kastederek; "Günlerin en erdemlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü, cuma günü (Hac da iken) dışında yapılan yetmiş hacdan daha erdemlidir. Duaların en erdemlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en erdemli söz de, Lailahe illallahu vahdehü la şerike lehu. (Allah birdir, O’ndan başka ilah yoktur. O`nun ortağı da yoktur.)" demiştir. İslam Dininin Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) arefe günü için özel olarak tavsiye ettiği arefe duası ve meali şöyledir.

  Arefe duası: “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

  Duanın meali: “Rabbim, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât’ının buyurduğu gibi hamd sana özeldir. Rabbim namazım, diğer ibadetlerim, ölümüm, hayatta olmam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin kötü gitmesinden sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.” İslam Dini Peygamberi;

  “Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir."

  “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri.” Meali; “Rabbim, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Rabbim, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.” Şeklinde dua etmiştir. Arefe günü, bu duanın edilmesini de ümmetine tavsiye etmiştir.
  ]]>
  Adet Olmak İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/adet-olmak-icin-dua.html Mon, 24 Sep 2018 07:40:30 +0000 Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda Adet olmak için dua, adet, sağlıklı olan her bayanın yaşamında olan bir vücut fonksiyonudur. Bu çoğu kişilerde düzenli olarak her ay görülürken, bazı kişilerde de düzensiz olabilmektedir. Bayanlarda adet döngüsü denilen süreç, menopoz dönemine kadar bu şekilde böyle devam etmektedir. Kişilerin vücut yapısına göre adet dönemi sancılı olarak sürebilir. Bu çoğunlukla adetten birkaç gün önce başlar ve adetin bitmesi ile de sona ermektedir. Ancak sancılı bir adet dönemi geçiriyorsanız eğer ağrı kesicilerden faydalanabilir veya adet ağrısı için çeşitli fayda sağlayan bitki çayları da tüketilebilir. 

  Adet olmak bazı kadınlar için çok sancılı olup kişinin yaşamını karartabiliyor. Öyle ki adet göremeyen bayanlarda çeşitli psikolojik ve bedensel rahatsızlık görülebiliyor. Adet kanının gitmesi ve bu işin de her ay olması bayanın sağlığı için çok önemlidir. Gebelik süreci ve menopoz süreci hariç, bayanlar ayın bazı günlerinde adet olması sağlık için gerekli bir şeydir. Ancak adet göremeyen veya düzensiz adet gören bayanların mutlaka bir uzman doktordan yardım alması gerekir. Eğer sağlık açısından kişinin adet olmasına bir mahsur yoksa dua etmesi kişiye fayda sağlayacaktır. Dua ile birlikte kişinin tedavi olması gereken bir durumu da varsa mutlaka tedavi olması gerekir.

  Dua her kapının anahtarıdır ve kişiyi doğru yola götürür. Aynı zamanda kuranı kerimin her harfinde şifa vardır. Allah'ın da Şafi ismi ile kişinin şifa bulacağı hiç şüphesizdir.

  Adet Olmak İçin Dua;

   "Bismillahirrahmanirrahim"

  "Allah'ım salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi'il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii's-seyyiat ve terfe'una biha a'la'd-deracat ve tubelliğuna biha aksa'l-ğayat min cemiil-hayrati fi'l-hayati ve ba'del-memat birahmetike Ya erhame'r-rahimin. Hasbunellahu ve ni'mel vekil, ni'mel Mevla ve ni'me'n-nasir. Ğufraneke Rabbena ve ileyke'l fi-lhayati ve ba'del-memat birahmetike Ya erhame'r-rahimin. Hasbunellahu ve ni'mel vekil, Mevla ve ni'me'n-nasir. Ğufraneke Rabbena ve ileyke'l-masir."

  Yazılan bu çok faydalı ve tesirli olan duayı adet olmadığınız günlerde okumanız fayda sağlayacaktır. Özellikle abdest alıp ve kıbleye doğru dönük okumak daha etkili olacaktır. Çok etkili bir dua olan bu duayı, sadece adet olmadığınız zamanlarda değil Allah Tealadan başka bir dilekte bulunmak için de okuyabilirsiniz. Hiç şüphesiz ki Allah duaları kabul edendir.  Duaların kabul olması için de öncelikle kişinin nasıl ve ne şekilde dua ettiği de önemlidir. Dua yaparken samimi olmak ve canı yürekten istemek gerekir. Allah kullarına isteyin, isteyin ki veriyim diyor. Öyleyse kullarında istemesi ve karşılığında hem şifa hem de maneviyat alması kaçınılmaz olacaktır. 

  "Bismillahirrahmanirrahim"

  "La ilahe illallahü vahdehü la serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yuled ve lem yekün lehü küfüven ehad" Bu duayı sıkıntılı hallerde okumak kişiye fayda sağlayacaktır. Her hangi bir sağlık sıkıntısı içinde okunabilir. Aynı zamanda adet göremeyen bayanların duayı okuması ve niyetini söylemesi ile duası gerçekleşecektir. Allah'ın izni ile kişi istediği şifa bulacaktır. 

  "Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil'ahireti haseneten ve kina azaben nar" 

  Anlamı: Allah'ım! Ey Rabbim! Bizim dualarımızı geri çevirmeyen yüce yaratıcı, bu dünyada iyilik ver. Ahrette de iyilik ver.

  Allah'ın izni ile kalpten edilen her hayırlı duanın gücü ile faydasını da kısa zamanda görürsünüz. Dua için abdest almış ve Allah'a yönelmiş her insan, hayatın bir anlamı ve mamasını olduğu bilerek yönelir. Öyle ki her hayırlı dua edildiğinde melekler de amin diyerek kişiye eşlik etmektedir. Allah da kişinin ettiği duayı bilir, işitir ve görür kişi ne halde dua ederse onu en iyi Allah bilir. Önemli olan tabi ki kişinin hayırlı dualar etmesidir. Başkasının za]]> Bebeklere Uyku Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/bebeklere-uyku-duasi.html Mon, 24 Sep 2018 12:37:09 +0000 Bebeklere Uyku Duası, her anne özellikle bebeğinin geceleri huzurlu ve deliksiz bir şekilde uyumasını ister. Uyumayan bebekler için anneler büyük uğraş verirler. Özellikle anneler bebeklerinin daha huzurlu ve rahat uyumaları için Bebeklere Uyku Duası, her anne özellikle bebeğinin geceleri huzurlu ve deliksiz bir şekilde uyumasını ister. Uyumayan bebekler için anneler büyük uğraş verirler. Özellikle anneler bebeklerinin daha huzurlu ve rahat uyumaları için her zaman kendi uykularından fedakarlık yaparak çok uykusuz geceler geçirmişlerdir. Bu fedakar olan annelerin ve babaların bebeklerinin daha huzurlu uyumaları için dua ederler. Bu dua ve Allah'ın izni ile bebekler daha rahat bir şekilde uyurlar. Bebekler çoğunlukla aniden duydukları şiddetli olan seslerden korkarlar. Bebeklerin görme yetileri daha tam olarak gelişmediği için kendi annelerini kokusundan, kalp ritminden ve sesinden tanımaktadır. Her bebek kendisini annesinin yanında iken daha güvende hissetmektedir. Bu sebeple bebek korktuğu zaman annesinin yanında olmayı tercih etmektedir. Bebek uyurken ya da uyanıkken annesine yakın olması daha rahat olmalarını sağlayacaktır. Bu durumlarda genellikle bebeğin sakinleşmesi ya da rahatlaması için ve en önemlisi daha huzurlu ve deliksiz bir şekilde uyuması için bebeklere uyku duasını okuyabilirsiniz. Bebeklere okunacak dua oldukça kısadır ve bebeğin daha huzurlu uyumasını Allah'ın izni ile sağlamaktadır. Korku dışında bebeklerin rahat uyumasına engel olan başka bir sebep ise bebeğe nazar değmesidir. Bazı anneler nazar değmesi batıl bir inanç olarak gelebilir, ancak nazar bebeğin uykusunda devamlı olarak huzursuz olmasına neden olabilir. 


  Bebeklere Hangi Uyku Duaları Okunmalıdır
         
  "Bismillahirrahmanirrahim"

  Uizukuma bi kelimatillahi't-tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lammeh.

  Anlamı, Allah'ım bizleri şeytanın ve diğer zehirli olan mahlukların ve nazarı değen kişilerin gözlerinin şerrinden senin eksiksiz olan kelamının yüzü suyu hürmeti için koru. Amin.

  "Bismillahirrahmanirrahim"

  Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te'huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznillahi. Ya'lemü ma beyne eydiim vema halfehüm vela yühitune bişey'in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüzsemavati vel erd. Vela Yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

  Anlamı, Cenab-ı Haktan başak hiç bir ilah yoktur. O her zaman hayyumdur, kayyumdur. Allah'ın kendisine hiç uyku ve uyuklama gelmez. Hem gökler hem de yerler hep onundur. Allah'ın izni olmadan hiç kimse onun katında şefaat edemez. O her zaman kullarının yaptığını ve yapacağını bilir. Allah'ın kullarına bildirdiklerinden başkasını iman edenler onun ilminden başka hiç bir şeyi bilemez. Onun kendi kürsüsü hem gökleri hem de yerleri içerisine alır ve bunları kollayıp gözetir. Allah yücedir ve çok büyüktür. Amin.
  ]]>
  Kumeyl Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kumeyl-duasi.html Tue, 25 Sep 2018 00:11:51 +0000 Kumeyl Duası: olarak bilinen ve Ehli Beyt kaynaklarında yaygın olan bu dua, Hz. Ali (a.s)'ın sır arkadaşı olan Kumeyl bin Ziyad'a Hızır Aleyhisselamın duası diye öğrettiği büyük maarifi barındıran bir duadır. Kumeyl Du Kumeyl Duası: olarak bilinen ve Ehli Beyt kaynaklarında yaygın olan bu dua, Hz. Ali (a.s)'ın sır arkadaşı olan Kumeyl bin Ziyad'a Hızır Aleyhisselamın duası diye öğrettiği büyük maarifi barındıran bir duadır. Kumeyl Duası, İnsanlar için güzel öğütler içerir. İnsanoğluna ibadeti, kulluğu, tövbeyi, yakarışı ve maneviyata yönelişi en iyi biçimde ifade eden dualardan biridir. Bu duanın bilhassa Perşembe geceleri okunması, Ehli Beyt imamları tarafından önerilir.

  Kumeyl Duası Nasıl Okumalı: Bu dua her türlü istek, dilek  ve sıkıntı için okunabilir. Bu dua her gün; 1,3 veya 7 defa okunur.  Her gün okunduğu takdirde 7 günde ya da 21 gün içerisinde faydası görülür tavsiye edilir. Belli bir günü ve saati yoktur. Ama Pazartesi, Perşembe ve Cuma gün ile geceleri ve diğer mübarek gün ve gecelerde okuduğu takdirde etkisi artar.

  Seyyid b. Tavus’ dan ra. Rivayetinde: Bu duayı Hz. Ali, Kumeyl’e öğreterek şöyle dedi;
  Ey Kumeyl, bu dua Hz. Hızır’ın (as) duasıdır. Bu duayı öğrendikten sonra her hafta Cuma gecesi (Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece de) bir defa bu duayı oku. Eğer bunu yapamazsan en az ayda bir defa bunu yapamazsan, yılda bir kere veya ömründe bir defa oku. Çünkü bunu yaparsan bu dua düşmanların şerrinden seni güvende kılar, rızık elde edersin ve günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Kumeyl duası ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra duanın bir kısmını görelim.

  Kumeyl Duası Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme inni es'eluke bi rahmetikelleti vesi'et kulle şeyin, ve bi guvvetikelleti gaherte biha kulle şeyin, ve haz'e leha kullu şeyin, ve zelle leha kullu şeyin, ve biceberutikelleti ğalebte biha kulle şeyin, ve bi izzetikelleti la yegumu leha şeyun ve bi'ezametikelleti melaet kulle şeyin, ve bi sultanikellezi ela kulle şeyin, ve bi vechikel bagi ba'de fenai kulle şeyin, ve bi esmaikelleti melaet erkane kulle şeyin, ve bi ilmikellezi ehate bi kulle şeyin, ve bi nuri vechikellezi eza'e lehu kullu şeyin ya nuru ya guddusu ya evvelel evvelin ve ya ahirel ahirin Allahummeğfir li yezzunubelleti tehtikul isame Allahummeğfir li yez zunubelleti tunzilun negame Allahummeğfir li yezzunubelleti tuğeyyerun ne'eme Allahummeğfir li yezzunubelleti tehbisud dua Allahummeğfir li yezzunubilleti tunzilul bela Allahummeğfir li kulle zenbin eznebtuhu ve kulle hati'etin ehte'tuha.

  Allahumme inni etegarrabu ileyke bi zikrike ve esteşfi'u bike ila nefsik ve es'eluke bicudike en tudniyeni min gurbike ve en tuzi'eni şukreke ve en tulhimeni zikreke Allahumme inni es'eluke suale hazi'in mutezellelin haşi'in en tusamiheni ve terhemeni ve tec'eleni bi gismike raziyen gani'en ve fi cemi'il ehvali mutevazi'en Allahumme ve es'eluke suale menişteddet fagatuhu ve enzele bike indeşşeda'idi hacetehu ve e'zume fima indeke rağbetuhu Allahumme ezume sultanuke ve ela mekanuke ve hefiye mekruke ve zehere emruke ve ğelebe gahruke ve ceret gudretuke ve la yumkinul firaru min hukumetike Allahumme la ecidu lizunubi ğafiren ve la ligaba'ihi satiren ve la lişey'in min emeliy el gabihi bilheseni mubeddelen ğayreke la ilahe illa ente subhaneke ve bihemdike zalemtu nefsi ve tecerr'tu bicehli ve sekentu ila gadimi zikrike li ve menneke aleyye.

  Allahumme mevlay kem min gabih setertehu ve kem min fadih minel belai egaltehu (emeltehu) ve kem min isar'in vegeytehu ve kem min mekruhin defe'tehu ve kem min sena'in cemilin lestu ehlen lehu neşertehu Allahumme ezume bela'i ve efrete bi su'u hali ve gasuret (gasseret) bi emali ve gaedet bi eğlali ve hebeseni en nef'i bu'du emeli ve hede'etnid dünya biğururiha ve nefsi bi cinayetiha (bi ciyanetiha) ve mitali ya seyyedi fe es'eluke bi izzetike en la yehcube enke dua'i su'u emeli ve fi'ali ve la tefzehni bihefiyye mattele'te aleyhi min sirre ve la tu'acilni bil ugubeti ala ma emiltuhu fi helevati min su'i fi'li ve isa'eti ve devami tefriti ve cehaleti ve kesreti şehevati ve ğevleti ve kunillahumme bi'izzetike li fi kullel ehvali (fil ehvali kulleha)

   Raufen ve aleyye fi cemi'il u]]> Kunut Duaları https://www.sifaduasi.gen.tr/kunut-dualari.html Tue, 25 Sep 2018 01:16:34 +0000 Kunut Duaları, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) Miraç gecesi Sidre-i Münteha'ya çıktı ve bir rekat namaz kıldı. Bu bir rekat namazın üzerine bir rekatta kendisi ekledi ve 2 rekat namaz oldu. Bunun üzerine Allah Hz. Muhammed (sav)' Kunut Duaları, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.) Miraç gecesi Sidre-i Münteha'ya çıktı ve bir rekat namaz kıldı. Bu bir rekat namazın üzerine bir rekatta kendisi ekledi ve 2 rekat namaz oldu. Bunun üzerine Allah Hz. Muhammed (sav)'e bir rekat daha kılmasını emretti. Bu şekilde, vitir namazı akşam namazı gibi oldu. Peygamberimiz (sav.) 3. rekatı kılacağı esnada ilahi rahmet ve nur inmeye başladı. Hz. Muhammed (sav.) o nurun içerisinde kaldı ve kendinden geçerek namaz sırasında elleri kendiliğinden çözülüverdi. Sonrasında da ellerini kaldırarak tekbir aldı. Bu sayede de kunut dualarının fazileti ortaya çıkmış oldu.


  Kunut Duaları-1

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük

  Kunut Duaları-1 Türkçe Anlamı

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
  Allah'ım, senden yardım dileriz. Sana tövbe ederiz ve senden bize yol göstermeni isteriz. Yalnız sana iman eder ve yalnız senden af dileriz. Sana güveniriz ve sana dayanırız. Bütün hayırları senden bilmekteyiz. Yalnızca sana şükrederiz ve verdiklerine nankörlük etmeyiz. Sana isyan edenleri terkederiz ve kendimizden uzaklaştırırız.

  Kunut Duaları-2

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık. 

  Kunut Duaları-2 Türkçe Anlamı 

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
  Allah'ım yalnız sana kulluk eder ve yalnızca sana dua ederiz. Yalnızca sana secdeye kapanırız. Yalnız sana koşarız. Rahmetini diler ve gazabından korkarız. Muhakkak ki azabın kafirlere ulaşacaktır.

  Kunut Dualarının Fazileti Nelerdir

  Kunut kelime olarak itaat, dua, huşu ve kıyam manalarına gelmektedir. İbnü’l Enbâri kuntun dört bölümde olduğunu belirttir ve bunlar; namaz, uzunca kıyamda durmak, itaat ve sükut olduğunu söyledi:Sukut ve huşu manası:Zeyd b. Erkanı şöyle anlattır:Bizden biri hacetini kardeşinden isteyecek biçimde biz namazda konuşurduk, sonra Allah tarafından şu ayet indirildi. Ve biz namazda susmakla emrolunduk. Ayetin meali şöyle buyuruyor, Namazlarınızı ve orta namazınızı devamlı kılın  Huşu içinde (bu emirleri) Allah (cc) için yerine getirin.Kıyam manası:Cabir’den: Rasûluilah şöyle buyurdu:Namazın eftali kunutu (kıyamı) uzun olanıdır.İtaat manası:İffetini, namusunu korumuş olan, îmran kızı Meryem’i de (Allah örnek göstererek. Biz, ona surdan üfledik ve Rabbinin kitaplarını ve sözlerini  tasdik etti. İşte O gönülden İtaat eden­dir. (Tahrim, 66/12) Sistılah olarak kunut duası bazı namazlarda okunan dua anlamına gelir. Efendimiz’in(sav) ümmetinde kunutun üç şekli olduğu görülmektedir.Kişinin kendisi ve ümmeti için dua,mazlumlar için dua,  zalimler için bedduadır.
  ]]>
  Gelin Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/gelin-duasi.html Tue, 25 Sep 2018 09:27:02 +0000 Gelin duası; Birçoğumuz gelin olan kişilerin ilk gece ettikleri duaların kabul olunduğuna inanmaktadır. Biz Müslümanlar bekaretini koruyup bir başka erkekle herhangi bir cinsel birliktelik yaşamamış olan bayanların evlendikleri Gelin duası; Birçoğumuz gelin olan kişilerin ilk gece ettikleri duaların kabul olunduğuna inanmaktadır. Biz Müslümanlar bekaretini koruyup bir başka erkekle herhangi bir cinsel birliktelik yaşamamış olan bayanların evlendikleri ilk gün anadan doğmuş kadar günahsız olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle gelin olan kişilerin gerdek gecesinde ettiği tüm duaların kabul olacağına inanıp içtenlikle ve hayırlı dualar etmesi gerektiğini düşünürüz. Ayrıca gelin baba evinden telli duvaklı çıkarken toplulukla birlikte dua edilir. Bu gelin ve damadın huzurlu ve bereketli bir yuvaları olması için edilen dua dır. Bunların yanı sıra düğünden belirli bir süre sonra gelinin yeni evinde akraba ve arkadaşları arasında okuttuğu mevlite de gelin duası denilmektedir. Gelin duası kişilerin bulunmuş olduğu yöreye göre gelenekler değişmektedir. Mevlit şeklinde yapılan gelin duası ve baba evinden çıkarken yapılan dua belirttiğimiz gibi bulunulan toplumun geleneklerine göredir. Fakat gelinin gerdek gecesi iki veya dört rekat namaz kıldıktan sonra mutlaka dua etmesi gerekir bu ne yöreye nede topluma göre değişmemektedir. Sadece kişinin inancı ile alakalı bir durumdur. 

  Gelin duası; 
  İlk olarak gelin abdesti olmalıdır. Daha sonra mümkünse eşi ile birlikte iki veya dört rekat şükür namazı kılmalıdır. Şükür namazı yerine nafile namazı da kılmak mümkündür. Daha sonra şu şekilde dua etmelidir.
  Öncelikle üç ihlas bir fatihayı şerife okuduktan sonra seccadenin üzerinde duaya başlıyor.
  • Allah'ım bana ve eşime huzur ihsan eyle,
  • Bu gece yüzümü ak eyle,
  • Beni ve eşimi hem senin katında hem dünya katında mahcup eyleme,
  • Allah'ım evimize yuvamızı huzur ve maddi bereket ihsan eyle,
  • Allah'ım bizi çocuk nimetinden mahrum bırakma,
  • Sağlıklı ve hayırlı bireyler yetiştirmemizi nasip eyle,
  • Allah'ım eşimle bana Peygamberimiz ve Hatice validemizin arasındaki sadakatti nasip eyle,
  • Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın muhabbetini nasip eyle,
  • Allah'ım bizi Kötü komşu kütü arkadaşlardan uzak eyle,
  • Allah'ım bizim birbirimize olan muhabbetimizi ve sevgimizi arttır eksiltme,
  • Allah'ım bize geniş rızk salık amel takva nasip eyle,
  • Bizleri hatalarını çabuk idrak edip af isteyen kullarından eyle,
  • Allah'ım bizleri dünyaya dalıp ahiretini unutanlardan eyleme,
  • Allah'ım bizleri sana hayırlı kul Peygamberimize hayırlı ümmet anne ve babalarımıza hayırlı evlat evlatlarımıza hayırlı anne ve baba olmayı nasip eyle,
  • Allah'ım  bizleri sana şirk koşmaktan muhafaza eyle,
  • Allah'ım bizleri hem ahlak olarak hem yaşam şekli olarak senin razı olacağın hal üzerine hallendir,
  • Allah'ım dualarımızı kabul ve mahmul eyle,
  • Günahlarımızın affı dualarımızın kabulü için Allah'ım senin rızan için diyerek Fatiha süresini okuyarak duayı tamamlıyoruz. 
  Gelin duasını ederken önemli olan içinden gelendir hayırlısını dilemektir. Kabul olmasını umut etmektir.
  ]]>
  Hasta Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/hasta-duasi.html Tue, 25 Sep 2018 15:33:40 +0000 Hasta duası, hasta kişiye yakınları tarafından yada başka biri tarafından okunan bir şifa duasıdır. Hastanın eceli gelmediyse inşallah şifa bulacaktır. Burada tıbbi olanaklarda tabi ki ön planda olacaktır. Burada niyet inşall Hasta duası, hasta kişiye yakınları tarafından yada başka biri tarafından okunan bir şifa duasıdır. Hastanın eceli gelmediyse inşallah şifa bulacaktır. Burada tıbbi olanaklarda tabi ki ön planda olacaktır. Burada niyet inşallah dua ile hastanın ruhani haline destek olmak ve güçlü tutmak olacaktır. Hasta duası inanarak hastaya okunmalıdır. Hastalık iyileşmez ise isyan etmemek gerekmektedir. Burada hayırlı olanın bu olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Hasta duası birkaç tane mevcuttur. Yaradan dermanı olmayan hiç bir hastalık yaratmamıştır. Dua ve sabır ile hastalığa şifa aramak gerekmektedir. Tüm hastalarımızın şifa bulması ümidi ile inşallah.

  Hasta duası
  ”Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin ve min şerri külli zi ayn.''
  Duanın manası: Allah’ın adıyla. Allah sana tüm hastalıklar için şifa versin. Haset ettiklerinde haset edenlerin ve bütün nazar eden kişilerin şerrinden korusun.

  Hasta duası
  ”Bismillah, erkike min külli şey’in yü’zike ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin. Allahü yeşfike, bismillahi erkike"
  Duanın anlamı: “Allah’ın adıyla sana rahatsızlık veren her şeyden her tür kötü nefisten ve kem gözlerden, sana korunma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah'ın adı ile koruma diliyorum.”

  Hasta duası
  Bismillahil kerim, euzü billahil azimi min şerri külli ırkın na'arin ve min şerri harrin nar.
  Duanın anlamı: Yüce Allah'ın ismiyle, çaresiz ağrı ve sızıların hepsinin şerrinden ve cehennemin ateşinin şerrinden Allah-ü Azimüşşana sığınırım.

  Hasta duası
  Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati. Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bil-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti.

  Duanın anlamı: ”Allah’ım, senden dünyam ve ahiretim için huzur ve sağlık dilerim. Allah’ım, senden, din hayatım, dünya hayatım, çocuklarım ve malım için af ve sıhhat isterim. Allah’ım, ayıplarımı ört. Beni korkularımdan ötürü güvene kavuştur. Allah’ım, beni arkamdan, sağımdan ve solumdan, başıma gelebilecek her türlü hastalıktan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülük sonucu tuzağa düşmekten, yere vurulmaktan sana sığınırım. Allah’ım, bana ilim ile zenginlik ver, ilim ile süsle, takva ile kereme ulaştır ve afiyetle güzelleştir.”


  ]]>
  Ders Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/ders-duasi.html Wed, 26 Sep 2018 03:05:33 +0000 Ders Duası: bu yazımızda öğrencilerimizin ders ve sınavları için, sarf ettikleri emeklerine bir nebzede olsa manevi yönünden destek vermek adına okuma ve uygulamasında başarı sağlayacağına yürekten inandığım ders Ders Duası: bu yazımızda öğrencilerimizin ders ve sınavları için, sarf ettikleri emeklerine bir nebzede olsa manevi yönünden destek vermek adına okuma ve uygulamasında başarı sağlayacağına yürekten inandığım ders dualarını yazmaya çalışacağım. Okuma ve uygulaması kolay olan bu dualar, başarılarınız için, inşallah katkı sağlayacaktır.

  Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bilhayr 
  Anlamı: Rabbim işimi güçleştirme, kolaylaştır, Rabbim bu işi hayırla tamamla. Amin.
  Yüce Allah Necm suresi 39. Ayetinde bize şöyle seslenir;  İnsan için, şüphesiz kendi çalışmasından başkası yoktur.
  Ders Duası Okunuşu: "Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli” 
  Ders Duası Anlamı:  "Ey rabbim. Göğsümü aç ve genişlet, işimi kolayla. Dilimde bulunan düğümü çöz, beni anlasınlar ” (Taha Suresi;25-28. Ayetler.)
  Ders Duası Ve Tembellikten Korunma;
  Allah'ım, tembellikten, cimrilikten, acizlikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım(Hadisi Şerif)
  Her İşi Başarmak İçin Okunacak Dua; Rabbi edhılni müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultanen nasira.”
  Bu Duanın Manası:”Ya Rabbi, doğru beni bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir güç ihsan nasip eyle.”
  Yine Kolaylık Ve Başarı İçin Bir Dua:;“Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi’ lena min emrina raşeden.” 
  Bu Duanın Anlamı Anlamı: ”Allahım; katından bana bir rahmet ver ve işimi kolaylaştırıp, beni başarıya ulaştır.”
  Ders Duası; Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihin.
  Anlamı. Rabbim, ilmimi ve anlayışımı artır, beni salihler (iyi insanlar) arasına kat. 
  Ders Duası: Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr. 
  Anlamı: Rabbim işimi güçleştirme, kolaylaştır, Rabbim bu işi hayırla tamamla.

  Başarıya ulaşmak için, sadece ibadet esnasında, sınav veya kendimiz için önemli zamanlarda değil, her zaman için İnşallah Abdestli olmaya ve abdestli dolaşmaya çalışalım.
  Dualara ilave olarak bilenlerin; Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas surelerini okusun, bilmeyenler ise bildiklerini duaları okusun. Ve Besmeleyi her an dilimizden olsun. Her işimize besmele ile başlayalım. Besmele, bir işe Allah’ ın ismi ile başlamayı ifade eder. Allah c.c nin ismi ile başlanan iş hayırsız sonuçlanmaz İnşallah. Kuvvetli bir iman ve ihlas ile Besmeleyi Şerif ile başladığınız her işin sonunda hayırlara kavuşursunuz İnşallahu Rahman

  Bir Hikaye: Bir gün, Bir adet ineği olan köylü birine sormuşlar:
  İneğin ne kadar süt verir
  Köylü verdiği yanıtta:
  Benim İneğim hiç süt vermez. Ancak, sütü ondan sizin almanız gerekiyor. 
  Bu kısa hikayeden de anlaşılacağı üzere, hayatta mutlu ve başarılı olmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Başarı ve mutluluk asla kimsenin ayağına gitmez. Sizin ona gitmeniz gerekir. Bu kural hayatta her işte böyle olduğu gibi, okul yaşamıda böyledir.

  ]]>
  İstiğfar Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/istigfar-duasi.html Wed, 26 Sep 2018 08:44:21 +0000 İstiğfar Duası, Öncesinde işlenilen tüm günahlardan hatalardan dolayı pişmanlık duyulduğunun ifadesi olarak ve tekrar aynı hataları günahları işlemeyeceğine dair Yüce Allah'a söz vermek amacıyla okunan bir dua olmaktadır. İstiğfar Duası, Öncesinde işlenilen tüm günahlardan hatalardan dolayı pişmanlık duyulduğunun ifadesi olarak ve tekrar aynı hataları günahları işlemeyeceğine dair Yüce Allah'a söz vermek amacıyla okunan bir dua olmaktadır. İstiğfar duasını okumadan önce gusül abdesti almak gereklidir. Gusül abdesti almak ise bir sünnettir. Gusül abdesti aldıktan sonra Allah rızası için iki rekat huşu ile namaz kılınmalıdır. Namaz kılıp bittiğinde aşağıya yazacağım istiğfar duası gönülden içten bir şekilde 3 defa okunur. 

  İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu, 
  "Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l- azim el- kerim, ellezi la ilahe illa hüve'l- hayyü'l- kayyümü ve etübü ileyhi, tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li- nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra. Ve es- elühü't- tevbete ve'l- mağfirete ve'l- hidayete lena, innehü, hüve't- tevvabü'r- rahim." 

  İstiğfar Duasının Anlamı; 
  "Ya Rabbi! Bu zamana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen tüm günah ve hatalarıma karşılık tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki olduysa, cümlesine tövbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast eyledim. Sen bu tövbemi kabul et. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da benzer günah ve hataları bir daha tekrar etmeme fırsat verme, Ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri bizim peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhisselam, bu ikisi ve bu ikisi arasında gelip geçen peygamberler haktır ve gerçektir, cümlesine inandım, iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tastik ettim. En son kitap Kur' an-ı Kerimdir ve en son Peygamber de Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellemdir. 

  İstiğfar Duası Ardından Amentü Duası Okunur; 
  "Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve Rusulihi ve'l- yevmi'l- ahiri ve bi'l- kaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi teala ve'l- basü bade'l- mevt. Hakkun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasülüh." 

  Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) buyurdu; 
  • "Ey insanlar! Allah' a tövbe edin ve ondan af dileyin. Çünkü ben ona günde yüz defa tövbe ediyorum." 
  • "Allah cc. gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece olunca elini açar. Gece günah işleyenin tövbesini de kabul etmek için gündüz elini açar. Güneş batığından doğacağı zamana kadar bu böyle devam edip gider." 
  ]]>
  İş Bereket Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/is-bereket-duasi.html Wed, 26 Sep 2018 15:52:24 +0000 İş Bereket Duası: iş bereket duası aşağıdadır ayrıca bu duayı Arapça yazarak işyerine asmanın çok faydası vardır. Allahümmerzukna rizkan halalen tayyıben bila keddin vestecib duaena bila reddin ve neuzü bike İş Bereket Duası: iş bereket duası aşağıdadır ayrıca bu duayı Arapça yazarak işyerine asmanın çok faydası vardır.

  Allahümmerzukna rizkan halalen tayyıben bila keddin vestecib duaena bila reddin ve neuzü bike anil fedihateynil fakri ved dini sübhanel müferrici an külli mahzunin ve ma’mumin sübhane men ceale hazainihü bi kudretihi beynel kafi ven nuni İnnema emruhu izaerade şeyen enyekulelehü kün feyekun. Fesübhanellezi biyedihi melekutü külli şeyin veileyhi türceun. Hüvel evvelü minel evveli vel ahirü ba’del ahiri vez zahirü vel batınü vehüve bikülli şeyin alim. Leyseke mislihi şeyün fil ardı vela fis semai vehüves semiul alim. La tüdrikühül ebsarün vehüve yüdrikül ebsara vehüvel latifül habir. Vel hamdülillahi rabbil alemin.

  İş Bereket Duası: Hesapsız bir rızık için,  her gün 15 defa okursa  Allah Teala, o kişiye hesapsız bir rızk Verir. Okunması gereken dua :

  Bismillahirrahmanirrahim.Şehidallahü ennehu lailahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimen bil kıst, lailahe illa hüvel azizül hakim. İnneddine indallahil islam, vemah telefellezine utül kitabe illa min badima caehümül ilmu bağyen beynehüm, vemen yekfur biayatillahi feinnallahe seriul hisab..

  İş Bereket  Duası Ve Amener Rasulu: saat ve sayısı olmayan rızk İçin kısa bir dua.

  Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşaü ve hüve kaviyyün aziz.

  Amenerrasulü duası ile manevi maddi her müşkül için istifade edilir.

  Bilinenden fazla bilinmeyen ve sırlarını koruyan en güzel ve özel dualardan biri Amenerresulü duasıdır. Her kim bilhassa zenginlik olmak, başarı ve iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorsa bu yöntemi özenle uygulaması önerilir.

  Amenerrasulü Duasının Türkçe Okunuşu: Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

  Amenerrasulü Duasının Uygulanması:  öncelikle güzel bir abdest alarak lüzumu olan özeni gösterip, niyet edelim. Başladığımız gün Okuyabildiğimiz kadar (Minimum) 41 defa okunmaya gayret edilir. Ertesi gün okumuyoruz. Bir sonraki gün yine gücünüz yettiği kadar okunur. Zaten bir kaç gün geçince yaşamındaki değişiklikler, olumlu gelişmeler fark edilir. Bu uygulamayı anlatan esas kaynağında gün sayısı falan verilmemiş.  Ancak kimi kimseler 7 gün vs. önerisinde bulunmuşlardır. Bir sakınca yoktur.  Zaten bir kaç gün içinde fayda görülmeye başlayınca, bu duayı bırakmak istemeyecek, istediğiniz amaca ulaşana değin devam edilir.

  Normal şartlarda her dua için ciddi bir teslimiyet ile şüphesiz inanç gerekir.  Bu duanın uygulamasında inan veya inanma okuyanın yaşamında güzel şeyleri çekilir deniliyor. Hayatımıza bolluk ve  bereketi, rızkı bir mıknatıs gibi çekmektedir.

  ]]>
  Para Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/para-duasi.html Thu, 27 Sep 2018 10:50:11 +0000 Para Duası: Her gün sabah ve akşam bu dua ile iştigal olan kimseye çok kısa bir sürede hiç ummadığı bir yerden para gelir, yakın zamanda feraha erişir.Ya acibessaneyi fela tentıkul elsünü bikülli elaihi vese Para Duası: Her gün sabah ve akşam bu dua ile iştigal olan kimseye çok kısa bir sürede hiç ummadığı bir yerden para gelir, yakın zamanda feraha erişir.

  Ya acibessaneyi fela tentıkul elsünü bikülli elaihi vesenaihi ve yagıyasi inde külli kürbetin vemücibi inde külli davetin ve meazi inde külli şiddetin ve recai hine tengatiü hileti)

  Para kazanma duaları;

  Allahü latifün bi ibadetihi yerzukü men yeşaü vehüve kaviyyün aziz.

  Allahümme’r zukna rizkan halalen tayyiben bila keddi ves tecib dua’ena bila radd. Veneuzu bike anilfadihateyni el fakru ved din, sübhanel müferrici ankülli mahzunin vemağmümin, sübhane men ce ale hazainehu bi küdretihi beyne’l kafi ve’n nun. İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehü kun feyekun. Fesübhanellezi biyedihi melekutü külli şeyin veileyhi turceun. HüvelEvvelu mine’l Evveli vel Ahiru badelahiri vez Zahiru ve’l Batinu ve hüve bikülli şeyin Alim. Leyse kemislihi şeyün fil ardi vela fissemai ve hüves Semiul Alim. Latudrikuhul ebsaru ve hüve yüdrikü’l ebsare ve hüve’l Latifu’l Habir. Ve’l hamdü lillahi Rabbi’l Alemin.

  Bu duanın Manası: “Ey Yüce Allah’ım; Bize zahmetsiz kazanılan iyi helal bir rızık ver, duamızı kabul buyur. İki kötü şeyden Sana sığınırız;  fakirlik, borçtan.  Her üzüntü çeken ve tasası olandan sıkıntıları gideren Allah’ı (Cella Celalühü) zikr ederim. Gücü ve kudretiyle hazinelerini “Kef” ve “Nün” (Kün=OI emri kastediliyor) arasına koyan Allah’ı tesbih ederim. O Allah ki: “Bir şeye ‘Ol’ deyince o iş derhal olur. O Zat’ı zikr ederim ki, her bir şeyin hükümranlığı O’nun elinde ve O’na döndürüleceksiniz. O, her şeyden önce, her sondan da sonradır. Görünendir, gizliliklerin içindedir. O, her şeyi bilendir. O, Ne yerde, nede gökte, O’nun gibi hiçbir şey olmaz. O, işiten ve bilendir. Gözler O’ nu görmez. Ama O gözleri görür, O, Latif olandır ve her şeyden haberdardır. Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah'adır 

  Para duası; aşağıda yazılı şu beyti yedi defa okuyanın, Allah bütün işlerini kolaylaştırır, bağlı olan işlerini çözer. Allah kazancına ve malına, ticaretine bereket ihsan eder.

  Ve barilenallahüme fi cem’ı kesbina
  Ve hulle ukudel usri biyayuhin irtehat

  Allahü teala(Cella Celalühü), her insanın ve hayvanın rızkını ezelde takdir eylemiştir. İnsan ve hayvanların ecelleri ile nefeslerinin sayıları belli olduğu gibi, bütün insanların rızkı da bellidir. Rızık hiç değişmez. Azalmaz, çoğalmaz. Hiç kimse başkasının rızkını yiyemez ve Kimsede kendi rızkını bitirmeden ölmez.

  Mülk Allah’ındır. Verende O, alanda. O’ nun takdirinden başkası olmaz. Ama yine de Rabbimizden rızık istemek mühimdir. Nice insanlar var ki, zenginlik içerisinde yaşarken, bir deprem yahut bir felaket, bir kriz olur, tüm işleri tersine döner. Bunun için para kazanalım ya da kazanmayalım tevekkül edip, Allah’a şükür ve dua etmek bütün insanların unutmaması gereken işlerden biridir.

  ]]>
  Nasıl Dua Edilir https://www.sifaduasi.gen.tr/nasil-dua-edilir.html Thu, 27 Sep 2018 18:34:54 +0000 Nasıl dua edilir, Dua, bir çeşit ibadettir. İbadetin özü ve manası dua da gizlidir denilse abartılmış olmaz.  Dua, Yüce Yaratıcı ile kul arasında özel bir iletişim şeklidir. Bazen dualarımız kabul olmadığında acaba Nasıl dua edilir, Dua, bir çeşit ibadettir. İbadetin özü ve manası dua da gizlidir denilse abartılmış olmaz.  Dua, Yüce Yaratıcı ile kul arasında özel bir iletişim şeklidir. Bazen dualarımız kabul olmadığında acaba yanlış mı dua ediyoruz diye düşünebilir ve nasıl dua edilir Sorusuna kendi kendimize cevaplar ararız. Özünde duanın bir şekli yoktur aslında. Ancak bazı durumlarda nasıl dua edilir Kısmı önemli olabilir.

  Bir yandan her şeyin sahibi yaratanı, yaşatanı, sınırsız ve sonsuz güç ve kudret sahibi olan yaratıcı diğer tarafta güçsüz, muhtaç, acziyet içinde kıvranan kul vardır. Şüphesiz ki Allah sonsuz ilim ve gücüyle gizli, açık, sesli ve sessiz her şeyi bilen ve gözetendir Allah kara gecede kara karıncanın karabacağını dahi görme kudretine sahiptir. Elbette ki Allah kullarının neye ihtiyacı olduğunu da çok bilir. Fakat yine de kulundan da dua etmesini istemektedir. Dua acziyetimizin bir göstergesidir.  Unutmamalıyız ki Allah istememizi istemeseydi bizlere isteme duygusu vermezdi. Bu bir manada kulluğa davet anlamı da taşır.

  Nasıl dua edilir

  Mademki dua bir kulluktur, kul olmanın gereğidir o zaman duayı zaruri kılan haller de bu duanın vakitleridir. Duanın bir vakti yoktur. Yatarken kalkarken yolda yürürken her zaman edilebilir. Ancak bazı özel vakitlerde yapılan duanın Allah katındaki yeri daha makbuldür. Cuma vakti yapılan dua, arefe günü yapılan dua,  gibi.

  Aslında en özel dua insanın kendini sıfır hissettiği, acizliğinin sonunda olduğu, mazlumluğu yaşadığı anda ki edilen dua çok önemlidir. Allah'ın rahmet kapıları açılır ve kulunun yardımına koşar bu zamanlarda isyana düşmeyerek duaya sarılmalıyız. Bu nedenle Allah’a nasıl dua edilir  sorusunun en güzel cevabı insanın ruh halinde saklıdır. Zaaflarımızı ve aczimizi bilmeli, O’na olan muhtaçlığımızın idraki içerisinde olduğumuzu göstermeliyiz. Dua ederken içtenlik önemlidir. Dostlar alışverişte görsün mantı ile değil her ibadette olduğu gibi samimi ve ihlas ile dilenmeliyiz.  En büyük amacımız derdimize dermen bulmaktır. Bu nedenle hakkımızda hayırlı olan ilacı istemeli ve duaya ısrarla devam etmeliyiz. Çünkü ibadette istikrar önemlidir.

  Elbette ki Allah yarattıklarının gönlünden ve aklından geçeni bilir ama sözlerle dua etmek dile de ibadet etme hakkı tanımak gerekir. Dua etmenin belli bir kuralı yoktur. İçimizden geldiği gibi güzel olan her şeyi isteyebiliriz. Allah’a dua etmek için hiçbir aracıya ihtiyaç yoktur.

  Dualarımızı efendimizin, peygamberlerin ve evliyaların dualarıyla zenginleştirebiliriz. Ayrıca Allah lafzı ile Allah’ın diğer ismi azamı ile duaya başlayıp duanın başında ve sonunda efendimize salavat çekmenin duanın kabulüne vesile olduğu rivayet edilmektedir. Bazı kimselerin duası daha çok kabul edilir. Özellikle yaşlıların, günahsız insanların, hastaların, mazlumun duası Allah katında çok makbuldür. Nasıl dua edilir Sorusunun bir cevabı da burada gizlidir. Bu zamanlarımızı es geçmeden dua ile taçlandırmalıyız.

  ]]>
  Büyük Dualar https://www.sifaduasi.gen.tr/buyuk-dualar.html Thu, 27 Sep 2018 19:19:28 +0000 Büyük Dualar, Dua insan oğlunu yaratıcısına yaklaştırmaktır.Yüce Allah Kuranın en büyük suresi olan bakara suresinin 186. Ayetinde şöyle buyurmaktadır.(Ey Muhammet kullarım beni sana sorarlarsa, bilsinler ki ben, şüphesiz o Büyük Dualar, Dua insan oğlunu yaratıcısına yaklaştırmaktır.Yüce Allah Kuranın en büyük suresi olan bakara suresinin 186. Ayetinde şöyle buyurmaktadır.(Ey Muhammet kullarım beni sana sorarlarsa, bilsinler ki ben, şüphesiz onlara yakınım.Benden bir şey istediklerinde duasını kabul ederim) Buyurmaktadır. O halde İçten ve samimi inanarak yapılan dualar yüce yaratan katında kabul görmektedir.

  Dua yalnız Allah'a yapılmalı istekler yalnız Allah'dan istenmeli. En büyük dua günde beş vakit kılınan namazdır. İnsanın Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Dua ederken, Peygamberlerden, Evliyalardan, Türbelerden, şeyhlerden yardım istenmez.Dost doğru Allah'a dua edili, araya her hangi bir aracı konmaz. Dualarda belli bir sayı ve adet yoktur, her insan dili döndüğü kadar Allah'a yalvarır. Allah'a yapılacak duanın dili de yoktur, Arapça Türkçe, İngilizce fark etmez çünkü yüce Allah kulunun söylemek istediği her dili anlar. Yeter ki temiz bir kalp ve samimiyetle  eller Yaradana açılsın. 

  Büyük dualar, Kuranı Kerim tefsirini yapmış büyük alim profesörler derler ki, eğer kuranın tamamını okuyamıyorsan kuranda öyle bir sure var ki Kuranın kalbi olan Yasin suresini oku, eğer Yasin süresini okuyamıyorsan Yasın suresinin kalbi olan İhlas suresini oku der. Kuranda oldukça çok dua ayetleri vardır, şu dua şu istek için, bu dua bu istek için gibi sınıflandırmak yanlış olur. Her dua Allah içindir. Mesela Kuranda öyle bir büyük dua vardır ki okunduğu zaman okuyanda dinleyen de huzur bulur. Bu dua bakara suresinin 255.ayeti olan Ayetel kürsü duasıdır.Bu dua okunduğunda okunan evde şeytan varsa kaçar, sıkıntılar gider, okuyanın dilekleri kabul olur. Yüce Allah bu ayetinde şöyle buyurmaktadır,Allah dan başka ilah olmadığı ve tek olduğu, O diridir ve alemi ayakta tutandır, O ne gaflette olur nede uykuda, Göklerdeki ve Yerdeki her şey onundur, O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine, onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir, Onlar ise onun dilediği kadarını bilirler,başka bir şey anlayamazlar, O'nun hükümdarlığı bütün gökleri ve yerleri kucaklamıştır, Gökleri ve yerleri gözetmek ona hiç de zor değildir, O çok yüce, çok büyüktür. Peygamber Efendimiz (SAV) Ayet el kürsü de bulunan (ya Hayyu ya Kayyumu) sıkıntılı ve kederli anında böyle dua etmiştir. Hayy ve Kayyum olan Allah'ım senin rahmetinle yardım istiyorum demiştir.    
  ]]>
  Bol Rızık Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/bol-rizik-duasi.html Thu, 27 Sep 2018 21:28:55 +0000 Bol Rızık duası: Ya hamıdül fe’alü zel menni ala cemiy'ı halkıhi bi lafzıh. Bu esmayı okumaya devam edenlerin AllahTeala rızkını bollaştırır her türlü işini kolaylaştırır insanların yanında sevilir ve saygı gör Bol Rızık duası: Ya hamıdül fe’alü zel menni ala cemiy'ı halkıhi bi lafzıh. Bu esmayı okumaya devam edenlerin AllahTeala rızkını bollaştırır her türlü işini kolaylaştırır insanların yanında sevilir ve saygı görürler.

  Bol Rızık Duası:"Ya Allahu, ya Rabbi, ya Hayyü, ya Kayyumü, Ya Zel Celali ve ikram. Es'elüke bismikel azimil-a'zami, enterzukani helalen tayyiben. Allahümme in kane rızkuna fissemai enzilhu, ve in kane fil ardi ezhirhu ve in kane ba'iden karribhu, ve in kane kariben yessirhü, ve in kane kalilen kessirhü ve in kane kesiren ihfazhü bilbereketi"

  Bol Rızık Duası Anlamı: Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyum. Ya Zel Celali vel- İkram. Yüceler yücesi olan adının hakkı için senden istiyorum. Bana helalinden rızık ver. Allah'ım, rızkımız eğer semada ise onu indir. Yerde ise onu çıkar. Eğer Uzakta ise onu yakınlaştır. Yakında ise kolaylaştır. Az ise arttır. Eğer çok ise ona bereket ver.
  Bu mübarek rızık duası rızkı çoğaltma ve bereketli olmasının sağlanması içindir. Rızk yerde, gökte, az veya çok her ne ise, onu Yüce Mevla'dan istiyoruz. Rızkın özellikle helal olması nedeniyle bu duayı ısrarla tekrar yaparsak, faydasını çok yakında inşallah görürüz.
  Bu duanın Kaynak Kitabı: (Mecmuatul Ahzab) “Büyük Dua Kitabı” yazarı Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi

  Farklı bir Bol Rızık Duası: Rızkın artması için okunacak başka bir Dua;
  Allahummer'zukna, rızkan, halalen tayyiben bila keddin, vestecib dua ena bila reddin, ve neuzübike anilfazi hateyni el-fakri veddeyni, sübhanel müferrici an külli mahzunin ve mağmumin, sübhane men ca'ale hazainehü bi kudretihi beynel kafi ven-nun, innema emrühü iza erade şey'en en yekule lehü kün fe ye'kün, fe sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi turce'un. Hüvel Evvelü minel evveli vel Ahiru ba'del ahiri vez-Zahirü vel Batinü ve hüve bi külli şey'in Alim.
  Sabah ve akşamları rızkın çoğalması ve bereketli olması için bu dua okunur. En az 10-20 defa arasında aynı niyet ile sabah akşam okunacak. Faydasının çok fazla olduğunda şüphe yoktur. Ulema bunu böyle bildirmiş, devamlı olarak bu duayı okumuşlar.

  Cumadan Sonra Okunan Bol Rızık Duası: Allahümme ya Ganiyyü, ya Hamidü, ya Mübdiü ya Mu’idü ya Rahimü ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

  Manası: Ey Gani, ey Hamid, ey icad eden ve ey iade eden, ey merhamet sahibi, ey muhabbet eden Allah’ım. Helal ile beni haramlardan sakındır. Taat ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlü kereminle Senden gayri olanı bana unuttur.

  Helal kazanç ve bol rızık duasını her akşam sabah devam edip, en az 3-7 kere okunur. Bu güzel ve mübarek duayı İmamı Azam hazretlerinin okuduğu ve bizlere ondan kaldığı rivayet edilir. Bilhassa rızkın artması için okunan bu bol rızık duası en çok cuma namazından sonra okunursa büyük faziletleri görülür. İmam-ı Azam’ın bu duası çok fazla fakir zengin olmuştur.

  ]]>
  Bir Şeyi Çok İstediğinde Okunacak Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/bir-seyi-cok-istediginde-okunacak-dua.html Fri, 28 Sep 2018 03:38:28 +0000 Bir Şeyi Çok İstediğinde Okunacak Dua, Dua, kişinin Allahu Tealaya yalvarmasıdır. Dua, Allahu Tealaya niyazda bulunmak, yakarmak ve ve talepte bulunmaktır. Dualar, kulluk göstermek, tevazu ile ve alçak gönüllülükle arz ederek m Bir Şeyi Çok İstediğinde Okunacak Dua, Dua, kişinin Allahu Tealaya yalvarmasıdır. Dua, Allahu Tealaya niyazda bulunmak, yakarmak ve ve talepte bulunmaktır. Dualar, kulluk göstermek, tevazu ile ve alçak gönüllülükle arz ederek müracaatta bulunmaktır. Dualar sayesinde maneviyatımız güçlenir. Dua eden kişi darda ve sıkıntıda kalmaz. Yüce Allahu Tealanın izni ile duamız ve dileğimiz arşa uzanır. Her müminin duasının kabul olduğu dualar vardır. Peki duanın kabul olacağını nasıl anlarız

  Kuranı kerimin bir çok ayetinde duanın kabul edildiğine dair ayeti kerimeler bulunmaktadır. Bu ayeti kerimeleri dikkatli okumak, duaya açılan kapıların olduğunu bize açıkça gösterir. Dua edilirken duan kabul olması için zihinde hiç bir şey olmaması gerekir. Aklınızda sadece çok istediğiniz şeyin niyetini tutun. 

  Dua etmek, istenilen şeyin gerçekleşmesi için çok önemlidir. Bu nedenle önce iki rekat namaz kılıp, selam verdikten sonra 3 kere İhlas, 3 kere Felak, 3 Nas surelerini okuduktan sonra 7 kere Fatiha ve 7 kere Ayet- el Kürsü dualarını okuyun ve hemen ardından aşağıdaki duayı okuyarak niyetinizi ve olmasını çok istediğiniz şeyi dileyin. Şüphesiz Yüce Allahu Teala duanıza icabet edecektir. Unutmayın ki gerçekleşirse sizin için bir hayır olduğundan, gerçekleşmez ise sizin için bir şer olduğundan kaynaklanır. 

  Bir Şeyi Çok İstediğinde Okunacak Dua

  Ey Yüce Allah'ım (Celle Celaluhu) sen sana açılan elleri boş çevirmezsin. Bende senden yardım istiyorum. Kendi üzerime düşen her şeyi yaptım ve şimdi senden hayırlı bir sonuç diliyorum. Beni muradıma erdir. Gönlüme üzüntü verecek ve bana zararı dokunacak her şeyden beni uzak tut. Ey Yüce Allah'ım (Celle Celaluhu) istediğim ve arzu ettiğim şeyin sonucunu hayra çevir.
  ]]>
  Sevgiliye Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/sevgiliye-dua.html Fri, 28 Sep 2018 19:48:31 +0000 Sevgiliye Dua: ALLAH'ım bu gecede sevdiğimin yanında değilim, sana emanet sevdiğim, ona sevgimi hissettir ki üşümesin  soğuk geceler boyu, en güzel rüyaları görsün ki sabaha dopdolu bakışlarıyla uyansın yatağından, yeni um Sevgiliye Dua: ALLAH'ım bu gecede sevdiğimin yanında değilim, sana emanet sevdiğim, ona sevgimi hissettir ki üşümesin  soğuk geceler boyu, en güzel rüyaları görsün ki sabaha dopdolu bakışlarıyla uyansın yatağından, yeni umutlar ver ki vazgeçmesin yaşama sevincinden. Onun yanında olduğumu bildir ki güvende olduğunu anlasın, fırtınalı günlerde sadece saçları uçuşsun rüzgarda,alıp götürmesin sevdiğimi uzak diyarlara, yağan yağmurlar sadece yüzünü ıslansın ki mutluluklarını da alıp  gitmesin… öyle bir yol göster ki ömrü boyunca yürümekten bıkmasın… bir tebessümü çok görme ona…hata yapmak insanlara mahsustur,o belki farkında olmadan yapmıştır ne olur ALLAH'ım  bağışla ki sevdiğim onun acısıyla yanıp kül olmasın. gitmek istedi engel olamadım gitti.. unutmasını çabuk sağla ki yokluğumu hissettikçe yüreği yanmasın, kötülerden uzak tut sevdiğimi,  saçının bir teline zarar gelsin, ölümü göze alırım bu canı sen verdin bana gücenme ama bu canı verirken duygularımızı da sen verdin, engel olamıyor insan sevmeye sevilmeye, dolup taşıyor yüreği  şimdi senden son dileğim bu gecede göster onu bana… öyle gerçek olsun ki bir daha hiç uyanmak istemeyeyim doyamadığım kokusunu duyayım, ellerini tutayım, saçlarını okşayıp yanağına bir buse bırakayım. Güneşi doğarken batırdığın gibi bu aşkı başlamadan d bitirme yarabbim en azından rüyalarda bile olsa bu isteğimi çok görme yarabbim. AMİN.

  Sevgiliye Dua: Her kim ki sevdiği her daim düşünsün ve özlesin, rüyalarında onu görsün diliyorsa, aşağıdaki duayı okumalıdır. Bu etkili dua sayesinde sevdiği onu düşünecek ve hep özleyecektir. Bu duanın yatmadan hemen önce okunması ve sevilen kişinin isminin de söylenmesi gerekmektedir. 

  Sevdiğinin aklından çıkmamak için okunacak dua

  Allahumme ya mevdiu küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifi küllü beliyyetin ya münci Musa ve İbrahim-ül Halil Salavatü-Ilahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikül melhüf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya erraherrahımın. Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim.Ya Allah, Ya Allah.Ya Mühyil mevta ya kaimen ala küllü nefsin bima kesebet, Allahümme ya Badiü la bidayete leke,ya daimü la nifade leke, Ya Hay,  ilahi ente Allah-ül azizül Cebbar. Ya rabbel Alemin inneke ala küllü şey in kadir,ve egusai.  La ilahe illa ente ilahen vahiden. Ya rebbel alemin inneke ala küllü şey in kadir. Vekşif anni ma nezile bi min dıykün ve küllema eredtü. Es'elüke bil kalimatil tamat el emnü vel afiyete vel müafat el daimetü fiddini veddünya vel ahireti vel ehel vel cesed vel mal vel veleden vel müslimine ecmain. Ve hallisni halasan cemilen ya Rabbül Alemin. Ve hamni birahmetike ya erhamerrahimin.Ve hassın zannüke vallahül muvaffak.
  ]]>
  Cenaze Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/cenaze-duasi.html Sat, 29 Sep 2018 02:21:33 +0000 Cenaze Duası, cenaze namazı kılındığı zaman okunan duadır. Özellikle cenazeye karşı ve kıbleye dönük olarak saf tutularak kılınır. Sonra da cenaze namazına niyet edilir. İmam tekbir alarak, ellerini namazda old Cenaze Duası, cenaze namazı kılındığı zaman okunan duadır. Özellikle cenazeye karşı ve kıbleye dönük olarak saf tutularak kılınır. Sonra da cenaze namazına niyet edilir. İmam tekbir alarak, ellerini namazda olduğu gibi bağlar. Orada bulunan cemaat ise tekbirini gizli alarak, ellerini bağlarlar. Tekbirden daha sonra imam ve cemaat Sübhaneke duasında olan ve sadece cenaze duasında okunan celle senaüke" cümlesini de ekleyerek okurlar. Sonra imam ellerini kaldırmadan Allahüekber  diyerek açıktan tekbir alır.

  Bu sırada cemaat yine tekbirini gizli alırlar. Herkes içinden Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını okurlar. Hoca tekrar ellerini kaldırılmadan Allah-ü Ekber diyerek tekbir alır. Bu üçünü tekbirden sonra cenaze duasını bilenler bu duayı okurlar, cenaze duasını bilmeyenler ise Fatiha duasını okuyabilirler.

  Erkek Cenaze İçin Okunacak Cenaze Duası

  Allahümma'ğfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi alel islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü alel iman. Ve hussa hazel meyyite bir ravhi ve'r rahati ve'l mağfireti ver rıdvan. Allahümme in kane muhsinen fe zid fi ihsanihi ve in kane müsien fe tecavez anhü ve lakkihi'l emne vel Büşra vel keramete vez zülfa, bi rahmetike ya erhamer rahimin.

  Meali Allah'ım! Dirimizi ve ölümüzü, burada olanımızı ve olmayanımızı, erkeğimizi ve kadınımızı, büyüğümüzü ve küçüğümüzü mağfiret buyur ve bağışla. Allah'ım! İçimizden yaşatacaklarını Müslüman olarak yaşat, burada bulunanlardan öldüreceklerini ise Müslüman olarak öldür. Şurada hazır bulunan ölüye  kolaylık ve rahatlık ver ve onu rahmetinle bağışla. Bu kişi iyi bir kimse ise sen onun iyiliğini arttır, eğer günahkar ve kötü biri ise Sen merhametin ve rahmetinle onları görmezden gel. Ona müjde, güven, yakınlık ve ikramla mukabele eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan yüce Allah'ım!.  

  Kadın Cenaze İçin Cenaze Duası

  Allahümma'ğfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi alel islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü alel iman. Ve hussa hazihil meyyite bir ravhi ver rahati vel mağfireti ver rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fi ihsaniha ve in kanet musieten fe tecavez anha ve lakkiha'l emne.

  Cenaze duasının metni kadınlara göre değiştirilmiş olmasına karşın manası aynı kalmıştır.

  Erkek Çocuklar İçin Cenaze Duası

  Allahümma'ğfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi alel islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü alel iman. Allahümmec'alhü lena feratan vec alhü lena ecran ve zuhra. Allahüm mec'alhü lena şafian ve müşeffean.

  Kız Çocuklar İçin Cenaze Duası

  Allahümma'ğfirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi alel islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü alel iman. Allahümme'alha lena feratan vec'alha lena ecran ve zuhra. Allahümmec'alha lena şafiaten ve müşeffeaten.

  Cenazenin çocuk olması durumunda alel iman dan sonra okunacak olan cümleye Allah'ım Sen onu bizler için önden gönderilen bir sevap vesilesi eyle, onu bizim için ecir vesilesi ve ahiret azığı olmayı nasip eyle, onu bizim için şefaati kabul edilen şefaatçilerden eyle diyerek dua edilmelidir. 

  ]]>
  Huzur Veren Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/huzur-veren-dua.html Sat, 29 Sep 2018 20:22:33 +0000 Huzur Veren Dua; Bilindiği üzere dua etmeninde bir adabı vardır. Her şeyden önce dua edecek bir kişinin kalben ve gönül bakımından huzur içerisinde olmasıdır. Kimiside diyor ki, duadan asıl maksat, kişinin, kendisinin ihtiyaç Huzur Veren Dua; Bilindiği üzere dua etmeninde bir adabı vardır. Her şeyden önce dua edecek bir kişinin kalben ve gönül bakımından huzur içerisinde olmasıdır. Kimiside diyor ki, duadan asıl maksat, kişinin, kendisinin ihtiyaç içinde olduğunu rabbine açık bir şekilde göstermesidir. Aksi taktirde yüce Allah dilediğini işler. Kimsede engel olamaz. 

  Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor; 

  '' Kullarım beni senden soracak olursa, bilsinler ki ben onlara pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim.'' (Bakara, 186)

  ''Rabbiniz buyurdu ki:'' Bana dua edin ki size karşılık vereyim.'' (Ğafir /Mümin, 60)

  ''Rabbinize yalvararak, için için başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin'' (A'raf, 55) 

  Huzur Veren Dualar; 
  '' Allah'ım! Ben senin kulunum. Erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım (kontrolüm) senin elindedir. Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birine öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her isimle: Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün ortasından ve kederimin gitmesi (için vesile) kıl (manı isterim). (Ahmet)

  İbni Abbas (r.a.)dan: ”Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Resulullah (s.a.v.) üzüntülü anlarında: La ilahe illahu’l halimül azim. La ilahe illahu Rabbül arşil azim. La ilahe illahu Rabbü’s-semavati vel’ardı ve Rabül arşil-kerim'' derdi. 
  Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur. O merhametli ve uludur. Allah'tan başka ilah yoktur. O büyük arş’ın rabbidir. Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin ve yerin Rabbidir. Ve O şerefli Arş’ın Rabbidir.

  Esma bint-i Umeys (r.a)diyor ki: ''Resulullah (s.a.v.): ''Sana bir dua öğreteyim sıkıntılı zamanlarında okursun, dedi : '' Allahu, Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey’a'' 
  Anlamı: Rabbim Allah'tır, Rabbim Allah'tır. Hiç bir şeyi ona ortak koşmam. 

  Yine sıkıntı zamanında huzura kavuşmak için; ''La ilahe illa ente sübhaneke inti künti minez zalimiyn. ''
  Anlamı: '' (Allah'ım!) Senden başka hak ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. '' (Tiirmizi)

  ]]>
  Koruma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/koruma-duasi.html Sun, 30 Sep 2018 17:19:01 +0000 Koruma Duası: Dualar Müslümanlar için koruyucu olan bir silahtır. Her çeşit kötülüklere karşı okunacak birçok koruma duası vardır. Bu duaları okunması gerektiği gibi kurallarına uygun olarak
  Koruma Duası:
   Dualar Müslümanlar için koruyucu olan bir silahtır. Her çeşit kötülüklere karşı okunacak birçok koruma duası vardır. Bu duaları okunması gerektiği gibi kurallarına uygun olarak okunursa Allah'u Teala okuyan kişiyi bütün kötülüklerden .

  Koruma Duaları

  Ya Allahür rakibül hafızür rahim. Ya Allah ul hayyül halim ül'azimür raufül kerim. Ya Allahul hayyül kayyüm ülkaimü ala külli nefsin bima kesebethul beyni ve beyne aadüvvi. Euzü bi kelimatil lahit tammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

  Bu koruma dualarını sabah ve akşam devamlı okuyarak yanındakilerin ve kendi üzerine üfleyerek her çeşit kötülükten ve zararlardan korunmayı sağlanır. Eğer başka birinin üzerine okunacaksa Euzü yerine eızü küma denilmesi gerekir. Koruma duası iki kişide daha çok kişiye aynı anda okunacak olursa Eizü küm denmelidir. Her türlü kötülüklerden ve belalardan korunabilmek için  koruma duası olan Muavvizeteyn suresi olan Felak ve Nas Surelerini sabah kalkıldığı zaman ve akşam yattıdığı zaman bu sureler 20 defa okunmalıdır.

  Felak Suresi 

  Bismillahirrahmanirrahim

  Kul euzü birabbilfelak Min şerri ma halak. Ve min şerri gasikın iza vekab. Ve min şerrinneffasati fil'ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

  Nas Suresi

  Bismillahirrahmanirrahim

  Kul euzü birabbinnasi. Melikinnasi, İlahinnas, Min şerrilvesvasilhannas, Ellezi yüvesvisü fi sudurinnasi. Minelcinneti vennas.

  Meali: Ey Muhammed (sav) de ki! İnsanların Rabbine insanların maliki insanların gerçek ilahına insanların kalplerine vesvese veren, o sinsi seytanın şerrinden ki o  insanların gönüllerine vesvese verir. Gerek insanların gerekse cinlerin şerrinden,  insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.

  Kötülüklerden Koruma Duası İçin Ayetel Kürsi 

  Bismillahirrrahmanirrahim

  Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te'huzühu sinetün ve la nevm. Lehü ma fis-semavati ve ma fil erd. Mennellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya'lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey'in min ilmihı illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim.

  Meali: Allah ki, O'ndan başka asla ilah yoktur. Daima yaşayandır daima duran O haydır, kayyumdur. Onu ne gaflet basar ne de uyuklama. Göklerde ve yerde ne varsa  hepsi O'nundur. O'nun izni olmaksızın O’nun katından kim şefaatçi olabilir O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarının hepsini bilir. O'nun bildiklerinin başka insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onları koruyup kollamak  kendisine zor gelmez. O uludur,yücedir, büyüktür azamet sahibidir.

  Düşmanların Kötülüklerinden Koruma duası:

  Estağfirullah min külli ma kerihallahül azim ellezi la ilahe illa hüvel-hayyel kayyum ve etubü ileyh.

  Meali: Memnun olmadığın şeylerden, yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Ey büyük olan Allah'ım' Her şeyi yoktan var edecek olan ve her an varlıkta durduran, yalnızca Sensin! Hep sen varsın.

  ]]>
  Acil Para Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/acil-para-duasi.html Sun, 30 Sep 2018 23:52:03 +0000 Acil Para Duası, Yaşamımızı devam ettirebilmek için her zaman paraya ve maddi güce ihtiyacımızın olması yadsınamaz bir gerçektir. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve istediklerimizi gerçekleştirebilmek iç Acil Para Duası, Yaşamımızı devam ettirebilmek için her zaman paraya ve maddi güce ihtiyacımızın olması yadsınamaz bir gerçektir. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek ve istediklerimizi gerçekleştirebilmek için hayatımızın çoğunu çalışarak geçiririz. Olması gereken budur. Alın teri ile helal yoldan çalışıp kazanmak. Ama çoğu zaman yetmez ay sonunu nasıl getireceğimizi düşünürüz ya da beklemediğimiz bir yerden acil bir durum ortaya çıkar. O zaman da evdeki hesap çarşıya uymadığı gibi birde manevi açıdan sıkıntıya girip kendimizi kötü hissederiz. Günümüz şartları maalesef çok ağır. Hele bir de büyük şehirde yaşıyorsak daha da zor. Ama hiç bir zaman kendimizi bunaltacak kadar sıkmamalıyız. Çünkü maddi sıkıntıları düşünürken bir de sağlığımızın elden gitme olasılığı var. Sağlıkla alakalı bir durum meydana gelince artık dünyalar kadar maddi gücümüzde olsa hiç bir işe yaramaz. Burada da en güzeli Allah' a sığınmak bol, bol dua etmektir. Çünkü dua etmek psikolojik olarak ta  bize iyi gelecek ve yalnız olmadığımızı hatırlatacaktır. Para sıkıntısı için önerilen ve deneyen herkeste çok işe yarayan bir duayı ben de sizlerle paylaşmak istiyorum.

  Duamız şu şekildedir,

  " Allahümme inni eselüke fethammübine, ve nasran azize ve safhan cemile, bi hürmeti katebi, Allahü latıfün,bi ibadih. Yerzukü men yeşe ve hüvel kavıyyül aziz. "

  Bu dua tam  7 gün boyunca 41 defa olacak şekilde okunmalıdır. Sayı adedi önemlidir. Rızık sahibinin Allah olduğu unutulmamalı ve mutlaka ona sığınılmalıdır.

  Acil para için okunması gereken en etkili dualardan biride "VAKIA" suresi olup her gece dilinizden düşürmemeniz gereken bir duadır. Vakıa suresi zenginlik suresi olup Mutlaka Allah'ın size bir rızık kapısı açtığına şahit olacaksınız. Vakıa suresi rızık bolluğu ve zenginlik için okunan bir suredir. Bu sureyi okumaya devam eden kimselerin dünya ayağına gelir. Vakıa suresi  oldukça uzun bir dua olup bütün dua kitaplarında yer almaktadır. Ama gözünüz korkmasın bir kaç defa okuyunca çok akıcı ve rahat okunduğunu ve en önemlisi güçlü etkisini en kısa sürede göreceğinizden hiç şüpheniz olmasın.    

  Ayrıca yine okuyabileceğiniz ve etkisini göreceğiniz bir kaç dua daha vardır. Onları da  hemen paylaşalım.

  *Allahumme rabbena enzil aleyna maideten mines-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayrur-razigîn

  *Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz

  *Allahümme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fettah ya Allah ya Rezzak ya Allah.

  Hiç bir zaman sıkıntıya düşmemeniz ve duaları kalbinizden dilinizden eksik etmemeniz dileği ile.

  ]]>
  Bebek Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/bebek-duasi.html Mon, 01 Oct 2018 10:31:13 +0000 Bebek Duası: Eşlerin bebek isteme arzuları nedeni ile peygamber efendimiz (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde "Dua etmek iman sahibi olan kişinin silahıdır" duanın gücünün yetmeyeceği ve açamatacağı hiç bir kapı yoktur, hatta kaderi Bebek Duası: Eşlerin bebek isteme arzuları nedeni ile peygamber efendimiz (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde "Dua etmek iman sahibi olan kişinin silahıdır" duanın gücünün yetmeyeceği ve açamatacağı hiç bir kapı yoktur, hatta kaderi bile değiştirir, buyurarak  bu husustaki hassasiyetini açıkça söylemiştir Dua kulun her zaman, her başı sıkıştığı zaman  her kapalı kapıyı açan tek umut kaynağıdır. En olumsuz zamanlarda bile duanın açacağı birçok hayır ve güzellik kapısı vardır. Müminler o kapılara ancak dua ile ulaşabilmektedir. Bu açıdan duayı dilden ve gönülden düşürmemek gerekir. İslam'ın Müminlere cenneti kazandırıp, onları cehennemden kurtaracağını ve  Allah'ın rahmetine kavuşturacağını söylemiştir. İnsanı harekete geçiren en önemli şey güç ve inançtır. Her şeyin hayırlısını dilemelidir. Yüce Allah hakkımızda her şeyin hayırlısını versin. Amin.

  Bebek İsteme Duası: Kur'an-ı Kerimin bu ayetleri, okunduğu zaman, çocuk istemeye  yararlı olur. Lakin Zekeriya Aleyhisselam ve öbür Peygamberler böyle dua etmiştirler. Bir ayet-i kerimede de bildirildiği gibi hayır zannedilen şeyler bazen bizim için şer, şer olanlar da hayır olabilir. Buna rağmen Resulullah efendimiz; "Yalan yemin rahimleri kısır bırakır" buyuruyor. Terkibi, kısırlığa neden olan en büyük sebeplerden birisi kulların günah işlemiş olmalarıdır. Bu konuda Allah günah işleyen herkese aynı cezayı vermez. Kimisine mal vermez, kimisine huzur, kimisine evlat vermez, kimisine dost, kimisinin suçunu da ahirete bırakır. Bu günahlardan af dilemek Allah'a sığınmak lazımdır. Ama bu, kimsenin elinde olan bir şey değildir. Tamamen Allah'ın rızasına kalan şeydir. O'nun takdirine itiraz etmek ise, kimsenin haddi değildir. Allah'ın istediği her şeye gönül rızası ile boyun eğmek ve bize bıraktığı her şeyi kabul etmek şart. Bebek isteme duası ile Allah (c.c.) en iyisini sizin gönlünüze göre versin  İnşallah. 

  Bebek  Duası: "Bismillahirrahmanirrahim" "Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adı ile;

  Evela yezkurul insanu enna halak nahu min kablu ve lem yeku şey'a şey'en.  İz nada rabbehu nidaen hafiyya.   İza kada emren fe innema yekulu lehu kün fe yekun. Kale innema ene resulü rabbiki li ehebe leki gulamen zekiyye. Ma kane lillahi en yettehıze min veledin subhaneh. Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec'alü mey yeşaü akıyma innehu alımün kadir.  

  Manası: Ve insan, daha önce o hiç bir şey değilken, Bizim, onu nasıl yarattığımızı aklına getirmezmi.  O, Rabbine gizli bir şekilde seslenerek dua etmişti. Allah'ın bir erkek çocuk sahibi edinmesi olamaz. O, Sübhan'dır. Bir işin olmasını istediği zaman, o takdirde sadece ona "Ol!" der ve o, anın da olur. Ben sadece sana zeki, temiz ve sağlıklı bir erkek çocuğu bağışlamak için  Allah'ın bir resulüyüm. dedi. Allah isterse onları kız ve erkek olarak ikiz yaratır, dilediğini de, kısır bırakır. Şüphe yoktur ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter. 
  ]]>
  Cin Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/cin-duasi.html Mon, 01 Oct 2018 12:52:14 +0000 Cin Duası: Allahü teala, her şeyi  bir vesile ile yaratır. Bir şeye kavuşmak, onu elde etmek için, bu şeyin yaratılmasına neden olan şeyi yapmakla olur. Her bir şeyin yaratılması için ortak olan manevi sebep, sadaka vermek Cin Duası: Allahü teala, her şeyi  bir vesile ile yaratır. Bir şeye kavuşmak, onu elde etmek için, bu şeyin yaratılmasına neden olan şeyi yapmakla olur. Her bir şeyin yaratılması için ortak olan manevi sebep, sadaka vermek ve 70 kere Estagfirullah min külli ma kerihallah duası okumaktır. Bu iki manevi sebep te, maddi sebepleri bulmaya yardımcı olur. Ruhsal sıkıntıların çoğu, cin ve büyüden meydana gelir. Ruhi hastalıklardan, sara ve cinden korunmak amacıyla, bazı kıymetli kitaplarda bildirilen dualardan bazıları şunlardır:

  Cinden Korunma Duaları:

  • Besmele ile Fatiha suresini okunur.
  • Besmele ile Felak ve Nas sureleri okunur.
  • Bir bardak suya Ayetel kürsi, İhlas, Nas ve Felak surelerini okunur. Kendisine büyü yapılan kimse bu sudan üç yudum içip, kalan su ile gusleder.
  • Sedir ağacından 7 adet yeşil yaprak ezilip su ile karıştırılır. Üzerine Ayetel kürsi, İhlas ve Felak ve Nas suresi okunur. 3 yudum içilir geri kalan ile gusledilir.
  • Üç kere Salavat ve Fatiha, Ayetel kürsi, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri 7’şer kere okunup, hastaya üflenir. Bunlar tekrar okunarak, hasta kişinin yatağına, evin her tarafına, bahçeye üflenir.
  • Fatiha, Ayetel kürsi ve Kafirun, İhlas, Felak ve Nas sureleri 7’şer defa okunup, hastaya üflenirse, nazar, büyü, hayvan sokması ve bütün dertlere iyi gelir. Tuza okunur, suda eritip içirmek ve hayvan ısırılan yere sürmek de iyi olur.
  • Sabah ve akşam 24 defa Estagfirullah denir, sonrasında Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okunur.  Ardından 11 İhlas ve 7 Fatiha ve 33 defa, Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okunur, sevabı Peygamber efendimiz ve Eshabı kiramın, Evliyanın ve sonrasında isimleri okunarak Silsilei aliyyenin büyükleri ruhuna hediye edilir. Daha sonra bunların hürmetine şifa vermesi için Allaha dua edilir. Her gün sabah kşam böyle dua yapılır.
  • Her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okunur. Başında ve bitince yüz kere salavat getirmeli. 
  • Ha Mim, Mümin suresi başından masir’e kadar ve Ayetel kürsi okunur.
  • La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şeyin kadir okunur.
  • Cuma günü seher vaktinde, sağ elinin içine Nisa suresinin 100. Ayeti, vemen yahruc’ dan rahima’ ya kadar olan kısmı yazılır, sonra bunu dili ile yalanıp yutulur.  Bu şekilde 40 yıllık büyü de olsa çözülür.

  Cin Duası Diğer Uygulamaları:

  • İmamı Şarani hazretleri, Kuşluk namazını kılan kimseye, cin musallat olmaz buyurdu.
  • Dua, ilaç gibidir. Allahü teala dilerse tesiri olur. Yani duanın tesirini Allahü tealanın verdiğine inanmalıdır.
  • Cin çağrılmasa da musallat olur. İmamı Rabbani hazretleri, cinden korunmak için, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil-azim okunulmasını bildirirdi.

  ]]>
  Borç Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/borc-duasi.html Tue, 02 Oct 2018 11:08:00 +0000 Borç Duası: Borcu çok olan, borç yükü altında ezilenler için, borçlarını ödeyip, rahatlaması için birkaç dua örneği aşağıda veriliştir.Ebu Said El Hudriden Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle Borç Duası: Borcu çok olan, borç yükü altında ezilenler için, borçlarını ödeyip, rahatlaması için birkaç dua örneği aşağıda veriliştir.

  Ebu Said El Hudriden Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

  "Bir gün, Hz.Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem birmescide geldi ve orada bir de Ebu Umame isminde ensardan bir kişiyi gördü Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurdu Ey Ebu Umameye bu vakit, namaz vakti değildir. Böyle bir zamanda seni burada niçin oturuyor görmekteyim. (bu halin nedir)” dedi. Ebu Umame: 

  Üzerime çöken üzüntü ve borçlar, ya Rasulallah deyince, Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
  Sana bir takım sözler öğreteyim, onları söylediğin zaman, Allah senin üzüntünü giderip, senden borcunu ödesin.  Ben;  öğret ya Rasulallah’ dedim. Peygamber efendimiz o zaman şöyle buyurdu; Sabah ve akşam vakitlerde şunları söyle:

  Borç Duası Okunuşu: "Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli. Ve euzü bike minel cübni vel buhli. Veeuzü bike min ğalebetid deyni vegahrir ricali."

  Bu Borç Duası Manası: Allah'ım kederden ve üzüntüden sana sığınırım. Tembellikten ve acizlikten sana sığınırım. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınıyorum. Düşmanların zafer bulmasından ve borç altına düşmekten, sana sığınırım. Ebu Umame diyor ki, ben bunu yaptım. Allah Teala, üzerimden üzüntü ve kederi giderdi, borcumu bana ödetti.”

  Borç Ödemek İçin Dua: Hazreti Ali'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, borçlu bir köle kendisine gelip şöyle dedi: “Benim azat olma karşılığında ödeyeceğim borç için çaresiz kaldım, bana yardım et dedi.” Bende kedisine:

  “Bana Hazreti peygamberin Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğrettiği duayı sana öğreteyim. Senin üzerinde dağlar kadar borç olsa, Allah o borcu sana ödetir. 

  Bu Duanın Okunuşu: Allahümmekfini bihalalike anharamike veağnini bifadlike ammen sivake.

  Bu Duanın Anlamı: “Allah'ım beni haramına karşı helalin ile yetindir. Senden başkasından fazlınla beni müstağni kıl beni, senden başkasına beni muhtaç etme beni Allahım.”

  Borç Duası: Hasbiyellahu la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azimi.

  Bu Duanın Anlamı: "Sadece Allah bana yeter; Ondan başka bir ilah asla yoktur. Ben yalnızca ona tevekkül ettim; O, büyük Arşın Rabbidir."

  Borçlunun Okuyacağı Dua: Hadisi şeriflerle buyuruldu ki;
  “Bir kim, Vakıa suresini her gece de bir defa okumayı adet haline getirse, ömrü boyunca fakirlik görmez.” “Vakıa zenginlik suresidir. Onu okuyun, kadın ve çocuklarınıza öğretiniz.”
  Bir gün Hz. Ebu Bekir, Rasulullah efendimize; "Ya Rasulallah, saçlarında beyazlıklar var" dedi. Bu söz  üzerine peygamber efendimiz şöyle buyurdu ki: “Saç ve sakalımı Hud, Vakıa, Mürselat sureleri ağarttı.”Hz. Peygamber efendimizin böyle buyurması, bu sureler de, kıyamet hallerini, eski kavimlerin uğradığı felaketleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi nedeniyledir.
  Abdullah bin Mesud gözünü açtı ve Hz. Muhammed aleyhisselam;  buyurdu ki;;

  "Onlara şu surei Vakıa’yı bırakıyorum. Bu sureyi okuyan kimse bir daha asla fakirlik yüzü görmez."

  Borç Duası Okunuşu: Allahümme inni euzü bike minelhemmi ve hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bikeminelcübni vel buhli ve euzü bike min ğalebeddine ve kahrir-ricali

  Borç Duası Anlamı: Ey Yüce Allah'ım. Elem ve şaşkınlık halinde, acizlik ve bezginlik, korkaklık ile cimrilikten, borcun beni alt etmesinden, nefsimi kullanmaya çalışan insanlardan ve kahrından Sana sığınırım.

  ]]>
  Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/sikintidan-kurtulmak-icin-dua.html Tue, 02 Oct 2018 15:12:37 +0000 Sıkıntıdan kurtulmak için dua, sıkıntıdayken yapılacak tek şey her an Allah'ı zikir etmektir. Yaşanılan geçim sıkıntısı, maddi ve ekonomik sorunlar, aile problemleri ve her türlü sıkıntılı durumlarda insanlara yardım e Sıkıntıdan kurtulmak için dua, sıkıntıdayken yapılacak tek şey her an Allah'ı zikir etmektir. Yaşanılan geçim sıkıntısı, maddi ve ekonomik sorunlar, aile problemleri ve her türlü sıkıntılı durumlarda insanlara yardım edecek Allah'tır. Yüce Allah içten edilen tüm duaları kabul eder. Sıkıntılı durumlarda abdest alınıp iki rekat Allah rızası için namaz kılıp içten geldiği gibi Allah'a yalvarma gerekir. Sıkıntıdan kurtulmak için Yasin Süresi okunması, sıkıntılı kişiyi rahatlatarak, sıkıntılardan kurtaracaktır. Sıkıntılı anlarda Ayetel Kürsi okunması gerekir. Sıkıntılı anlarda sadece Allah'ın gücü sayesinde sıkıntılardan kurtularak rahatlatır. 

  Sıkıntıdan kurtulmak için manevi yönden dua okumak,  kişiyi rahatlatarak fayda sağlar. Kur-an'ı Kerim okumak sıkıntılı günlerde kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olarak manevi yönden huzur verir.

  Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua; Lailahe illa ente sübhaneke inni küntü mine'z-zalimin. 

  Anlamı: Allah'ım! Senden başka ilah yoktur, seni her çeşit unsurdan tenzih ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim. Bu duayı sıkıntılı sürelerde okuyan herkes etki görmüş ve rahatlamıştı.

  Sıkıntıdan kurtulmak için,  "La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim" 50 defa söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur. " La havle ve La kuvvete illa billah"  250 defa okunup 100 defa Salevat-ı Şerife okuyan kişi sıkıntıdan kurtulur. Sıkıntıdan kurtulmak için, "La illahe illallah" demek sıkıntıdan kurtarır. Yüce Allah buyurur ki, kim sıkıntılı anlarında, zor zamanında beni anar ve zikir ederse ona şah damarı kadar yakın olurum ve yardım ederim. Zor zamanlarda Allah'ı zikir edip, namaz kılmak huzur verir.

  Sıkıntıdan kurtulmak için okunacak dua; Sıkıntıda imdadıma yetişen, güçlükte desteğim, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle rahata ulaştır, bana yardım eyle! Sıkıntılı günlerde okunacak olan bu dua, kişiyi rahatlatarak sıkıntıdan kurtarır. Kalbine ve içine rahatlık vererek, vesveseden uzaklaştırır.
  ]]>
  Aşk Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/ask-duasi.html Wed, 03 Oct 2018 05:21:55 +0000 Aşk Duası: Bu Aşk duası; Allah'ın güzel isimleri olan esma’ül hüsna ile yapılır. Bu duada okuyacağımız esmalar, sırasıyla şunlardır: Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Samed, Ya Hannan, Ya Me Aşk Duası: Bu Aşk duası; Allah'ın güzel isimleri olan esma’ül hüsna ile yapılır. Bu duada okuyacağımız esmalar, sırasıyla şunlardır:

  Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Samed, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Vedud, Ya Rezzak.

  Bu mübarek esma’ül hüsna’ nın yanında, ayrıca çok önemli olan Kur'an suresi ve ayeti de kendine aşık etme duasının çok önemli bölümleridir.

  Fatiha, İhlas, Felak ve Nas Sureleri ile Kafirun Suresi ve Ayetel Kürsi.

  Her duada olduğu gibi, bu aşk duasında da ilk olarak dua okumaya maddi ve manevi olarak hazırlanmak için abdest alıp, iki rekat namaz kılınır.

  Abdest namaz için farz olup, ayrıca bedensel ve ruhsal temizliği simgeleyen bir uygulamadır. Bu uygulamadan sonra namaz iki rekatta Allah rızası için namaz kılarız. Namazdan sonra eller gökyüzüne açılır ve dua olarak yukarıda yazılı Esmaül hüsna okunur:

  İlk önce her ismi 1'er kez okunup yazılan 10 isim bitirilir. Yani sırasına göre Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil,.. Esmaül hüsna’ dan her birini 1 kere okunduktan sonra, peşinden, 1 kere Fatiha Suresi, 1 kez, İhlas Suresi, 1 dafa Kafirun Suresi', 3'er kere de Felak ve Nas Sureleri okunur.

  Bütün bunlar okunduktan sonra da şu duayı okunur;

  Aşk Duası: La ilahe illellahül melikül hakkul Mübin, La ilahe illellahül hakemül adlül metin, Rabbüna ve rabbü abainel evvelin, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin, La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

  La ilahe illellahü sükran li ni´metih, La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih, Ve sübhanellahi tenzihen li azametih, Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

  Ardından da kendine aşk duasına şu şekilde devam edilmesi gerekir:

  Allah'ın en güzel isimleri olan Esma’ ül hüsna’ sından ve yukarıda yazılı 10 ismin her birini 33’ er defa okuyup, her ismin sonunda da 3 defa Ayetel Kürsi okunur.

  Örneğin, Ya Aziz ismini 33 defa oku, sonra da 3 defa Ayetel Kürsi' yi oku, sonra bu defa Ya Celil esması 33 kez okunup, yine 3 defa Ayetel Kürsi'yi okumak şartıyla her Esma için aynı işlem tekrar edilir.

  Kısaca özetleyecek olursak aşk duası, Allah'ın Esma’ül Hüsna’ sının yoğun biçimde kullanıldığı bir duadır ve bu duanın içerisinde, ebedi bir mucize olan Kur'anı Kerim'den birçok sure ile ayet olduğundan dolayı Allah'ın izniyle çok etkili bir duadır. Tabi ki dua etmeden önce alınan abdest ile kılınan namazın da etkisini göz ardı etmemek ve hesaba katmak gerekir.

  Ancak burada şu garip bilgiyi de yazmadan geçemeyeceğim ki bu aşk duası, bütün şart ve kurallarına riayet edilip, yapıldığı halde, her nasıl bir hikmetse bazı kimseler, bu duadan bekledikleri fayda ve tesiri göremiyorlar.

  Şayet, bu aşk duası ile ilgili uygulamayı yapıp, sonuç alınamadıysa bu durumun çözümü için birkaç öneride bulunacağım:

  Aşk Duası Uyarıları: 

  • Tavsiye; bu aşk duasını en baştan alarak, eksik ve hatasız yapmadığından emin olarak tekrar et.
  • Aşk duasının bu uygulama için etkisini görmediğin takdirde değişik teknikler deneyerek, kendine aşık etmek istediğin kişiyi bağlamak için çalış.
  • Eğer bu aşk duasından fayda sağlanmadıysa belki de böylesi senin için daha hayırlıdır. Bu sevdadan vazgeçip, Yüce Allah’ın senin için ne takdir buyurduysa bu takdirine uyman gerekir. Dua etmene devam ederek, sabırla önüne çıkacak kısmetini beklemelisin.

  ]]>
  Kendine Aşık Etme Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kendine-asik-etme-duasi.html Wed, 03 Oct 2018 07:39:20 +0000 Kendine Aşık Etme Duası: Bu dua Esma’ül Hüsna ile yapılır. Bu duada okuyacağımız esmalar, sırasına göre şunlardır: Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Samed, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Vedud, Ya Rezzak. Bu g Kendine Aşık Etme Duası: Bu dua Esma’ül Hüsna ile yapılır. Bu duada okuyacağımız esmalar, sırasına göre şunlardır: Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Samed, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Vedud, Ya Rezzak. Bu güzel isimlerden ayrı olarak çok önemli olan Kur'an dan bazı sure ve ayetlerde bu kendine aşık etme duasının yanında okunacaktır. Bu sure ve ayetler; Fatiha, İhlas, Felak ve Nas Sureleri ile Kafirun Suresi ve Ayetel Kürsi’ dir.

  Her duada olduğu gibi, bu kendine aşık etme duasında da ilk olarak maddi ve manevi olarak hazırlanmak için abdest alıp, iki rekat namaz kılınır.

  Abdest alıp, namaz kıldıktan sonra eller gökyüzüne açılır ve dua olarak yukarıda yazılı Esmaül hüsna okunur. İlk olarak her ismi 1'er kez okunup bu 10 isim bitirilir. Yani sıraya göre; Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cemil,.. Hüsna’dan her birini bir kere okuduktan sonra, arkasından 1 kere Fatiha Suresi, 1 kez, İhlas Suresi, 1 defa Kafirun Suresi', 3'er kere de Felak ve Nas Sureleri okunacaktır.

  Kendine Aşık Etme Duası: yukarıdaki okumalardan sonra şu dua okunur: La ilahe illellahül melikül hakkul Mübin, La ilahe illellahül hakemül adlül metin, Rabbüna ve rabbü abainel evvelin, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin, La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. La ilahe illellahü sükran li ni´metih, La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih, Ve sübhanellahi tenzihen li azametih, Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

  Buradan sonra kendine aşk etme duasına şu şekilde devam edilir. Yukarıda yazılı Esmaül hüsna’nın her biri 33’ er defa okuyup, her ismin sonunda da 3 defa Ayetel Kürsi okunur. Mesela; Ya Aziz ismini 33 defa oku, sonra da 3 defa Ayetel Kürsi' yi oku, sonra bu defa Ya Celil Esması 33 kez okunup, yine 3 defa Ayetel Kürsi' yi okumak şartıyla her esma için aynı işlem tekrar edilir. Kısaca; kendine aşk etme duasına, Allah'ın Esmaül Hüsna’nın yoğun olarak kullanılması nedeniyle, bu duanın içerisinde, ebedi bir mucize olan Kur'anı Kerim'den birçok sure ile ayet olmasından dolayı, Allah'ın izni keremiyle çok etkili bir duadır. Tabi ki dua etmeden önce, alınan abdest ve kılınan namazın da etkisini göz ardı etmemek, hesaba katmak gerekir.

  Şayet bu kendine aşk etme duasına fayda sağlanmazsa, belki de böylesi daha hayırlı olabilir. Bu nedenle, bu sevdadan vazgeçip, Yüce Allah’ın senin için ne takdir buyurduysa, bu takdire rıza gösterip, boyun eğerek, dua etmeye devam edip, sabırla önüne çıkacak kısmetini bekle.

  ]]>
  Kısmet Açan Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/kismet-acan-dua.html Wed, 03 Oct 2018 15:34:10 +0000 Kısmet Açan Dua: Bekar kız ve erkeklerin hayırlı bir evlilik yapmak istemelerinde, kısmetin açılması, hayırlı bir kısmet istendiği, kısmeti bağlı olanların okuduğu dualardır. Hiç Kimsenin aklına kısmetsiz olduğu ge Kısmet Açan Dua: Bekar kız ve erkeklerin hayırlı bir evlilik yapmak istemelerinde, kısmetin açılması, hayırlı bir kısmet istendiği, kısmeti bağlı olanların okuduğu dualardır. Hiç Kimsenin aklına kısmetsiz olduğu gelmesin, Allah'tan bu konuda yardım istesin. Samimi ve içten yapılan duaları, Yüce Allah izni keremiyle kabul eder. "Rabbi inni lime enzelte ileyhi min hayrin fakiru" bu duanın anlamı; "ey Rab bana vereceğin her hayırlı şey için sana muhtacım." Allahü Teala kendisinden istenecek hayırlı kısmetler için okunması gereken bir duadır. Gün içerisinde, elinizden geldiği kadar okuması gerekir.

  Kısmet Açan Dua: Evlenemeyen kişilerin, Taha suresinin 131. ile 132. ayetlerini safran, misk ve gülsuyu karışımı ile yapılan mürekkeple bir kağıda yazmalı ve kısmetinin açılmasını istediği kişilerin, koluna asılır. Böylece biiznillah kısmeti açılır. 

  Kısmeti açacak dua: Evlenemeyen bir kişi Furkan suresi 74. ayeti okumalı. Allah'ın izniyle faydalanr. "Vellezine yekulune Rabbena heblena minezvacina va zürriyyatina kurrate ayüniv vecalna lil müttekiyne imama." Meal: "Ve onlar, Allah' ımız, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlığı ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, dediler."

  Kısmeti Açma Duası: Mevladan hayırlı eş isteyen bu duayı okusun. Bu duayı her gün sabah namazın ardından yetmiş kez okuyan kişi, hayırlı bir eşle evlenir. 

  "Bismillahirrahmanirrahim Allahu lailahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu lailahe illa hüves semiul basir. Allahu lailaheilla hüvel vahidul ehadun. Allahu lailaheilla hüvel rahmanirrahiym. Allahu lailaheilla hüvel ferdussamed.  Allahu lailaheilla hüvel zahirul batınınu. Allahu lailaheilla hüvel vahidul ehadussamed.Allahu lailaheilla hüvel fettahul aliym.  Allahula ilaheilla hüvel kariybul musavvir.Allahu lailaheilla hüvel mennanul hannanu.  Allahu lailaheilla hüvel rafiul aliym. Allahu lailaheilla hüvel hakiymul keriym. Allahu lailaheilla hüvel melikül kuddus. Allahu lailaheilla hüvel hakkul mubiyn. Allahu lailaheilla hüvel aziyzul aliym. Allahu lailaheilla hüvel ehadus samed.Allahu lailahe illahüvel baisul varisu.Allahu lailaheilla hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbilalemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn”.   

  Kapalı Kısmeti Açma Duası: kısmeti kapalı olan, İnsan suresi’nin baştan iki ayetini 313 kez okuyup, ayet sonuna geldiği zaman semian" kelimesini 7 kere tekrar eder.  Bu duanın başında bir defa besmele okunur.

  "Hel eta alelinsani hınüm mined dehri lemyekun şey' en mezkura. İnna halaknel' insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece alnahu semiyan, semiyan, semiyan, semiyan, semiyan, semiyan, semiyan, basıyra."

  Kısmet Açan Dua: Kısmetim bağlı diyen kızlar, aşağıdaki ayeti bir tabağa yazıp, bir kadının sütü ile yazıyı bozarak, bunu kızın yüzüne sürmesi gerekir. Allah'ın izniyle tez vakit içerisinde evlenir.

  “Bismillahirrahmanirrahim Vemen evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi babatüm bihi vezalike hüvel fevzül azim. Velevla iz dehalte cenneteke külte maşaallahü lakuvvete illabillahiin tereni ene ekalle minke malen vevelada. Vela havle vela kuvvete illa billahi aliyyül azim. YaHannanü YaHannanü YaHannanü YaAllahü YaAllahü YaAllahü YaRahmanü YaRahmanü YaRahmanü YaRahimu YaRahimu YaRahimu YaVedüdü YaVedüdü YaVedüdü YaŞekürü YaŞekürü YaŞekürü YaAllahü Birahmetike ya erhamer rahimin.”

  Kısmet Açan Başka Bir  Dua: Sabah vakti ezanından önce, abdest alıp, sabah namazı kılınır. Namazdan sonra 41 kere "Ayetel Kürsi" okuyup, niyet edin. Güneş doğana kadar uyunmayacak, ezan sonrası, kapıyı veya pencereyi açıp, evin içerisine kısmetlerin gelmesine yardımcı olun. Bu uygulamayı yapanların, Allah'ın izniyle tüm konularda kısmetleri açılır.

  ]]>
  Namazdan Sonra Okunacak Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/namazdan-sonra-okunacak-dua.html Wed, 03 Oct 2018 20:33:09 +0000 Namazdan sonra Okunacak Dua; Namaz Rabb'imizin biz Müslümanlara verdiği en büyük nimettir. Zira orada temizlenir, arınır, kulluk vazifemizi yapmış olur ve Rabb'imizi tesbih etmiş oluruz. bu güzel ibadeti yerine getirdikten sonra her Namazdan sonra Okunacak Dua; Namaz Rabb'imizin biz Müslümanlara verdiği en büyük nimettir. Zira orada temizlenir, arınır, kulluk vazifemizi yapmış olur ve Rabb'imizi tesbih etmiş oluruz. bu güzel ibadeti yerine getirdikten sonra her hangi bir müşkülümüzü dile getirip Rabb 'imizden yardım dileyim. Zira Rabb 'imiz "Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir."(Bakara Suresi, 153) buyurmuştur. Rivayetlerde gelen Hadis-i Şeriflerden derlediğimiz dualar ise şunlardır

  Günlük Olarak Namazdan Sonra Okunacak Dualar
  Namazdan Sonra Okunacak Dua
  Farz namazlarda selam verdikten sonra "Allahümme entes-selamü ve minkes-selamü tebarekte ya zelcelali vel ikram.“(Manası: Ey Allah'ım, sen selam isminin sahibisin. Selamet de ancak sendedir. Ey Celal ve ikram sahibi Allahım, sen mübarek ve mukaddessin.) denir

  Sünnet namazlara selam verdikten sonra ;"Sübhanellahi vel hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.“(Manası: Allah'ın şanı ne yücedir. Hamd, ancak O"nadır. O"ndan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Yüce ve büyük olan Allah"dan başka hiçbir güç ve kuvvet kaynağı yoktur.) denir.

  Farz namazlardan sonra bu istiğfarın üç kez okunması güzel görülmüştür.estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh: Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim’ diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır.” 
  Bu istigğar duası hakkında İbni Mesud Radıyallahu anh' dan rivayet edilmiştir ki; Her kim bu duayı okursa savaştan kaçmış bile olsa, affedilir.(Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)

  Sonra Ayetel Kursi Okunur ve 

  Ebu Hureyre (r.a.) rivayet edilğine göre Rasulullah (s.a.v)  şöyle buyurdu. Her kim namazın arkasında 33 kez SubhanAllah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez Allah'u Ekber der. sonrasın da ise
   "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir.“(Manası: Allah'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız O vardır. O"nun ortağı ve dengi de yoktur. Mülk O'na aittir. Hamd O'na mahsustur. O herşeye hakkıyla kadirdir.) diyerek 100. sayıyı tamamlar sa günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa affedilir. (müslim) 

  Ebu Zer (r.a.) rivayet edilmiştirki; Rasulullah (s.a.v.) öyle buyurmuştur. Herkim sabah namazından sonra hiç konuşmadan iki ayağını bükerek Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke lehü Lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi yoktur.Mülk O'nundur. Ve hamd O'nadır.Diriltir ve öldürü ve O herşeye müktedirdir. Derse ona on sevap yazılır ve ondan on günah silinir.Son derece yükseltilir ve o gün tüm nahoş şeylerden emin olur. Şeytandan korunur. Allah' a ortak koşmaktan başka hiç bir günah ona kavuşmaz.( Çünkü Allah şirkten başka günahları dilediğinde af eder. şirki ise tövbe ve istiiğfar ile bağışlanır. ( Tirmizi)

  Müslim bin El-Haris et-Temimi'den (r.a.)rivayet edilmiştir ki; O Allah Rasulu (s.a.v.) kulağıma fısıldayarak bana şöyle dedi. Akşam namazını bitirdiğinde şu duayı yedi kez oku. Allahümme ecirni minen-nar. Allah' ım beni cehennem azabından koru.Zira o gece ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacip olur. sabah namazını kılıp okurda o gün ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacip olur. ( Ebu Davud, Nesai)

  Kişi kendine özel duasını yapar.

  Vakit Namazlarından sonra Okunacak Dualar;
  Sabah Namazın da; Haşr Süresi son üç ayet. (La yestevi) Bakara süresinin son iki ayeti (A]]> Muhabbet Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/muhabbet-duasi.html Thu, 04 Oct 2018 08:21:52 +0000 Muhabbet duası, muhabbet isteyenler Allah'a sığınarak, isteğini dile getirmelidir. Dua ile Allah'a yalvarmak elbet sizler için en uygun hayırlı şekilde karşılık bulacaktır. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki muhabbetin istediğiniz Muhabbet duası, muhabbet isteyenler Allah'a sığınarak, isteğini dile getirmelidir. Dua ile Allah'a yalvarmak elbet sizler için en uygun hayırlı şekilde karşılık bulacaktır. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki muhabbetin istediğiniz şekilde olması için okuyabileceğiniz etkili dualar bulunmaktadır. Güne sabah namazından sonra 313 kez okuyacağınız, "İnnehu li-hubbil Hayri leşedid Ya Erhamerrahimin." ile başlayın. Bu duayla sevdiğinizin kalbi yumuşar, aranızdaki muhabbet artar. Allah'tan her türlü zorluğunuz için dua ile yardım dileyin. Sizi geri çevirmeyecek, hakkınızda hayırlı olanı er geç verecektir.

  Okuyabileceğiniz muhabbet duaları

  Aşağıdaki denenmiş duayı okuyarak, üzerinde taşıyan kişiler, istedikleri kişiyle sıkı bir muhabbetle bağlanır.
  Muhabbet Duası

  "Bismillahirrahmanirrahim
  Ya Rabbi (3 kez) Ya Hay (3 kez) Ya Kayyum (3 kez) Ya zel calali vel ikram es'elüke bismikel azim en terzukni rızken helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdülillahi rabbil alemin."

  Muhabbet duası olarak okuyabileceğiniz bir başka dua ise,

  "Bismillahirrahmanirrahim
  Ve in yuridu en yahdeuke fe inne hasbekallah hasbekallahu huvellezi eyyedeke bi nasrihi ve bil muminin mu'minine ve ellefe beyne kulubihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehum innehu hakim hakimun."

  Meali; " Seni aldatmak isterlerse bil ki sana yetecek olan Allah'tır. Seni kendi yardımıyla, müminlerle destekleyen, onların kalplerini uzlaştıran O'dur. Sen yeryüzündeki her şeyi harcasaydın, onların kalplerini sen uzlaştıramazdın. Ancak Allah onların arasını uzlaştırandır. Hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibi, hüküm, hikmet sahibi olandır."

  Muhabbet elde etmek için aşağıdaki dua 41 defa okunmalıdır.

  "Bismillahirrahmanirrahim
  Ve alkaytü aleyke mehabbeten minni."

  Bu duayı da sevdiğinizle, yakınınızla muhabbet istediğinizde okuyabilirsiniz.

  "Bismillahrrahmanirrahim
  Vemin ayatihi en halaka lekum min enfusikum azvacen li teskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeh Rahmeten İnne Fi zalike le ayatin li kavmin yetefekkerun Yetefekerune."

  Meali; " Kendileri siz huzur bulmanız için sizin türden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi O'nun varlığının, kudretinin bir delilidir. Şüphesiz bunda bile düşündüren ibretler bulunmaktadır."
  ]]>
  Sevgi Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/sevgi-duasi.html Thu, 04 Oct 2018 19:26:58 +0000 Sevgi duası, yakınlarınızın, sezvdiğinizin sevgisini kazanabilmek, onu etkilemek için okunmalıdır. Dualar samimiyetle, gönülden, içten okunduğunda Allah katında kabul edilir. Her türlü sıkıntıda, darda, zorlukta Allah'a sı Sevgi duası, yakınlarınızın, sezvdiğinizin sevgisini kazanabilmek, onu etkilemek için okunmalıdır. Dualar samimiyetle, gönülden, içten okunduğunda Allah katında kabul edilir. Her türlü sıkıntıda, darda, zorlukta Allah'a sığınmak dua yolu ile olmalıdır. Dileklerimizin olması için bu şekilde Allah'tan yardım istemeliyiz. O hakkımızda en hayırlı olanı bizlere verecektir. Ancak dualarımızın sonuçları için sabırsız olmamalı, aynı samimiyetle beklemeliyiz.

  Sevgi duası olarak okuyabileceğiniz dualar

  Aşağıdaki beyti her gün okuyarak, dostlarınızın sevgisini kazanabilirsiniz. Sizi hayrete düşürecek gaip kapıları açılacaktır.

  "Efizli minel envariğ feyzete müşrikin aleyye ve ehyi meyte kalbi bi taytağat."
  Sevgi Duası

  İstediğiniz, sevdiğiniz kişilerin sevgisini kazanmak isterseniz, önce abdest almalı ve 2 rekat namaz kılın. Onun fotoğrafına bakarak 30 kez Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize salat getirerek, 170 kez Kuran'ı Kerim 93. suresi Duha suresini okuyun.

  2 rekat namaz kılarak aşağıdaki duayı okuyun. Ardından 5000 defa "Ya Vedud" esmasını okuyarak, istediğiniz kişinin sevgisini kazanmayı dileyin.

  "Ya Kadiru Ya Allah Ya Rahmanu Ya Allah Ya Rahşmu Ya Allah Ya Kerimu Ya Allah."

  İstediğiniz bir kişinin sevgisini kazanmayı istiyorsanız, aşağıdaki terkibi uygulayabilirsiniz. Allah'ın izniyle dualarınız kabul olacaktır.

  7 kez Besmele çekilmeli
  7 kez "Estağfurullah aman Yarabbi min külli zenbin tövbe yarabbi." (Tüm günahlarımdan Allah'a tövbe ederim, Ondan af dilerim.)
  7 kez "Ya akremeleremi ekrimna." (Ey ikram sahibi olan bize en büyüğünü ikram etmeni diliyorum.)
  7 kez "Estağfurullah min külli zenbin tübne illallah zahir ve batın." (Tüm gizli ve açık olan günahlardan tövbe eder, Yüce Rabbimden af dilerim.)
  1 kez "Hasbi Rabbi cellallah mafi galgi gayrullah nur Muhammad sallad la ilahe illallah." (Yüce Rabbim bana yete, benim gönlümde başkasına yer yok, Muhammed Mustafa'ya selam olsun.) denmeli ve niyet etmelidir.
  6 kez Ayetl Kürsi okunmalıdır
  "Allahümme ahrik ve heyyic eclip ve eczip kalbi ve akli ve ruhi ve cemi a'zai ve cevarihi." okunarak sevgisini kazanmayı istediğiniz kişinin adını söyleyin, "ala hubbi ve aşkı ve muhabbeti ve meveddeti." yine kişinin adı söylenmeli, "bil muhabbetil kaviyyeti veş şehiydeti mi gayri mühletin bila gayri mühletin bila ihtiyarin bil aceli ves sur'ati."
  1 kez Ayetel Kürsi okunup, toplamı 7 kez olmalı.
  7 kez "Ve la yeuduhu hifzuhuma ve hüvel aliyyül azim." denilmelidir. Allah'a hamd edip, şükür secdesi yapın. Dua edin dualarınızı kabul edeyim diye buyuran Yüce Rabbimiz, sizin de duanızı kabul eylesin.
  ]]>
  Kün Feyekün Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kun-feyekun-duasi.html Fri, 05 Oct 2018 05:05:37 +0000 Kün Feyekün duası, her türlü meşru isteğiniz için okuyabileceğiniz bir duadır. Allah-u Teala yaratmak istediği bir şeye, kün feyekün yani var ol diye buyururmuş, o şey hemen var olurmuş. Kuran-ı Kerim'de içinde "kün feyekü Kün Feyekün duası, her türlü meşru isteğiniz için okuyabileceğiniz bir duadır. Allah-u Teala yaratmak istediği bir şeye, kün feyekün yani var ol diye buyururmuş, o şey hemen var olurmuş. Kuran-ı Kerim'de içinde "kün feyekün" bulunan tüm ayetler, duanın içinde bulunduğundan bu dua içtenlikle, samimiyetle okunduğunda, en kısa sürede Allah'ın izniyle dilekleri kabul olacaktır. Duayı okuyan herkes için Allah-u Teala "Ol" emriyle kendi isteğine yöneldiğine inanması durumunda duanın etkisi de daha hızlı olmaktadır. Buna inanan herkesin isteklerinin yerine geldiği söylenmektedir.

  Kün Feyekün Duası
  Kün Feyekün duası ile ilgili bir hadisi şerifte;

  "Huz minel kur'eni ma şi'te lima şi'te" Meali; "Kuran'dan arzu ettiğin şeyi, arzu ettiğin niyete al." Buyurulmuştur. Bu duayı okuyan Allah-u Teala'nın yaratmayı istediği bir şeye "Ol" emriyle kendi isteğine yöneldiğine inanması durumunda dua daha fazla tesirli olur. Allah'tan istediklerinizi güvenerek, tereddüt etmeden istemelisiniz. İçinizde korku olmamalıdır. Güveninizi ve inancınızı kaybetmeyin. O'nun gücü her şeye yeter!

  Kün Feyekün duası uzun bir duadır. Bu duayı Arapça olarak doğru yerden okuyabilirsiniz. Bu faziletli duayı tüm samimiyetinizle okuyun. Kün Feyekün duasını okurken isteğinizi, sıkıntınızı içinizden 3-5-7 kez söyleyerek Allah'tan isteyin. Allah herkesin duasını kabul eylesin. Amin.
  ]]>
  Kurban Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kurban-duasi.html Fri, 05 Oct 2018 23:16:45 +0000 Kurban duası, kurban kesildiğinde usulüne uygun olması için okunur. Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmeden kıbleye doğru yatırılması gerekir. Hayvan kesilirken, bu kurban olsa da, olmasa da besmele çekilmesi uygundur. Hayvan kes Kurban duası, kurban kesildiğinde usulüne uygun olması için okunur. Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmeden kıbleye doğru yatırılması gerekir. Hayvan kesilirken, bu kurban olsa da, olmasa da besmele çekilmesi uygundur. Hayvan kesilirken besmele bilerek terk edilirse, hayvanın eti yenmez. Sadece bilmeden, kasıt olmadan besmele çekilmezse, hayvanın eti yenebilir.

  Kurban duası nasıl okunur

  Kurban keserken 3 defa "Bismillahi Allahu ekber" denir. Ardından aşağıdaki ayetler okunur;

  "İnni veccehtu vechiye lillezi fetara's semavati vel ard hanifen vema ene minel müşriken."

  "Bismillahi Allahu ekber
  Allahümme haza minke ve ileyke ve tekabbel minni inni vecehtü vechiye lillezi fetares semavati vel erda hanifen ve ma ene minel müşrikin inne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin La şerike lehu ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslümin Allahmümme tekabbel minni kema tekabbelte min İbrahime halilike ve bi Muhammedin aleyhissalatu ve's selam." denilerek, ardından tekbir getirilir.

  "Allhü ekber Allahu ekber
  La ilahe illallahu vallahü ekber
  Allahu ekber ve lillahi hamd." denilir ve "Bismillahi Allahu ekber" diyerek kurban kesilir.

  Kurban Duası
  Kurban kesildikten sonra iki rekat şükür namazı kılınır. Böylece Allah'a hamd ve şükredilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "kurbanı kesince iki rekat namaz kılın, ardından Allah'a olan dileklerinizi isteyin." diye buyurmuştur. Bu yüzden namazı kılınca ayetten alınanlar ile dua ederek, namazdan kalkabilirsiniz.

  "İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbil alemin."

  Meali; " Hiç şüphesiz namazım, kurbanım, dirilmem ve ölümümde ortağı olmayan, alemlerin Rabbi Allah'ındır."
  ]]>
  Korku Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/korku-duasi.html Sat, 06 Oct 2018 01:25:50 +0000 Korku duası, beladan, korkudan dolayı Allah'a sığınmak isteyenler tarafından okunmalıdır. Korkuları olmadan huzurlu yaşamak isteyenler, gönülden samimiyetle bu duaları okumalıdır. Bazı kişiler korktuklarını gözünde büyüt Korku duası, beladan, korkudan dolayı Allah'a sığınmak isteyenler tarafından okunmalıdır. Korkuları olmadan huzurlu yaşamak isteyenler, gönülden samimiyetle bu duaları okumalıdır. Bazı kişiler korktuklarını gözünde büyütür, bazı kişilerde hiç olmadık zamanda, yerde korkularıyla baş başa kalmaktan çekinirler. Issız yerde olmaktan, hayali yaratıklardan, karanlıktan, yalnız kalmaktan, sevdiklerinden ayrı olmaktan korkarlar. Tüm bunlar için korku duası okuyarak, Allah'tan yardım isteyebilirsiniz.

  Korku duaları

  Bu dua korkuları olanlar tarafından okunmalı, üzerinde taşınmalıdır. Tüm korkulardan kurtulmaya yararlı olacaktır, İnşallah.

  "Euzü bi kelimatillahi't tammeti min gadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve euzü bike rabbi en yahdurun."

  Meali; " Allah'ın gazabı ve cezasından, Onun kullarının şerrinden ve şeytan çarpmasından Allah'ın sözleriyle sığınırım. Bunların bana gelmemesi için Rabbime sığınırım."

  Bu dua okunduğunda, okuyan yerinden kalkıncaya kadar korkularından emin olur. Bulunduğu yerde kendine herhangi bir zarar gelmez.

  "Euzü bikelimatillahittammati min şerri ma haleka."

  Korku duası olarak, aşağıdaki duayı besmele ile birlikte 3 defa okuyabilirsiniz. Sabah 3 defa okunursa akşama kadar, akşam 3 defa okunursa sabah oluncaya kadar tüm korkulardan, kötülüklerden korunmuş olursunuz.

  "Bismillahillezi la yedurru ma asmihi şeyün fil erdı ve la fissemai ve hüves semi ül alim."

  Kureyş suresi gece ve gündüz 11 defa okunursa, korkularınıza iyi gelecektir.

  Tüm korkularınız için sürekli olarak okuyabileceğiniz; "Hasbiyallahü ve ni'mel vekil."

  Issız yerde olmaktan korkan kişilerde; "Ey Allah'ın tüm kulları bana yardımınızı esirgemeyin, yardım edin." diye 3 defa söylemelidir.

  Korkularınızdan amin olmak için, Taha suresi 37. ve 39. ayetine kadar olan kısmı okuyun, bunu üzerinizde taşıyın.

  Korku Duası
  Yine korkulardan kurtulmak için, 500 defa "La havle vela illa billahil aliyyilazim." okunur, bunun başında ve sonunda 100 kez salavat getirilir.

  Korku duası olarak önce 178 kez Ayetel Kürsi okunmalıdır. Daha sonra aşağıdaki dua okunmalı. Duayı 625 kez yazarak üstünde taşıyanlara Allah cesaret vererek, her türlü şeyden emin olmasını sağlar. Kötülüğe uğramaz.

  "Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme aminün min külli şey'in minke amini mimna ehafü ve ahzeru inneke ala külli şey'in kadir. Ya settaru stürni! Ya settari stürni! bi setrikellezi seterte bihi ala zalike fela aynğn terake vela yedün tesılü ileyke ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme bi rahmetike Ya Erhamerrahimin."

  Meali; " Ya Rabbi, Sen tüm şeylerden emin ve salimsin. Bütün her şey Senden korkar. Bu nedenle beni de korktuğum şeyden emin ve salim eyle. Sen her şeye kadir olansın. Ey settar Allah'ım Sen beni setret! Onun görünmesini nasıl engelliyorsan, beni de o engelinle ört. Sana eller ulaşamaz, gözlerde seni görmez. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ashabının üzerine rahmetini yağdır. Ey bütün rahmetlerin en merhametlisi Allah'ım!."
  ]]>
  Hastaya Okunacak Dua https://www.sifaduasi.gen.tr/hastaya-okunacak-dua.html Sat, 06 Oct 2018 14:09:20 +0000 Hastaya okunacak dua, hastalarınıza tıbbi tedavisi devam ederken okuyabileceğiniz dualar bulunmaktadır. Bu dualarla Allah'tan kendisine şifa vermesini dileyebilirsiniz. Hastalıklardan kurtulmaları için, eski sağlıklı zamanlarına d Hastaya okunacak dua, hastalarınıza tıbbi tedavisi devam ederken okuyabileceğiniz dualar bulunmaktadır. Bu dualarla Allah'tan kendisine şifa vermesini dileyebilirsiniz. Hastalıklardan kurtulmaları için, eski sağlıklı zamanlarına dönmeleri için, gönülden yapılan dualar Allah tarafından kabul görecektir.

  Hastaya okunacak dualar

  "Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin ve min şerri külli zi ayn."

  Meali; " Allah'ın adıyla, Allah sana tüm hastalıkların için şifa versin. Hasettiğinde hasetçilerin ve tüm nazrı değmiş, değecek olan kişilerin şerrinden seni korusun."

  Hastanız için okuyabileceğiniz başka bir dua ise;

  "Bismillah erkike min külli şey in yü zike ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin, Allah-u yeşfike bismillahi arkike."

  Meali; " Allah'ın adıyla tüm seni rahatsız edecek, eden her türlü şeyden, tüm kötü nefislerden, kem gözlerden, senin için korunma diliyorum. Allah sana hikmetiyle şifa versin. Allah'ın adıyla sana koruma diliyorum."

  Hastaya Okunacak Dua
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hastalar için endisi de dua ederdi. Bu dua Aişe (r.a.) den rivayet edildiğine göre; Peygamberimiz (s.a.v.) kendilerine getirilen hastalar için dua edermiş. Bu şekilde dua etmek isterseniz;

  " Ezhib'l be se Rabbin nasi esfi ve enfes safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama."

  Meali; " Bu hastalığı giderecek ey insanların Rabbi! hastaya şifa ver, zira Sen şifa vericisin. Senin verdiğin şifadan başka bir şifa yoktur. Sen öyle bir şifa ver ki, geride hiç hastalık bırakmasın."


  ]]>
  Kısmet Açma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kismet-acma-duasi.html Sun, 07 Oct 2018 12:26:47 +0000 Kısmet açma duası, Allah'ın takdirine göre kabul görebilen dualar arasındadır. Kulunun menfaatine göre, hakkında hayırlı olacaksa, bu duayı okuyanlara hayırlı bir kısmet çıkacaktır. Namazın ardından ellerinizi açarak, "Al Kısmet açma duası, Allah'ın takdirine göre kabul görebilen dualar arasındadır. Kulunun menfaatine göre, hakkında hayırlı olacaksa, bu duayı okuyanlara hayırlı bir kısmet çıkacaktır. Namazın ardından ellerinizi açarak, "Allah'ım kısmetimin açılması için dua aradığımı Sen benden iyi bilirsin. Sen bana benden daha yakın, hatta şah damarımdan bile yakın olduğunu söylersin. Benim de kısmetimi aç, bana hayırlı bir eş nasip eyle! Sen dua edilenler arasında en hayırlı olansın." Bu şekilde dua edilmesi, içten yakarmada Arş-ı Ala bile titrermiş! 

  Kısmet açma duasını okuyan, zorda kaldığında ellerini açarak dua eder. Bu durumda Allah zorda kalanların duasını geri çevirmez. Evlenmek isteyen, çeşitli nedenlerle evlenemeyen kişiler bu şekilde Rabbine sığınabilir. Kısmet kapalılığı büyü, nazar gibi etkenlerden olan kişiler, Ayetel Kürsi duasını bir kağıda yazarak, üzerinde taşısın. Bunun çok faydasını görürler.

  Kısmet açma duası için öncelikle niyet edilmesi gerekir. Bunun için;

  "Ya Rabbim, kısmetimde herhangi bir sebeple kapalılık varsa, ben bunlardan kurtulmak için niyet ediyorum. Kaderimin, şansımın önünde bulunan tüm engeller ortadan kalksın. Kaderim, talihim, tüm kısmetim bana hayırlı olabilecek şekilde açılsın. Allah'ım ben Senin kapına geldim, bunu Senden istiyorum. Kısmetimin, kaderimin kapılarını açabilecek olan Sensin! Kuran'ı Kerim hürmetine, kelamın olan ayet-i kerimeler, sureler hürmetine benim kısmetimin açılmasına izin ver, Ya Rabbim, Amin."

  Kısmet Açma Duası
  Daha sonra okunacak kısmet açma duası ise;

  "Bismillahirrahmanirrahim
  Lillezine ahsenul husna ve ziyadeh ve la yerheku vucuhehum katerun ve la zilleh ulaike ulaike ashabul cehheh hum fiha halidun."

  Meali; " Onlar için Allah'ın Zatına ulamak, ziyadesiyle vardır. Onların yüünü keder kaplamaz, bir zillet, hakirlik, küçük düşme bulunmaz. Onlar orada sürekli olarak kalanlardır."

  "Bismillahirrahmanirrahim
  Ve ezin fin naşi bil hacci ye tuke ricalen ve ala külli damirin ye tine min külli fecin amik."

  Bu (Hac suresi 27. ayet) duanın okunması da bereketi, rızkı, kısmeti açar. Duanın devamlı okunması gerekir. Bu şekilde niyeti yapılan işler kolaylaşır, evlilik konusundaki manevi engeller ortadan kalkar. Allah herkes için hayırlı kısmetler nasip etsin, İnşallah.
  ]]>
  Tesbih Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/tesbih-duasi.html Mon, 08 Oct 2018 05:21:07 +0000 Tesbih Duası, Tesbih Allah'u Teala' yı noksan sıfatlardan münezzeh etmek ve O'nu yüceltmek demektir. Biz kullar olarak gün boyu Rabb' imiz anmak ve O'nun şanını yüceltmek zorundayız. Nitekim Rabb'imiz Ali İmran 191. ayeti kerimesi Tesbih Duası, Tesbih Allah'u Teala' yı noksan sıfatlardan münezzeh etmek ve O'nu yüceltmek demektir. Biz kullar olarak gün boyu Rabb' imiz anmak ve O'nun şanını yüceltmek zorundayız. Nitekim Rabb'imiz Ali İmran 191. ayeti kerimesinde "Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! derler." buyurmuştur. Yine Taha Süresi 130. ayeti kerimesin de "Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce, Rabb' ına hamd ederek tesbih et. Bu ayeti Kerimede de anlaşılacağı üzere Rabb'imizi her an anmalıyız.

  Hadis-i şerifler' de öğretilen tesbih duaları

  Ebu Hureyre Radıyallahu Anhdan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu. " Kim ki sabahladığı ve gecelediği zaman şu tesbihi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile kimse gelemez. Ancak onun gibi söyleyen yada ondan daha fazla söyleyen gelir. Subhanellahi ve bihamdihi ( Allah' a hamd  eder olduğum halde O'nu noksanlıklardan tenzih ederim)Ebu Davud'un rivayetinde ise "Subhanellahi'l-azimi ve bihamdihi" ( yüce Allah' a hamd ederek Onu noksanlıklardan tenzih ederim) şeklinde geçer. ( Müslim, Ebu Davud, Buhari)

  Ebu Hureyre Radıyallahu Anhdan rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir sıddık (r.a.) dedi ki; Ya Rasulullah sabah ve akşam olduğunda okuyacağım bir takım sözler (tesbihler) bana emret. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurduki sabahladığın. gecelediğin ve yatağına girdiğin zaman şöyle de.Allahümme fatırıssemavati ve'l-arzı, alime'l- gaybi ve'ş-şehadeti, rabbe külli şey'in ve melikehu. Eşhedü enla ilahe illa ente. Euzü bike min şerri  nefsi ve şerri'ş-şeytani ve şirkihi.  Ey gökleri ve arzı Yaratan, gaybı ve hazırı bilen, her şeyin Rabbi ve maliki olan yüce Allah' ım. Şahitlik ederim ki Senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden Sana sığınırım.

  Tesbih Duası

  Enes (r.a.) sağlam bir rivayetle Rasulullah  (s.a.v.)  şöyle buyurmuştur. Kimki sabahladığı veya akşamladığı zaman AlIâhümme innî ashabtü üşhidüke ve üşhidü hamelete arşike ve mel'a-tikete ve cemi'a halkıke enneke ente lâ ilahe illâ ente ve enne muhammeden abdüke ve resûlüke."Allah'ım! Seni şah id tutar olduğum halde, Arş'mı taşıyanları, melekle­rini ve bütün mahlûkâtını da şahid tutar olduğum halde sabahladım ki, Sen Allah'sın; Senden başka ilâh yoktur. Muhammed de Senin kulundur ve Resulündür. Derse allah onun dörtte birini ateşten azad eder. Bu duayı iki defa söyleyenin yarınısını ateşten azad eder. Bu duayı üç kez söyleyenin dörtte üçünü azad eder. Kim ki  dört kez söylerse Allah'u Teala onun tamamını ateşten azad eder. (Ebu Davud, Nesai, Amhed bin Hanbel)
   
  Ebu Ayyaş'dan (r.a.) sağlam bir sened ile  rivayet edilmiştir ki; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. Her kim sabahladığı zaman"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" (Allah' tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur. Ve her şeye kadirdir. derse İsmail oğullarından bir köle azad etmiş sevabı verilir. O kişiden oon günah düşürülür. Ondan on derece yükseltilir. Akşama girinceye kadar şeytandan korunmuş olur. bu duayı gece yaparsa aynısı sabaha kadar geçerlidir.( Ebu Davud, İbni Mace, Nesai)

  Namazdan sonra yapılan tesbih dualarını öğrenmek istiyorsanız Sitemizde bulunan :Namazdan sonra okunan dualar sayfasına bakınız. Rabb 'im bizi huzurundan ayırmasın. Her daim tesbih dualarına dikkatli olan kişilerden eylesin

  ]]>
  İş Bulma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/is-bulma-duasi.html Mon, 08 Oct 2018 08:57:05 +0000 İş Bulma Duası, Günümüz insanının en büyük derdidir İş bulma. Bizimde dikkat etmemiz gereken bir şey var ki oda iş bulmaya gerçekten gayret etmeliyiz. Üzümün sapı, soğanın çöpü deyip olur olmaz bahaneler uydurmamalıy İş Bulma Duası, Günümüz insanının en büyük derdidir İş bulma. Bizimde dikkat etmemiz gereken bir şey var ki oda iş bulmaya gerçekten gayret etmeliyiz. Üzümün sapı, soğanın çöpü deyip olur olmaz bahaneler uydurmamalıyız. Zira Rabb'im o işi bize hayırlı kılmıştır da biz bir habersizdir. Bedenen darlıktan çıkmak için çaba gösterirken, kalben de Rabbimize niyazdan bulunup her durumda bir hayır olduğunu tefekkür edeceğiz. Bazı dualar var ki rızkı genişletir bu dualar sayesinde iş bulmak kolaylaşır, borçları  ödemek biiznillah nasip olur.

  Rızkı Genişleten Haller;

  Seher vaktinde kalkmaya gayret edilmelidir. Zira Allah Rasulu Hadisi Şerif'inde ““Sabah uykusu, rızka manidir “ (Beyhaki) buyurmuştur. Bir diğer Hadis-i Şerif' te ise "Sabahın erken saatlerin de bereket ve başarı vardır''  Buyurmuştur. Rızklar sabahları bizlere takdim edilir ve bizde bilhassa sabah namazını çıktıktan sonraki kırk beş dakika mutlaka uyanık olup payımızı almalıyız.

  Ebu Said El Hudri' den (r.a.) rivayet edildiğine göre bir gün Rasulullah (s.a.v.) mescide girdi. Mescidde Ebu Ümame adında ensardan biri bulunuyordu. Peygamber O'na Ey Ebu Umame namaz vakti olmadığı halde seni burada otururken görüyorum ( halin nedir)  Ebu Umame üzerime çöken üzüntüler ve borçtan dolayıdır Ya Rasulullah (s.a.v.) .

  Sana bir takım sözler öğreteyim mi Onunla Allah Sendeki bu üzüntüleri kaldırsın ve borcunu senden ödesin. Ben de evet Ya Rasulullah  dedim. Bunun üzerine Paygamber Efendimiz şöyle buyurdu; Sabah olduğunda ve akşam olduğunda  şunları söyle 

  İş Bulma Duası
  "Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli.Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım." Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”

  Günde 551 defa Esma'ül Hüsna' dan El-Müteali ismi şerifini okuyan biiznillah devletten istediğini alır.
  Günde 270 defa Esma'ül Hüsna' dan El- Kerimu ismi şerifini okuyan biiznillah bol rızk ve rahatlığa kavuşur.
  Günde 258 defa Esma'ül Hüsna' dan Er-Rahimı ismi şerifini okuyan biiznillah maddi ve manevi rızıklara kavuşur.
  Günde 3844  defa Esma'ül Hüsna' dan El- Hamidu ismi şerifini okuyan biiznillah kazancın genişliğine kavuşur.

  Sabah namazlarından sonra bilhassa iş aramaya gitmeden önce  günde 70 defa Bismillahirrahmannirrahim "Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda"(Kehf Süresi / 10)(Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve işimizde bizim için muvafakiyet hazırla)

  Aynı şekilde bu duayı öğlen namazının farzını kılıp üç kez tekrarlamanız da sizler için hayır vardır

   "Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh" (3 kez)
   
  "Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram" (1 kez) okunmalıdır.
  ]]>
  Siğil Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/sigil-duasi.html Mon, 08 Oct 2018 17:31:12 +0000 Siğil Duası; Vücudumuzun her  bölgesinde, bilhassa  el veya ayakta çıkan etten ben ile yara arasında bir oluşum olan şeylere siğil denir. Gerek sağlık açıdan, gerekse görünüm açısından insanları rahatsız eden siğill Siğil Duası; Vücudumuzun her  bölgesinde, bilhassa  el veya ayakta çıkan etten ben ile yara arasında bir oluşum olan şeylere siğil denir. Gerek sağlık açıdan, gerekse görünüm açısından insanları rahatsız eden siğiller için doktora gidilmeli, verilen tedavi yerine getirilmeli. Her hastalıkta olduğu gibi Rabb' imiz maddi ve manevi tedavileri bu konuda da bahşetmiştir. Siğil duası İslamın emri değildir, fakat uygulamalar da vardır. Rabb'imizin bir ismi de eş-Şafi' dir. Rabb' imizin Şafi ismine sığınıp vesilelere sarılmakta hiç bir mahsur olmadığı gibi, aynı zamanda zikirde etmiş oluruz. Siğil Duası bir kaç çözüm vardır. Şimdiden geçmiş olsun.

  Siğil Duası Nasıl Yapılır (1)

  Rivayet edilmiştir ki; Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin hanımlarından birinin elinde siğil çıktı. Rasulullah (s.a.v.) bunu görünce bu duayı okumasını söylemiş. Allah'ın izni o dertten kurtulmuş.

  Dua; ”Em ebremu ermen feinna mübrimün.”Yoksa bir işi sapsağlam mı tuttular Artık şüphe yok ki, sapsağlam tutan Biz'leriz. (zuhruf /79)

  Dua: ”Allahümme müsağğira’l-kebiri ve mükebbira’s-sağiri sağğir ma bi ”Büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah’ım! Bu bendekini(siğilleri)küçült.”

  Bir yandan şehadet parmağınızı siğilin üstünden gezdirip, diğer yandan bu duayı 7 kez okursanız Allah'ın izni ile geçer.

  Siğil Duası Nasıl Yapılır (2)

  Vücudun her hangi bir yerinde siğiller olan kimse  Elif, dal,ra,ye harflerini iç ayrı kağıda yazıp, her bir kağıdın üstüne üç ihlas bir fatiha yazılır. Sonra her bir kağıt  siğillerin üztüne sürüler. Her bir gün veya gece birer tanesi yani üç gün peş peşe) yakılır. Allah'ın izni ile siğiller kaybolmuş olur.

  Siğil Duası

  Siğil Duası Nasıl Yapılır (3)

  İğde ağacından Besmele çekerek bir adet dal koparılır.Ya Rabbi bu dal kuruduğu gibi falancanın siğilleri de kurusun denip dal bir kenara atılır.

  Siğil Duası Nasıl Yapılır (4)

  İri bir tuz tanesi üzerine üç ihlas bir fatiha okunduktan sonra ,siğillere sürüp bir bahçeye gömen kimsenin siğilleri biiznillah bir haftada yok olur.

  Siğil Duası Nasıl Yapılır (5)

  3 tane arpa veya buğday çubuğu, siğillerin üzerine sürülür ve Aşağıda yazmış olduğumuz Taha süresinin 105. 106 ve 107.  ayetleri okunur. Sonra bu çubuklar çürümesi için bir yere gömülür. Çubukların çürümesi ile biiznillah siğiller de geçer.

  'Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifuha nesfa. (105) Fe yzeruha kaan safsafa.(106) La tera fiha ivecen ve la amta(107).'Rasulüm! Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki! Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaklar. Orada ne bir iniş, ne de bir yokuş göreceksin.'

  Not: Biz burada imkan olmadığı için duaların arapça okuşunu  türkçe yazılımını yazdık. Kur'an-ı Kerim okumayı biliyorsanız arapça metinlerinden okumanız daha yanlışsız olacaktır.

  ]]>
  Ettehiyyatü Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/ettehiyyatu-duasi.html Tue, 09 Oct 2018 04:25:16 +0000 Ettehiyatü Duası, Bir diğer adı Tahiyyat duasıdır. Halk arasında daha çok Ettehiyyatü  Duası olarak bilinir. Farz, sünnet veya nafile namazların tamamında oturuşlarda okunan duadır. Ettehiyyatu Dua Ettehiyatü Duası, Bir diğer adı Tahiyyat duasıdır. Halk arasında daha çok Ettehiyyatü  Duası olarak bilinir. Farz, sünnet veya nafile namazların tamamında oturuşlarda okunan duadır. 

  Ettehiyyatu Duasının ilk okunduğu yer

  Rivayetlere göre; Receb-i Şerif ayının 27. gecesinde Allah'ın emri Peygamber Efendimiz (s.a.v.) miraca çıktığında Cebrail Aleyhisselam ile yedi kat semaya yükseldiler. Sidret'ül münteha’ya varmadan Cebrail (a.s.) burdan sonrasına gidemeyeceğini bildirdi. 

  Allah Rasulu (s.a.v.) bu makama geldiğinde secdeye vardı ve Ettehiyyatü lillâhi vassalevâtü vattayyibât.Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar ve bütün güzel söz ve davranışlar ALLAH'a mahsustur."dedi

  Ve Rabbim cevap vererek: Esselâmu aleyke eyyühennebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuhu. Ey nebî, Selâm, ALLAHın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.

  Peygamber Efendimiz de devam ederek: Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.Selâm bize ve ALLAHın salih kullarının üzerine olsun.

  Bu olaya tanık olan Cebrail (a.s) ve diğer melekler Kelime i Şehadet getirerek: Eşhedü en lâ ilâhe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şehadet ederim ki ALLAH'tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.

  Ettehiyyatü DuasıEttehiyyatu Duasının Okunuşu 

  Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyüve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâhve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

  (Biz buradan türkçe yazlımını veriyoruz, mümkünse mutlaka arapça yazımından okuyun veya Ettehiyyatu duasının videolarını dinleyin)

  Ettehiyyatu Duasının Anlamı
  Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
  Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
  rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. 
  Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
  Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür. 

  Ettehiyyatu Duasının Okunduğu Yerler

  • Farz, sünnet veya nafile namazların tüm oturuşlarında
  • Sıkıntı anında
  • Yemek yaptığında veya bir şeyin yetmeyeceğini anladığında bereket için okunur.
  • Kendini yalnız hissettiğinde

  ]]>
  Tahiyyat Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/tahiyyat-duasi.html Tue, 09 Oct 2018 20:42:54 +0000 Tahiyyat Duası; Bir diğer adı Etthiyyatü duasıdır. Halk arasında daha çok Ettehiyyatü  Duası olarak bilinir.Farz, sünnet veya nafile namazların tamamında oturuşlarda okunan duadır. Tahiyyat Duası Tahiyyat Duası; Bir diğer adı Etthiyyatü duasıdır. Halk arasında daha çok Ettehiyyatü  Duası olarak bilinir.Farz, sünnet veya nafile namazların tamamında oturuşlarda okunan duadır. 

  Tahiyyat Duasının ilk okunduğu yer;

  Rivayetlere göre; Receb-i Şerif ayının 27. gecesinde Allah'ın emri Peygamber Efendimiz (s.a.v.) miraca çıktığında Cebrail Aleyhisselam ile yedi kat semaya yükseldiler. Sidret'ül münteha’ya varmadan Cebrail (a.s.) burdan sonrasına gidemeyeceğini bildirdi. 

  Allah Rasulu (s.a.v.) bu makama geldiğinde secdeye vardı ve ;Ettehiyyatü lillâhi vassalevâtü vattayyibât.Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar ve bütün güzel söz ve davranışlar ALLAH'a mahsustur."dedi

  Ve Rabbim cevap vererek:Esselâmu aleyke eyyühennebiyyu va rahmetillâhi ve berakâtuhu.Ey nebî, Selâm, ALLAHın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.

  Peygamber Efendimiz de devam ederek:Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn.Selâm bize ve ALLAHın salih kullarının üzerine olsun.

  Bu olaya tanık olan Cebrail (a.s) ve diğer melekler Kelime i Şehadet getirerek: Eşhedü en lâ ilâhe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu.Şehadet ederim ki ALLAH'tan başka ilâh yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.

  Tahiyyat DuasıTahiyyat Duasının Okunuşu 

  Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyüve rahmetullâhi ve berakâtüh,Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâhve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

  ( Biz buradan türkçe yazlımını veriyoruz, mümkünse mutlaka arapça yazımından okuyun veya Tahiyyat duasının videolarını dinleyin)

  Tahiyyat  Duasının Anlamı
  Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
  Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,
  rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. 
  Selâm, bizim ve Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
  Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür. 

  Tahiyyat Duasının Okunduğu Yerler;

  • Farz, sünnet veya nafile namazların tüm oturuşlarında
  • Sıkıntı anında
  • Yemek yaptığında veya bir şeyin yetmeyeceğini anladığında bereket için okunur.
  • Kendini yalnız hissettiğinde
  ]]>
  Cennet Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/cennet-duasi.html Wed, 10 Oct 2018 01:19:16 +0000 Cennet duası; Halk arasında daha çok Miftahu-l Cennet (cennetin anahtarı) duası diye bilinir. İçeriğinden dolayı çok esrarlı bir duadır. Ömürde bir kez dahi olsun okumak her kul için güzel olacaktır. Zira biz aciz varlık Cennet duası; Halk arasında daha çok Miftahu-l Cennet (cennetin anahtarı) duası diye bilinir. İçeriğinden dolayı çok esrarlı bir duadır. Ömürde bir kez dahi olsun okumak her kul için güzel olacaktır. Zira biz aciz varlıkların Rabb 'inin kapısına gitmekten O'ndan dilemekten başka bir yolu var mıdır. Elbetteki dualarımızı bir kalıba koyamayız. İçimizden geldiği gibi elimizi açıp Rabb 'imize meramımızı anlatıp, müşküliyatımızın giderilmesi için dua etmeliyiz. ancak bazı dualar vardır ki özellikle tavsiye edilmiştir, bu  duada tavsiye edilen dualardandır.Çokça okumamız da Allah'ın izni ile bizler için dünya ve ahirette faydası olacaktır. bilhassa sabah namazlarından sonra okumaya gayret edelim (İnşaAllah)

  Cennet Duasının İlk Okunduğu Yer;
  Rivayet edildiğine göre Allah Rasulu  sallallahu aleyhi vesellem  mescitte ashabı kiramı ile otururken Cebrail aleyhisselam gelerek ;Ya Muhammed Allah'u Teala Sana selam gönderdi ve daha önce hiçbir Peygamber' e vermediği bu duayı  sadece Sana verdi. Ey Muhammed (s.a.v.) Her kim bu duayı okursa, kıyamet günü yüzün ayın on dördü gibi kabrinden kalkacak, mahşer halkı ; Bu hangi Peygamberdir  diye sorduğunda
  O sırada nida edilir; Bu bir Peygamber değildir. Dünyada  Miftahu-l Cennet duasını okudu. Hakk Teala bu keramati ona bahşetti. Ve rıdvan cennetini ona açtı.Herkim bu duayı okursa nurdan tahtlar üzerine oturur. Ve akrabalarına şefaat eder. Bu duayı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur. Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır. Hacet için okunursa hacetleri Allah’ ın izniyle kabul olunur. Yolculuk anında bu duayı yanında götürenler kaza ve beladan muhafaza olunurlar. Bu duayı okuyanlar taşıyanlar halkın yanında aziz olur.”

  Cennet Duası
  Cennet Duası (Miftahu-l Cennet ) 
  • "Bismillahirrahmanirrahim
  • Ve ilahüküm ilahün vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Ve kul Rabbi euzü bike minhemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Kul rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrul münzilin.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbic'alni mükıymes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel düa.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy'ul alim.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a'yünin vec'alna lil müttekıyne imama.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey'in kadir.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbena efrığ Aleyna hayran ve teveffena müslimin.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar.
  • Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
  • R]]> Başarı Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/basari-duasi.html Wed, 10 Oct 2018 03:17:11 +0000 Başarı duası, Bir kişinin adım atacağı bir işte, başarı sağlaması, aldığı bu görevi başarıyla yerine getirebilmesi için ilk yapacağı şey çalışmaktır. Bu uğurda alınan görevin kurallarına mutlaka uyulması g Başarı duası, Bir kişinin adım atacağı bir işte, başarı sağlaması, aldığı bu görevi başarıyla yerine getirebilmesi için ilk yapacağı şey çalışmaktır. Bu uğurda alınan görevin kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir. Kişinin maddi olarak yapacağı buyken, manevi anlamda rahatlamak ve kendini bu işi yapabileceğine inandırmak için Allah'tan yardım dilemesi en iyisi olacaktır. Kişi yeni bir işe başlarken mutlaka Euzü Besmele çekerek başlamalıdır. Anlamı kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. 

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sahabeye öğrettiği başarı duası
  Peygamber Efendimiz ashabına yaptığı işlerde başarılı olmaları için başarı duası öğretmiştir. Anlamı: Allah'ım! Senden dinim üzerine sabit kalmayı istiyorum ve doğruluğa azmetmek istiyorum. Verdiğin nimetlere şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğrudan şaşmayan bir dil ve hataya düşmeyen bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her kötülükten sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırlı şeyleri senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağışlanmayı istiyorum. Şüphesiz sen olanı da ileride olacak olanı da bilirsin. 
  Başarı Duası
  Bir işe başlarken Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, başladığım işi hayırlı bir şekilde sonuçlandırabilmeyi nasip eyle diye dua edersek manevi anlamda kendimizi bu işi yapacağımıza inandırırız. 
  Bir işe atılırken ya da göreve başlanırken şu şekilde de dua edilebilir;


  ]]> Sıkıntı Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/sikinti-duasi.html Wed, 10 Oct 2018 23:08:40 +0000 Sıkıntı Duası; Sıkıntıdan kurtulmak için nedenlerle yapışmak lazımdır. Çalışmadan dua eden kişi, silahsız savaşa giden gibidir. Hadis-i şerifi de nedenlere yapışmayı emretmektedir. Kur’an-ı kerimde mealen, her zorlu Sıkıntı Duası; Sıkıntıdan kurtulmak için nedenlerle yapışmak lazımdır. Çalışmadan dua eden kişi, silahsız savaşa giden gibidir. Hadis-i şerifi de nedenlere yapışmayı emretmektedir. Kur’an-ı kerimde mealen, her zorluğun bir kolaylığı bulunmaktadır buyruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi bulunmaktadır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine yararlı olan bir iş bulmalıdır. Sabır kurtuluşun anahtarıdır lafına uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu bulunmalıdır. Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin bir meşgale olduğunu belirtiyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız, rahatlarsınız. Ayrıca manevi bakımdan, bazı dualar okumanız da yararlıdır. 

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Her gün sabah akşam yedi kez, Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim okuyan, dünya ve ahirette sıkıntısından kurtulmasını sağlar. La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde iyi gelir. Bunların en küçük olanı da sıkıntıdır. Bir sıkıntıya maruz kalınca, Bismillâhirahmanirrahim vela havle vela kuvvete illa billâhil aliyyil azim söyleyeni Allahü teala, sıkıntı ve dertlerden uzak tutar. Rızka ulaşan çok Elhamdülillah desin. Rızkı düşen çok istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan, la havle vela kuvvete illa billah desin.

  Sıkıntıya düşen yada borçlanan kişi, bin kez La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim söylerse, Allahü teala onun işini kolaylaştırır. Sıkıntılı bir durumda bulunuyor iken Hasbünallah ve ni’mel-vekil deyiniz. Yasin okuyanın sıkıntısı kaybolur. La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbüna ve yefni küllü şey’in söyleyen dertlerden kurtulur. Cuma namazının ardından, İhlas, Felak ve Nas’ı surelerini yedi kez okuyan, bir hafta, kaza, bela ve dertlerden kurtulmuş olur.

  Sıkıntı Duası

  La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin söyleyen kişi başına gelen beladan kurtulur. Sıkıntı için ise şu duayı okuyun: La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim. Sıkıntıya uğrayan kişi 7 kez Allah, Allahü Rabbi, la üşrikü bihi şey’a söylesin. Sıkıntı için, Allah, Allah Rabbüna la şerikeleh söyleyin. Sıkıntılı bir durumdan kurtulmmak için, Allahü teâlâya içten güzel bir şekilde yalvararak, 14 secde ayetini ezberden, ayakta söyleyip, her defasından sonra, hemen secde etmelidir.

  Bismillâhirrahmanirrahim ve la-havle ve la-kuvvete illa billahil’ aliyyil’azim söylemek, sinir hastalığına ve bütün dertlere iyi gelir. İmam-ı Cafer hazretlerinin bir sıkıntıyla karşılaşınca, okuyup, sıkıntıdan kurtulduğu dua şu şekildedir; Ya uddeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti Ührüsni bi-aynikelleti la tenâmü vekfini birüknike ellezi la yüramü. Anlamı: Güçlükte kaldığım zaman desteğim, sıkıntıda yardımıma yetişen, her zaman görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından dolayı şikayet etti. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Nedeni sorulunca, şu mealdeki ayet-i kerimeleri okudu.

  Oldukça fazla affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten çokça yağmur yağdırsın. İnsanlara, mal ve oğullar ile yardım etsin, insanlar için bahçeler, ırmaklar versin. Bir hadis-i şerif meali de şu şekildedir; İstiğfarı sürdüreni, Allahü teala, her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa kavuşturur ve ummadığı zamanlarda rızıklandırır. Sadaka vermek ve 70 kez Estağfirullah min külli ma kerihallah söylemek, dertleri ve sıkıntıları giderir. Bu istiğfarın manası, ya Rabbi, razı olmadığın olaylardan ne yapmışsam hepsini affet, yapmadığım şeyler içinde yapmaktan koru şeklinde söylemektir. 

  Sıkıntıdan kurtulmak için şunlara da riayet edilmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Sıkıntılardan kurtulmak için sadaka verin. Tarak kullanmak, sıkıntıyı giderir. Güzel koku ve temiz elbise kull]]> Celcelutiye Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/celcelutiye-duasi.html Thu, 11 Oct 2018 12:12:03 +0000 Celcelutiye Duası, Hz. İmamı Ali tarafından düzenlenmiştir. Esmai ilâhiyyenin Süryani lisanında toplanmış olduğu bir duadır. İçerisinde ismi azamin olduğu bildirilmiştir. Celcelutiye hakkında bir çok yazılar arapça v Celcelutiye Duası, Hz. İmamı Ali tarafından düzenlenmiştir. Esmai ilâhiyyenin Süryani lisanında toplanmış olduğu bir duadır. İçerisinde ismi azamin olduğu bildirilmiştir. Celcelutiye hakkında bir çok yazılar arapça ve Türkçe olarak çevrilmiştir. Bu duaların düzeltilmiş hali bundan 50 yıl önce mecmuatül ahzap isimli eserde yazılmıştır. Bir çok eski enamlarda da celcelutiyenin duası ve faziletleri vardır. Celcelutiye'nin konusu, aslen Allah 'a karşın, Esmai Hüsnası ve Kurân surelerinin isimleriyle yapılmış olan bir münacattır. İçinde ismi azam'ı barındıran bu dua, ilmi cifir ve ebced hesabı kurallarıyla gelecekten bazı haberlerin şifrelerini verir. Risalei Nur'da, Celcelûtiye'nin konusu ile ilgili şu ifadeler vardır "Celcelûtiye'nin aslı vahiydir ve gizemlidir ve gelecek vakte bakıyor ve gaybî umûru gelecekteki işlerden bilgi veriyor. Alimler, "Bu duayı öğrenip de kıymetini bilmeyenlere bir daha yeniden yazıklar olsun" derler. Celcelutiye ilim ve şifa kaynağıdır. Hz. Muhammed'e Cebrail vesilesiyle indirilmiştir. Arş-ı Âlâ'nın kenarına yazılmıştır. Bu içerik olmasaydı. Allah'ın arşını taşıyan melekler, bu arşı omuzlarında kaldıramazlardı. Güneşin kalbine yazılmıştır. Bu içerik olmasaydı, güneşin ziyası ve nuru olmazdı. Ayın kalbine yazılmıştır. Bu içerik olmasaydı, ayın ışığı olmazdı. Cebrail as kanadına yazılıdır. Yazılmasaydı, Cebrail as yeryüzüne inip, gökyüzüne çıkamazdı. Bu ismi Mikail as başında yazılıdır. Yazılmasaydı, yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezdi. İsrafil as alnında yazılıdır. Eğer bu içerik olmasaydı, sura üfüremezdi. Bu ad ölüm meleği olan Azrail as elinin üst kısmına yazılmıştır. Eğer bu içerik olmasaydı mahlukatın canlarını alamazdı.Bu ad yedi kat göklerde de yazılıdır. Bu içerik olmasaydı yükselemezdi. Bu ad yedi kat yerde de yazılıdır. Eğer bu içerik olmasaydı yedi kat yer sabit olamazdı.


  Celcelutiye Duası
  Celcelutiyenin Faziletleri
  Önemli bir iş için okunmak istenirse okumadan önce abdest alarak 2 rekat namaz kıldıktan sonra okumaya başlamalıdır.
  • Kuraklık için 31 kere okunur.
  • Ateş ve yangından korunmak için 7 kez okuyup yangına üflemeli.
  •  Denizde fırtınadan kurtulmak için 31 kere okunur.
  • Korkulan kişilerden bir isteğin olursa pazar günü sabahleyin vefki yazılıp taşınır.
  • Sevgi ve saygı görmek için pazartesi misk ve zaferan, gülsuyu ile vefki yapıp taşınır.
  • Salı günü öğlen yazılırsa silahtan kurtulur. 
  • Düşmanların dilini bağlamak için ve kötülüklerinden korunmak için çarşamba günü güneş doğmadan yazılır.
  •  Ticaret için perşembe günü bir beyaz beze yazıp üzerinde taşınır
  •  Zenginlik için cuma günü yazıp cavi ve karanfil ile tütsülenir.
  •  Hastalıklardan korunmak için cumartesi günü sabah mavi mürekkeple yazılır.
  •  Cuma gecesi yazıp öd ve sandal ağacıyla tütsüleyip taşınırsa felç, titreme, kabus, zehir ve böcekten korur
  • Yeni bir kabın içine vefkı yazılıp temiz bir su koyulup içilirse bütün dertlere deva’dır. Yemekten önce içilecek.
  • Zafiran, gülsuyu ve miskle yazıp taşırsa hastalık gelmez ve herkesin gözünde büyür. Borçlu olursa borçtan kurtulur.
  • Hamile taşırsa kolayca doğurur.
  •  Çalınmış bişeyin geri getirilmesi için mal gelene kadar çalınan yerde celcelutiye ve dua okunacak. 
  • Hüddamını elde etmek için; 7 gün oruç tutulacak. Pazar günü başlanır, inanarak yapılacak ve kimse ile konuşulmayacak. Vefkı üstünden ayırmayıp Celcelutiye’yi 7 kere okunacak. Bir isteği varsa her gece 70 defa okuyacak. Buhurları karanfil, cavi ve mavi mürekkep. Allaha ve hazreti Peygambere yalvarıp hacet istenecek. 7. gün bir ruhani gelip dileğini yerine getirir. Ve bu 7 günden sonra kötü kişilerle görüşülmeyecek, az yemek yiyip gece ve gündüz celcelutiyeyi 7 şer kere okuyacak. Kendini haramdan uzak tutup ibadet ve zikre verecek.
  •  Rızık artması ve kötülükten kurtulmak için günde 15 kere okuyacak.
  • Gece dört kere okursa d]]> İstihare Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/istihare-duasi.html Fri, 12 Oct 2018 03:58:12 +0000 İstihare duası, kişinin gerçekleşecek sonucunun hayır ve şer olduğunu kesin olarak bilemediği hallerde Allah'tan kendisine yardımcı olmasını, sonucun hayır ve şer olacağını kendisine göstermesini istemek için o İstihare duası, kişinin gerçekleşecek sonucunun hayır ve şer olduğunu kesin olarak bilemediği hallerde Allah'tan kendisine yardımcı olmasını, sonucun hayır ve şer olacağını kendisine göstermesini istemek için okunan duadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmetine zararlı olabilecek herhangi bir şeyi önermez. İstihare duası her zaman makbuldür. Kişi bu duayı okuyarak, namazını kılarak uykuya yatar. Rüyasında siyah ve kırmızı görmesi o işin kendisi için şer, yeşil ve beyaz görmesi ise, hakkında hayırlı sonuçları olduğuna işaret eder. Resulü Ekrem sahabelerinin bundan yararlanması için onlara istihare namazı ve duası hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir.

   İstihare duası

   "Allahümme inni estehirüke bi ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es'elüke min fadike'l azim. Feinneke takdirü vela ekdiru ve ta'lemu vela a'lemü ve ente allamu'l ğuyup. Allahümme in künte ta'lemu enne haza'l, emre hayrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri acili emri ve acilihi fakdirhu li ve yessirhu li sümme barik li fih. Ve in kunte ta'lemu enne haza'l emre şerrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri acili emri ve acilihi fasrifhu anni vasrifni anhu va'kir liyelhayra haysu kane sume ardini bih."

   Meali "Allah'ım  bana düşündüğüm bu işin yapılmasından ya da bırakılmasında hangisinin hayırlı olduğu kolaylaştır. Kudretinle Sen'den bu konuda güç istiyorum. Sen'in fazlından yardım diliyorum. Hiç şüphesiz Sen'in her şeye gücün yeter, buna benim gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben bunu bilemem. Sen her şeyi en iyi bilensin Allah'ım! Eğer işim dinim, bugünüm, yarınım, ahiretim için hayırlı ise, o işi bana takdir et, işimi kolaylaştır, onu benim için mukaddes kıl!  Bu iş benim için dinim için bugünüm, yarınım, ahiretim için şer ise, bu işi benden uzak kıl. Benim için hayırlı olanı takdir et. Beni bu hayrınla hoşnut eyle!"

   İstihare Duası

   İstihare için çeşitli hadisler bulunmaktadır. Bunların içinden verilebilecek örnekler ise;

   "İstihare yapanlar hüsran olmaz, istihare edenlerde pişman olmaz, buna riayet edenlerde muhtaç olmaz."

   Allah'a istihare etmek kişiyi mutlu eder."

   "Mutluluk istihare namazı kılmakla olur."

   "İstihare edenler zarar etmez."

   "Yapacağını ehliyle istihare eden kişiye o işin en güzel olanı nasip olur." (Taberani)

   "Allah'ım bana hayır olanı nasip et, bana hayırlısını ver."

   Kuran-ı Kerim'de istihare için;

   "İş hakkında onlarla istihare yap. İstiharenin ardından işi yapmaya karar verirsen, artık Allah' güven, O'na dayan." (Ali İmran 3/1159)

   ]]>
   Allahümme Salli Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/allahumme-salli-duasi.html Fri, 12 Oct 2018 16:51:11 +0000 Allahümme Salli duası, oldukça faziletli dualardan biridir. Bu duanın okunması gereken yerler olduğu gibi, duayı her zaman bolca okumalıyız. Bu salavatı okumanız çok hayırlıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Bana bo Allahümme Salli duası, oldukça faziletli dualardan biridir. Bu duanın okunması gereken yerler olduğu gibi, duayı her zaman bolca okumalıyız. Bu salavatı okumanız çok hayırlıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Bana bolca salavat getirenler bana en yakın olanlardır." buyurmuştur.

   Allahümme salli duası

   "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema saleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidün mecid."

   Meali "Allah'ım Hz Muhammed ve aline, Hz İbrahim ile aline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle."

   Allahümme salli duasının okunduğu yerler

   Tüm namazların son oturuşunda Ettehiyyatü duasından sonra

   Dört rekatta selam verilerek kılınan Teravih namazında ikinci rekatta son oturuşta Ettehiyyatü duasından sonra

   Cenaze namazının ikinci tekbirinin ardından okunur.

   Allahümme salli duasının faziletleri

   Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

   Bana yakın olanlar, en fazla salavat getirenlerdir.

   Benim üzerime salavat getirdiğinizde, Allah'ta size salavat getirir.

   Bana salavat getirdiğinizde, her yerde salavatınız bana ulaşır.

   Allahümme Salli Duası

   Allahü Teala "Bir defa salavat getirenlere, meleklerimle on defa salavat getiririz."

   Her kim Cuma gününde ve gecesinde üstüme 100 defa salavat getirişe, Allah-u Teala otuzunu dünyada, yetmişini ahirette yüz tane hacetini kabul eder.

   Duayla sema arasındaki engeli, üzerime salavat getirerek açın. Dua ettiğinizde yerine ulaşır.

   Üzerime salavat getiren, sünnetimi ihya eden, darda olanlara yardımcı olan kıyamet gününde arşın gölgesinde bulunacaktır.

   Toplandığınız meclisleri salavat ile süsleyin.

   Kıyamet gününde ecir almak isteyenler üzerime salavat getirsin.

   Cuma günü üzerime 80 defa salavat getirenlerin seksen yıllık günahı affedilir.

   ]]>
   Barışma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/barisma-duasi.html Fri, 12 Oct 2018 16:51:32 +0000 Barışma duası, başkasının sevgisini kazanmak, dargınların barışması, gönül alma, huzursuzlukların bitmesi, çevredeki kişilerin birbirine karşı daha sevimli görünmesi, dost olabilmek, dost kalmak gibi nedenlerle Barışma duası, başkasının sevgisini kazanmak, dargınların barışması, gönül alma, huzursuzlukların bitmesi, çevredeki kişilerin birbirine karşı daha sevimli görünmesi, dost olabilmek, dost kalmak gibi nedenlerle okunan dualardır. Allah'tan yardım istedikçe, Allah sizlere daha çok yaklaşır. Okuduğunuz duayı geri çevirmez. Barışma duası olarak okunabilecek pek çok dua bulunmaktadır. Bunların arasından okuyacağınız bir dua ile sevdiklerinizle aranızdaki bağları kuvvetlendirebilirsiniz. Allah dualarınızı makbul olandan eylesin. Amin.

   Barışma duası olarak okuyabileceğiniz dualar

   Önce Fatiha suresi okunarak, A'li İmran 49. ayeti 99 defa okunur. Bunun ardından Hz. Ayşe'nin olan mağfiret duası okunmalıdır.

   "Bismillahirrahmanirrahim

   Allahümme inneke affüvvin kerimün tühibbül afve ve Fa'fü anni"

   Meali "Allah'ım hiç şüphesiz ki sen affedensin, kerem sahibisin"

   Bu dua okunduktan sonra Peygamber Efendimize (s.a.v.) 100 defa salavat getirilir ve Fatiha suresi okunarak, niyet edilir;

   "Ya Rahman Ya Allah Ya Kadir Ya Latif bu duaları Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ruhuna, ardından diğer peygamberlere, annesine ve babasına, eşine ve çocuklarına, evliyalardan Hz. Abdülkadir Geylani ruhuna, Hz. Veysel Karani ruhuna ve tüm diğer evliyaların ruhuna, şehitlerin ruhuna, ümmetinin ruhuna hediye ediyorum. Yarabbi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) eşine duyduğu sevgi ve muhabbet gibi bana da ver." diyerek Fatiha suresi okuyarak duanızı sonlandırın.

   Barışma Duası

   Bir kişiyle barışmak için okunacak dua;

   "Bismillahirrahmanirrahim

   Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve'hdina sübüle's selami ve necnina mine'z zulümati ile'n nuri ve cennibe'l fevhişe ma zahare minha ve ma betane."

   Meali "Allah'ım Sen kalplerimizi birleştir. Bizim aramızı düzelt, bizi kurtuluş yollarına yönlendir. Bizi karanlıktan çekerek aydınlığa çıkar. Büyük günahların açığından ve gizlisinden bizi uzaklaştır."

   ]]>
   Mahkeme Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/mahkeme-duasi.html Fri, 12 Oct 2018 19:56:13 +0000 Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin Mahkeme duası, mahkemelik olan bir işinizde endişeniz olursa bol bol okunmalıdır. Dua Allah ile kurulan bir köprüdür. Bizler Rabbimize açılırsak, içimizde sıkıntı, kuruntu olmadan yaşayabiliriz. Hakkın ve adaletin olduğu bir yerde her şey hayırlıdır. Allah-u Teala; "Ya Selem Ya Sellem" diyerek Onu anmamızı, böylece endişelerimizden kurtulacağımızı buyurmuştur. İnsanlar arasında adaletin yerine gelmesi için, dinimiz her türlü kolaylığı sağlamıştır. Müminler arasındaki sorunların düzeltilmesi, Allah'a yönelmeleri için hak ve adaletin yanında olmak gerekir. Sizlerde mahkemelik olan bir işiniz olursa, mahkeme duasını okuyabilirsiniz.

   Mahkeme duası olarak okunacak dualar

   "Bismillahirrahmanirrahim

   Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c.) adıyla, her gün 117 kez "Ya muiz celle celalühü" okumalısınız. Ardından "Ya zül celali vel ikram" denir. Bundan sonra şöyle dua etmelisiniz;

   "Allah'ım beni annemi, babamı ve kardeşlerimi, çocuklarımı, bütün mümin kardeşlerimi haklı davalarından haklı çıkmalarını sağla. Ya Rabbim bizlerin hakkını zalimlere yedirme, hak etmişlere hak ettiğini ver Allah'ım." Bu şekilde söylendiğinde duanız daha makbul olur.

   Mahkeme Duası

   Bir konuda haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, davanızı kazanabilmek için her gün "Ya Hakem celle celalühü" zikrini okumalısınız. Güneş doğmadan evvel de "Ya Adl celle celalühü" zikrini okumaya devam ederseniz haklı olduğunuz davayı kazanabilirsiniz.

   Mahkeme duası olarak okuyabileceğiniz başka bir dua da;

   "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Alla hümme ecimi fi musibeti vahluf hayran minha."

   Meali "Kul bir kötülüğe uğradığı zaman okursa Cenab-ı Hak musibetin sevabını, uğradığı zararın yerine ondan daha hayırlısını kendisine ihsan eder."

   Mahkemedeki davanız sonuçlanıncaya kadar her gün okumanız gereken zikirler;

   "La ilahe illallah" 99 kez

   "La ilahe illallah Muhammeden Resullullah" 99 kez

   "Allah-u Ekber" 99 kez

   "Elhamdülillah" 99 kez  

   "Suphanallah" 99 kez

   "Ya zül celali vel ikram" 99 kez

   "Ya Hakem" 99 kez

   "Ya Vekil" 99 kez

   Bu zikirleri her gün okumaya devam ederseniz haklı olduğunuzu düşündüğünüz mahkemenin sonucunda adalet yerini bulacaktır.

   ]]>
   Kurban Kesme Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kurban-kesme-duasi.html Sat, 13 Oct 2018 03:53:51 +0000 Kurban kesme duası, kurban her zaman usulüne uygun kesilmelidir. Hem kurbanın kesileceği yere kadar sürüklenmeden, zahmetsizce getirilmesi, sol tarafının kıbleye karşı yatırılması gerekir. Hem de kurbanı kesecek kur Kurban kesme duası, kurban her zaman usulüne uygun kesilmelidir. Hem kurbanın kesileceği yere kadar sürüklenmeden, zahmetsizce getirilmesi, sol tarafının kıbleye karşı yatırılması gerekir. Hem de kurbanı kesecek kurban sahibinin ya da onun vekilinin aşağıdaki kurban kesme duasını okuması gerekir.

   Kurban kesme duası

   "Allahümme haza minke ve ileyke ve tekabbel minni. Allahümme haza minke ve ileyke ve tekabbel minni. İnni veccehtü vechiye lillezi fetares semavati velerd hanifen ve ma ene mine'l müşrikin.

   İnne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. La şerike lehü ve bi zalike ümifrtü ve ene evvelül müslimin.

   Allahümme tekabbel minni kema tekabbelte min İbrahime halilike ve bi Muhammedin aleyhissalatu ve's selam." dendikten sonra tekbir getirilir.

   "Allahü ekber Allahü ekber

   La ilahe illallahü Vallahü ekber

   Allahü ekber ve lillahil hamd" ile

   "Bismillahi Allahü ekber " denir ve kurban keskin bir bıçakla kesilir.

   Kurban Kesme Duası

   Meali "Allah'ım bu senden ve sanadır. Bunu (yani kurbanı) benden kabul et. Yüzümü yeri ve göğü yaratan Allah'a O'nun birliğine inanıp çevirdim. Ben müşrik olanlardan değilim. (el En'am, 6/79)

   "Namazım ve ibadetim, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a dır. O'nun ortağı olmaz. Bana bu şekilde emr olundu. Ben Allah'a teslim olanlardanım." (el En'am, 5/162, 163)

   "Allah'ım Hz. Peygamberim Muhammed (s.a.v.) ve İbrahim (a.s.) in kurbanları gibi bunu da benden kabul eyle."

   Kurban kesimi bittikten sonra, 2 rekat şükür namazı kılınmalı, Allah'a hamd etmeli, şükür etmeli.

   Peygamber Efendimiz (s.a.v) kurban kesince 2 rekat namaz kılınmasını, daha sonra Allah'tan istediğiniz varsa isteyin, buyurmuştur.

   ]]>
   Sevdiğine Kavuşma Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/sevdigine-kavusma-duasi.html Sat, 13 Oct 2018 06:25:42 +0000 Sevdiğine kavuşma duası, sevenlerin birbirine kavuşmasına yardımcı oluyor. Duasını içinden geldiği gibi okuyan, bütün samimiyetiyle okuyan her kesin hayırlı dualarının kabul olmasını dileriz. Allah hakkınızda Sevdiğine kavuşma duası, sevenlerin birbirine kavuşmasına yardımcı oluyor. Duasını içinden geldiği gibi okuyan, bütün samimiyetiyle okuyan her kesin hayırlı dualarının kabul olmasını dileriz. Allah hakkınızda hayırlı olanı elbet verecektir. Sevdiğine kavuşmak isteyen, ayrılmış yeniden birleşmek isteyen herkes bu dualarla Allah'a sığınsın.

   "El Cami" Bunu her gün okuyan herkes için birbirine benzer ya da benzemez, zıt olanları birleştiren, bir araya toplayandır.

   "El Vedud" Bunu okuduğunuzda seven ve sevilen herkesi, eşlerin ve sevgililerin bir araya gelmesini sağlayan, özlemi gideren etkisinden yararlanabilirsiniz.

   Sevdiğinizle aranızda mesafe olup, kavuşmayı isterseniz;

   "Allah'ım! Ben her şeyin hayırlı olduğunu bilemez isem, amelim kusurlu olursa da, yine tüm dileklerimi sana iletir, yardımı senden isterim. Ben sadece Senin rahmetine muhtacım. Tüm gönüllere şifa veren, bunlara derman olan Allah'ım! Kudretinle tüm sevenleri birleştirdiğin gibi, sonunu da hayırlı şekilde sonlandır." Bunu okuduğunuzda sevdiğinize kavuşmak için önemli bir adım atarsınız.

   Sevdiğine Kavuşma Duası

   Sevdiğine kavuşma duası

   "Bismillahirrahmanirrahim

   Ya men la ya'lemu keyfe illa hüve ve ya menla yebluğu kudretühü feniruhu gayrubu ferric anni."

   Meali "Ey kendisinden sonra başkasının, kendisinin de nasıl olduğunu bilmeyen Allah'ım! Kudretine hiç kimsenin erişemediği Rabbim! Benim de içinde bulunduğum sıkıntımı gider." Bu duayı okumak için önce niyet etmeli, kimle kavuşmak istiyorsanız, ona niyet etmelisiniz.

   Sevdiğine kavuşmak için okunacak bir başka dua;

   "Bismillahirrahmanirrahim

   Rabbena la tuziğ gulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahmeh. İnneke ente'l Vehhab. Rabbena inneke camiu'n naşi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif'ul miad."

   Meali "Ya Rabbi! Bizleri doğru yola eriştirip, kalplerimizi kötü yola kaydırma. Bize katından rahmet bağışla, Sen bağışlayansın! Ey Rabbim! tüm insanlar sen bir gün toplayacaksın. Allah kendi verdiği sözden dönmez."

   Sevdiğinize kavuşmak için okuyabileceğiniz tesirli dualardan biri de;

   "Bismillahirrahmanirrahim

   Allahümme inna nes'elüke min hayri ma se'elek minhü nebiyyü'ke Muhammedün (s.a.v.) ve ne'uzü bike min şerri meste'aze minhü nebiyyüke Muhammedün (s.a.v.) ve ente'l musteanu ve aleyke'l belağu ve la havle kuvvete illa billah."

   Meali " Allah'ım!  bizler Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) in senden istemiş olduğu hayırlı şeyleri istiyoruz. Peygamberimizin (s.a.v.) Sana sığındığından yine Sana sığınıyoruz. Dualar Sana ulaşır, Sen yardım istenensin. Duaları Sen kabul eder, güç, kudret sadece Sen'dedir."

   ]]>
   Aşure Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/asure-duasi.html Sat, 13 Oct 2018 08:12:12 +0000 Aşure duası, Muharrem ayının onuncu gününde yani aşure gününde okunur. Aşure gününde oruç tutulması sünnettir. Fakat orucun aşure gününden bir önce ya da bir gün sonra tutulması gerekir. Aşure gününde dostl Aşure duası, Muharrem ayının onuncu gününde yani aşure gününde okunur. Aşure gününde oruç tutulması sünnettir. Fakat orucun aşure gününden bir önce ya da bir gün sonra tutulması gerekir. Aşure gününde dostlar, akrabalar ziyaret edilmeli, gönülleri alınmalı, ilim öğrenilmeli, Kuran- Kerim okunmalı. Bu günde sadaka vermek te sünnettir. Bu günde aşure yapmak sevaptır derseniz bu günah olur, aşurenin sadece bugüne yapılacak bir ibadet olmadığını bilerek aşure yapmak sevaptır. Aşure günü eve alınan erzaklar yıl boyunca evinizde bereket olmasını sağlar.

   Aşure günü aşağıdaki duayı 10 kez okumalısınız;

   "Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel ılmi ve meblegar rıza ve zinetelarş."

   Daha sonra aşure gününe ait kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmalısınız. Hadis-i Şerifte, aşure günü sadaka verenler Uhud Dağı kadar sevap kazanır, buyurulmuştur.

   Aşure duası

   Bu duayı her kim aşure gününde 3 defa okursa ölüm dahil her şeyden emin olur. Çünkü o sene ölümü takdir edilenler bu duayı okuyamaz. Allah duayı ona okutmaz. (Şeyh Şihaübddin-i Sühreverdi (k.s.) )

   "Elhamdülillahi rabbil alemin Vessaletü ves selamü la seyyidina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain. Allahümme entel bediyül gadim. El hayyul kerim El hannanül Mennan Ve hezihi senetün tecidün es elüke fihel ismete mineşşetanirracim.

   Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü'i vel iştiğale bima yugaribüni ileyke Ya Zel Celali Vel İkram. Bi rahmetike Ya Erham'er Rahimin. Ve sallalahü ala seyyidina ve nebiyya Muhammedin ve la elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain."

   Aşure Duası

   Meali "Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' mahsustur. Salatü selam ise Onun resulü Efendimiz (s.a.v.) ile onun ashabına olsun. Kendisinden önce varlık olmayan, varlığı, yaşamı, kulları için keremi, merhameti, kullarına bağışladığı nimetler sonsuz olan Allah'ım! Bu yeni yılda, yıl boyu huzurundan kovulan şeytandan korunmayı, kötülüğü emreden nefsime karşı galip gelmeyi yardımını diliyorum, beni sana yakın tutacak işlerle meşgul olmamamı diliyorum. Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım!

   Ey Erhame'r Rahimin Rabbim rahmetinin bereketi ile duamızı kabul eyle, Allah'ın selamı Hz. Muhammed (s.a.v.) ile onun ashabının ehli beytinin üstüne olsun."

   ]]>
   Kayıp Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/kayip-duasi.html Sat, 13 Oct 2018 13:15:08 +0000 Kayıp duası, kaybettiğiniz eşyanızı, çok değer verdiğiniz bir şeyi bulmanıza yardımcı olacak, Allah'a sığınarak dua ile yardım istemenizi sağlayacaktır. Kaybettiğiniz eşyanızı bulmanızı sağlamak için All Kayıp duası, kaybettiğiniz eşyanızı, çok değer verdiğiniz bir şeyi bulmanıza yardımcı olacak, Allah'a sığınarak dua ile yardım istemenizi sağlayacaktır. Kaybettiğiniz eşyanızı bulmanızı sağlamak için Allah'a yakın olmanızı sağlayan Duha suresini okumanız, Ayetel Kürsi okumanız, "Suphanallah" diyerek aramanız yararlıdır. Ayrıca dinimiz bu konuda sizlere yardımcı olacak başka duaları da içerir.

   Kayıp duası olarak okuyabileceğiniz dualar

   Çalınmış, kaybolmuş eşyanızı, değer verdiğinizi bulmanız için her gün aşağıdaki duayı 25 kez okuyabilirsiniz. Kaybınızı buluncaya kadar bu duaya devam etmelisiniz. Duanın sonunda bulmak istediğinizi zikretmeniz gerekir.

   "Ya cami'annasi liyevmin la raybe fihi İnnallahe la yuhliful mi'ad icma beyni ve beyne."

   Kaybettiğiniz, çaldırdığınız bir şeyi bulmanız için, her gün 2 rekat namaz kılıp, selamın ardından aşağıdaki duayı okuyun. Eşyanızı buluncaya kadar buna devam edin.

   "Allahümme ya Hadi ve ya Radded dalleti, erdid aleyye dalleti biizzetike ve sultanike feinneha min fadlike ve ataike."

   Her gün aşağıdaki duayı 7 kez okuyarak, kaybettiğiniz, çalınmış eşyanızı bulabilirsiniz. Duanın ardından "Hasbünellahü ve ni'mel vekil" zikrini 450 kez devam edin.

   "Ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imana ve kalu hasbünellahü ve ni'mel vekil."

   Eşyanızı kaybettiğiniz bu duayı okuyabilirsiniz. Duanın sonunda kaybettiğiniz eşyanın adını zikretmelisiniz.

   Kayıp Duası

   "Allahümme rabbe'd dalleti ve hadiye'd dalleti, rudde aleyye dalleti bi kudretike ve sultanike. Fe in-neha min fadlike ve ataike."

   Aşağıdaki ayeti kaybettiğiniz bir eşyanız varsa okuyunuz.

   "Ve indehü mefatih ul-gaybi la ye'lemuha illa hüve ve ye'lemu ma fi'berri ve tesgutu min veragatin illa ye'lemuha ve la habbetin fi zulumat il-arzi ve la retbin ve la yabisin illa fi kitabin nubin." Bu ayetin ardından aşağıdaki duayı okumalısınız.

   "Ellahumme inneke tehdi min'ez zalalatei ve tunci min'el ema ve tereddu'z fe salli ala Muhammedin ve Al-i Muhammedin veğfir li rudde zalleti ve sallalahü ala Muhammedin ve alihi ve sellim."

   Kaybettiğiniz değerli şeyinizle bir araya gelmek için aşağıdaki duaya devam edebilirsiniz.

   "Rabbena inneke ya camiannasi li yevmin la reybe fihi."

   Kaybınızı bulmak için her gün 119 kez "Ya Hafiyz" esmasını çekin. Ardından 119 kez aşağıdaki duayı okumaya devam edin.

   "İnneha'in tekü miskale habbetin min hardelin fetekün fi sahretin ev fissemavati ev fil ardı yeti binallahü İnnallahe latıyfün habiyrün." Allah'ın izniyle kayıp ettiğinizi bulacaksınız.

   Kayıp eşyaları bulmanız için, 2 rekat namaz kılarak her gün 70 kez Nadü Ali duasını okumaya devam ediniz.

   ]]>
   Secde Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/secde-duasi.html Sat, 13 Oct 2018 13:42:09 +0000 Secde duası, bildiğimiz gibi Kuran-ı Kerim'de tam on dört yerde secde ayeti bulunmaktadır. Kuran-ı okuyan kişiler bu ayetlere geldiği zaman secde duasını okur ve durur. Ayağa kalkarak ellerini yana salarak tekbir alır. Secde duası, bildiğimiz gibi Kuran-ı Kerim'de tam on dört yerde secde ayeti bulunmaktadır. Kuran-ı okuyan kişiler bu ayetlere geldiği zaman secde duasını okur ve durur. Ayağa kalkarak ellerini yana salarak tekbir alır. Namaz secdesinde olduğu gibi secdeye iner. Bu durumda 3 kez "Sübhane Rabbiye'l ala" ya da "Sübhane Rabbina kane vadü Rabbina lemef'üla." der. Ardından tekrar tekbir alır, başını kaldırır ve secde duasını okuduğundan, kendine düşen mükellefiyeti yerine getirir.

   Secdeden kalktığında ise, "Gufraneke Rabbena ve ileyke'l masir." (Bakara 2 / 286) okunur. Eğer ayet okunduğu ya da dinlendiği halde secde yapılmayacaksa tehir edilecekse, sadece "Semi'na ve eta'na Gufraneke Rabbena ve ileyke'l masir" duası okunur.

   Peygamber Efendimizin (s.a.v.) rüku ve secde sırasında okuduğu başka dualarda bulunmaktadır. Tek başına kılınan namazda ya da cemaatin rızası alındığında okuyabileceğiniz Secde duası;

   Secde Duası

   Secde duası

   "Allahümme leke secedtü ve bike amentü ve leke eslemtü secde veçhi lillezi halakahu ve savverahu ve şakka sem 'ahu ve besarahu tebareka'llahü ahsenü'l halikin." okunur.

   Meali "Allah'ım! Senin için secde ettim, sana iman ederek, Sana teslim oldum. Yüzüm kendini yaradana, ona şekil verene, görmesini sağlamak için göz oyuğu yararak gözü buraya yerleştirene, işitmeyi sağlamak için kulağın yerini yapıp, buraya kulağı yerleştirene secde etmiştir. Yaratıcılık mertebesinin en mükemmelinde olan Allah'ın şanı çok yücedir!"

   ]]>
   Sabah Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/sabah-duasi.html Sun, 14 Oct 2018 09:41:16 +0000 Sabah duası, Hadis-i Şerif'te buyurulduğu üzere her sabah kalkınca okunacak sabah duası cennetin kapısını açacak, akıldan Allah korkusunu çıkarmamak, O'nun yüceliğini her zaman hatırlama anlamını taşır. Yeri g Sabah duası, Hadis-i Şerif'te buyurulduğu üzere her sabah kalkınca okunacak sabah duası cennetin kapısını açacak, akıldan Allah korkusunu çıkarmamak, O'nun yüceliğini her zaman hatırlama anlamını taşır. Yeri göğü yaratan Allah'ın sabah duasıyla hatırlanması gerekir. Her zaman Allah'ı hatırlamak için dua etmelisiniz.

   Sabah duası örnekleri

   "Allahümme bike asbahna ve bile emseyna ve bike nehya ve bike nemutlu ve ileykennuşur."

   Meali "Allah'ım! Senin desteğinle sabaha ulaştık, Senin desteğinle akşama kavuştuk, senin desteğinle diriliyor, Senin kudretin ile ölüyoruz, varış yine Sana'dır."

   Okuyanlara cennet kapısını açacak dua

   "Ya Allah Sen benim Rabbim, Senden başka ilah yoktur. Ben Senin kulun oluyorum, gücüm yettiği kadar ahdin ve vaadin üstüneyim. İşlediklerimin kötülüğünden sana sığınırım. Günahlarımı bağışla! Günahları Senden başka bağışlayacak yoktur."

   Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu duayı gece okuyan sabah olmadan önce vefat ederse, sabah okur gece olmadan vefat ederse o kişiye cennet vacip olur, buyurmuştur.

   Sabah Duası

   Sabah uyanan bir kişi şöyle dua edebilir; "Bizi öldükten sonra yeniden dirilten Allah'a hamd olsun, dönüş yine O'na dır. Senden başka bir ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Allah'ım tüm günahlarımdan yine Senden mağfiret diliyor, Senin rahmetini istiyorum."

   Sabah namazını kıldıktan sonra edilecek dua ise, "Allah'ım selam ve selamet yine Sendedir. Sen yücesin, Senin hayrın ve bereketin çok sınırsızdır. Ya zel celali vel ikram" Bunun ardından Ayetel Kürsi okunur. "Suphanallah" ve "Elhamdülillah" ve "Allah-u Ekber" 33'er defa çekilir. Dua edilerek 100 kez "La ilahe illallah" denir. Ardından istiaze ile birlikte besmele çekilir. Bu " Allah'ın rahmetinden kovulan şeytandan ziyade ben  Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla." anlamına gelir. Amin.

   ]]>
   Gece Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/gece-duasi.html Sun, 14 Oct 2018 23:59:39 +0000 Gece duası, duaların en makbul gören saati geceleri ve gecenin üçte birlik bölümünde okunmasıdır. Allahü Teala bu zamanda her kim dua eder ise ona yanıt veririm buyurmuştur. Gece duası gündüz yapılan duaya göre d Gece duası, duaların en makbul gören saati geceleri ve gecenin üçte birlik bölümünde okunmasıdır. Allahü Teala bu zamanda her kim dua eder ise ona yanıt veririm buyurmuştur. Gece duası gündüz yapılan duaya göre daha makbuldür. Gece uykudan uyanarak yapılan dualar geri çevrilmez.

   Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde; gece uyanarak aşağıdaki duayı okuyan kişinin her istediğinin olacağını buyurmuştur.

   "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir sübhanallahi Velhamdüllillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyim azim." 

   Peygamber Efendimizde (s.a.v.) gece duasına önem verdiğinden, bununla ilgili çok sayıda hadisi bulunmaktadır. Bunlardan örnekler verirsek;

   "Özellikle gece kalkmaya çalışın, çünkü bu salih kişilerin alışkanlığı ve Allah'a yakın olma sebebidir. Bu şekilde yapılan ibadetle günahlardan arınır, hatalara kefaret olur, bedenden dertler arınır." (Tırmizi, Deveat, 101)

   Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gece ibadetiyle ilgili hassasiyeti yatsı namazından başlar. Bu konuda Ebu Berze el-Eslemi şöyle buyurmuştur;

   "Rasullullah Salahı Ve sellem yatsı namazı öncesi uyumaktan, yatsı namazı sonrasında oturup konuşmaktan hiç hoşlanmazdı." (Buhari, Müslim, Mesacid)

   Gece Duası

   Müminler gece duasını alışkanlık halinde getirdiklerinde, bunun hikmetleri ve faydaları pek çoktur. Gündüzleri dua için zaman bulamayanlar, gece uykularından kalkarak gece duası okumalıdır. Bu kişilerin Allah katındaki istekleri, dilekleri daha makbuldür.

   Gece duası olarak okunacak faydalı bir dua;

   "Allah'ım yüzümü sana çevirdim, bütün işlerimi de Sana havale ettim. Benim Senden başka sığınacak başka kimsem yok. Bu mübarek gecede kalbimden geçen hakkımda hayırlı olan tüm dualarımı kabul et. Ahiretteki bütün yakınlarımın mekanını cennet eyle, tüm sevdiklerimi bana bağışla. Sabahleyin benim sağ salim hayırlısı ile uyanmamı nasip et." Amin

   Bu yüzden gece duası okumanızı tavsiye ederiz. Özellikle istediğiniz hayırlı dileklerinizi bu saatlerde Allah'tan istemelisiniz. Dua Allah ile yakınlaşmanızın en kolay yoludur. Çoğu hadiste belirtildiği üzere isteklerinizi, zorda kalmanıza neden olan sorunlarınızın çözümü için gece duası okuyarak Allah'a sığınınız. O her şeyi duyan, işitendir. Duanızı makbul gören zamanlarda yapmaya özen gösterin.

   ]]>
   Amentü Duası https://www.sifaduasi.gen.tr/amentu-duasi.html Mon, 15 Oct 2018 18:04:58 +0000 Amentü duası, bu duanın abdest alırken, abdesti bitirirken okunması makbuldür. Namaz kılarken bu duanın okunmaması gerekir. Namaz içinde sadece namaz surelerinin okunması gerekir. Bunun dışında Amentü duasını norm Amentü duası, bu duanın abdest alırken, abdesti bitirirken okunması makbuldür. Namaz kılarken bu duanın okunmaması gerekir. Namaz içinde sadece namaz surelerinin okunması gerekir. Bunun dışında Amentü duasını normal zamanlarda dua niyetine okuyabilirsiniz. İmanınızı tazeleyerek, işlenecek günahlardan kaçınmanıza yardımcı olur.

   Bu duanın içindekileri bilerek kabullenmiş olan kişiler mümin olanlardır. Daha Müslüman olmamış kişinin Kelime-i Tevhid anlamını tam olarak bilmemesi ancak inanarak söylemiş olması halinde, hemen Müslüman olur. Fakat Müslümanların sonradan Amentü duasını ezberlemesi ve anlamını bilerek okuması gerekir. Çocuklarda ilk doğdukları zaman anne ve babasının dinine mensup olur. Ancak aklı başına gelince, anne ve babasının dininde olmaz. Bu yüzden çocuklara bu dönemde ilk olarak Kelime-i Tevhid ile Amentü duası öğretilmelidir. Bu öğretme sırasında duaların anlamları da belletilmelidir. Müslüman olan herkesin Amentü duasının anlamıyla birlikte ezbere bilmesi, bu duaya inanması gerekir. Bu duayı okumak her Müslümanın imanını tazeleyecektir.

   Amentü Duası

   Amentü duası

   "Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmi'l ahiri ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala velbasü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedin abdühu ve resuluhü."

   Meali "Allah-u Teala'nın varlığı ve birliğine inandım. Allah-u Teala'nın meleklerine, kitaplarına inandım. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu peygamberlere inandım. Ahiret gününün olduğuna inandım. Kadere, hayra, şerre her şeye Allah'ın yaratması olduğuna inandım. Ölümden sonra dirilmek haktır. Şehadet ederim Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim Muhammed (Aleyhisselam) Allah'ın bir kulu ve Onun elçisidir."

   Amentü duasını çocuklarınıza öğretin! Bu duayı her fırsat bulduğunuz namazın dışında okuyun!

   ]]>